Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 24/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79210436
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Phân tích bản chất, chức năng,hình thức của tín dụng và vai trò của nó đối với sự phát triển của KTTT định hướng XHCN ở VN.

Số trang: 14 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
PHÂN TÍCH BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG,HÌNH THỨC CỦA TÍN DỤNG VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM.
*****

A   PHẦN  MỞ ĐẦU
Tín dụng và tiền tệ gần như có lịch sử phát sinh, tồn tại và phát triển đồng thời. Cũng như tiền tệ, quan hệ tín dụng phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp và từng bước được đa dạng hoá theo sự phát triển của nền kinh tế thị trường.
    Quan hệ tín dụng thô sơ nhất phát sinh ngay từ thời kỳ chế độ cộng sản nguyên thuỷ tan  rã.Khi chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất xuất hiện thì đồng thời cũng xuất hiện quan hệ trao đổi hàng hoá . Bên cạnh đó hiện tượng phân hóa giàu nghèo cũng hình thành và phát triển  .Rất nhiều tư  liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng được tập trung vào một số ít người .Trong khi đó ,đaị bộ phận các hộ gia đình khác không có hoặc có rất ít những tư liệu trên .Do đó họ rễ bị rơi vào tình trạng túng thiếu bởi nhiều lý do khác nhau .
   Để duy trì  được cuộc sống trong xã hội , tất yếu phải diễn ra quá trình điều hoà sản phẩm từ nơi  thừa đến nơi thiếu .Qúa trình này được thực hiện dưới hình thức “vay mượn “ Do số lượng người vay ít mà số người  cần vay thì nhiều , nên những  người cho vay thu lãi rất cao .Vì vậy hình thành nên “tín dụng nặng lãi”.Nhưng khi phương thức sản xuất Tư Bản Chủ Nghĩa hình thành và phát triển ,thì nền sản xuất hàng hoá lớn cũng phát triển và mở rộng từng bước .Lúc này “tín dụng nặng lãi”  không còn thích hợp .Giai cấp Tư Sản đã tạo lập cho mình hình thức tín dụng mới- tín dụng tư bản chủ nghĩa  từng bước đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế xã hội .Suất lợi tức của loại hình tín dụng này thấp .Hơn  nữa nó lại biểu hiện sự phân chia quyền lợi kinh tế một cách  bình đẳng giữa bên tham gia vào quá trình thực hiện quan hệ tín dụng này cho nên “tín dụng tư bản chủ nghĩa” không những mang tính chất sản xuất mà còn là động lực thúc dẩy nên kinh tế thị trường.
  Ngày nay , do sự phát triển và hiện đại hoá của nền kinh tế thị trường đòi hỏi các quan hệ  và các hình thức tín dụng cũng phải phát triển đa dạng và phong phú phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế quốc dân.

    Lịch sử phát triển đã cho thấy , tín dụng là phạm trù kinh tế gắn liền với kinh tế hàng hoá , sự ra đời và tồn tại của nó bắt nguồn tư đặc điểm của chu chuyển vốn tiền tệ và sự cần thiết sinh lời đối với tiền tệ tạm thời ,để rồi với người có nhu cầu  vốn nhưng chưa tích luỹ kịp  dẫn đến sự hình thành cung cầu tiền tệ giữa người đi vay và người cho vay .Do đó tín dụng xuất hiện ,tồn tại như là một sự cần thiết khách quan trong nền kinh tế .
 Tín dụng là một hình thức vận động của vốn tiền tệ giữa ngưòi đi vay và ngưòi cho vay .
 Quan hệ tín dụng còn tồn tại dưới nhiều hình thức trong nền kinh tế thị trường như :tín dụng nhà nước , tín dụng thương mại , tín dụng ngân hàng …
Trong nền kinh tế thị trường tín dụng còn được thể hịên một cách đầy đủ qua hai chức năng :
      Huy động  để tập trung nguồn vốn tiền tệ tạm thời chưa sử dụng và phân phối lại (cho vay ) vốn đó cho các nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh .
Thông qua việc cho vay vốn mà kiểm tra bằng đồng tiền các hoạt động kiểm tra cuả các xí nghiệp và các tổ chức kinh tế khác nhau . Hai chức năng này có mối quan hệ biện chứng với nhau và có tác dụng to lớn trong nền kinh tế hàng   hoá phát triển .
     Qua phần khái quát trên ta có thể thấy tín dụng là một công cụ hết sức quan trọng trng nền kinh tế  thị trường .Nó là đòn bẩy kinh tế trong hệ thống các đòn bẩy kinh tế, được sử dụng thường xuyên và linh hoạt nhất đối với mọi thành phần kinh tế .Do đó tín dụng còn được coi là bộ phận cấu thành quan trọng trong mỗi quốc gia .
Trong bài tiểu luận này do trình độ kiến thức còn chưa sâu nên sẽ có nhiều vấn đề còn thiếu sót , vì vậy em mong được sụ chỉ đạo và giúp đỡ của các thầy ( cô) bộ môn . Em xin chân thành cảm ơn!B        NỘI   DUNG
Tín dụng  chưc năng  và bản chất
Tín dụng là một phạm trù kinh tế gắn liền với kinh tế hàng hoá. Sự ra đời và tồn tại của nó bắt nguồn từ đặc điểm của chu chuyển vốn tiền tệ và sự cần thiết sinh lợi đối với vốn tiền tệ tạm thời để rồi và nhu cầu vốn nhưng chưa tích luỹ kịp dẫn đến sự hình thành quan hệ cung cầu tiền tệ giữa người đi vay và người cho vay, do đó tín dụng xuất hiện, tồn tại như là một sự cần thiết khách quan trong nền kinh tế.
Tín dụng là hình thức vận động vốn tiền tệ giữa người đi vay và người cho vay.
Quan hệ tín dụng khác với quan hệ ngân sách Nhà nước ở chỗ: nó là quan hệ tiền tệ có hàn lại cả vốn và có kèm theo lợi tức. Lợi tức là giá cả của vốn cho vay. Với tư cách là giá cả, mức (tỷ suất) lợi tức lên xuống phụ thuộc quan hệ cung cầu tiền tệ đi vay và cho vay (trừ một số ngành đặc biệt được Nhà nước áp dụng mức lãi suất đặc biệt). Thông thường mức lợi tức cho vay phải cao hơn mức lợi tức tiêu gửi, và thường lớn hơn hoặc bằng mức lạm phát.
* Quan hệ tín dụng tồn tại dưới những hình thức sau:
- Tín dụng nhà nước: thực chất là quan hệ Nhà nước vay tiền của nhân dân trong thời gian nhất định.
- Tín dụng ngân hàng: quan hệ về vốn giữa người đi vay với ngân hàng. Đây là hình thức tín dụng cơ bản và phổ biến dưới chủ nghĩa xã hội và ở nước ta.
- Tín dụng thương mại: thực chất là sự mua bán chịu lẫn nhau. Hình thức này tồn tại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nó không phải là hình thức đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. Mặt trái của hình thức này nếu không quản lý tốt và luật pháp không nghiêm dễ phát sinh sự vỡ nợ có tính dây truyền làm đình đốn sản xuất kinh doanh.
* Tín dụng có hai chức năng cơ bản:
- Huy động để tập trung nguồn vốn tiền tệ tạm thời chưa sử dụng và phân phối lại (cho vay) vốn đó cho các nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh.
- Thông qua việc cho vay vốn mà kiểm tra bằng đồng tiền các hoạt động kinh tế của các xí nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.
Hai chức năng này có mối quan hệ biện chứng với nhau và có tác dụng to lớn.
Trong nền kinh tế hàng hoá phát triển, hầu hết hoạt động tín dụng đều do ngân hàng thương mại tiến hành, do vậy hai chức năng của tín dụng nói chung trên mức độ lớn cũng là hai chức năng của tín dụng ngân hàng.
  Lưu thông tiền tệ và ngân hàng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long