Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 23/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79191326
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tài liệu tổng hợp

   Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm ở huyện Lập Thạch trong giai đoạn hiện nay

Số trang: 69 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu    1

Phần I: Cơ sở lý luận về biến động dân số, lao động và việc làm    3
I. Các khái niệm cơ bản về dân số và  sự biến động của dân số    3
1.Quy mô và cơ cấu dân số.    3
1.1.Quy mô.    3
1.2. Cơ cấu dân số    3
2. Các quá trình dân số    4
2.1. Mức sinh và các thước đo đánh giá mức sinh.    4
2.2. Mức chết và các thước đo chủ yếu    5
2.3. Di dân    7
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình dân số    9
3.1. Ảnh hưởng của yếu tố sinh đến quá trình dân số.    10
3.2. Ảnh hưởng của yếu tố chết đến quá trình dân số    10
3.3 Ảnh hưởng của di dân đến biến động dân số    11
II. Các khái niệm cơ bản về lao động và việc làm    11
1. Một số khái niệm và phạm trù có liên quan.    11
2. Phương pháp xác định nguồn lao động    12
2.1. Dân số trong độ tuổi lao động.    12
2.2. Dân số hoạt động kinh tế.    12
2.3. Dân số không hoạt động kinh tế.    13
2.4. Người thất nghiệp.    14
3. Việc làm.    14
3.1. Việc làm, phân loại việc làm.    14
3.2. Tạo việc làm.    15
III. Sự cần thiết phải điều chỉnh sự phát triển của dân số, lao động từng bước giải quyết công ăn việc làm cho người lao động .    16
1. Sự cần thiết phải điều chỉnh sự phát triển dân số, lao động.    16
1.1. Dân số    16
1.2. Nguồn lao động.    17
2. Sự cần thiết nghiên cứu vấn đề tạo việc làm cho người lao động.    17

Phần II: Thực trạng của sự biến động dân số, lao động và việc làm ở huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc    20
I. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc.    20
1. Vị trí địa lý.    20
2. Đặc điểm kinh tế - xã hội.    20
II. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lập Thạch.    21
1. Về kinh tế.    22
1.1. Sản xuất nông nghiệp.    22
1.2. Sản xuất lâm nghiệp, kinh tế trang trại về dự án trồng cây ăn quả.    22
1.3. Công tác giao thông, thuỷ lợi, xây dựng cơ bản và tiểu thủ công nghiệp.    23
2. Về văn hoá - xã hội.    25
2.1. Giáo dục đào tạo.    25
2.2. Công tác y tế - dân số và kế hoạch hoá gia đình.    25
2.3. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao.    25
2.4. Công tác lao động và thực hiện các chính sách xã hội.    26
III. Biến động dân số và các yếu tố ảnh hưởng.    26
1. Biến động dân số.    26
1.1. Biến động quy mô dân số.    28
1.2. Cơ cấu dân số.    29
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động dân số .    31
2.1. Thực trạng mức sinh của huyện Lập Thạch.    31
2.2. Các nhân tố làm giảm mức sinh.    36
    2.2.1. Ảnh hưởng của chương trình DS - KHHGĐ đến việc
             giảm mức sinh của huyện Lập Thạch.    37
    2.2.2. Tình hình sử dụng các biện pháp thai đến giảm
              mức sinh ở huyện Lập Thạch    39
    2.2.3. Ảnh hưởng của việc thiếu việc làm đến giảm mức sinh
              ở huyện Lập Thạch.    39
2.3. Thực trạng mức chết ở huyện Lập Thạch trong một số năm qua .    40
    2.3.1. Các thuộc về kinh tế - xã hội     42
    2.3.2. Các yếu tố thuộc về sinh học.    42
2.4. Di dân ảnh hưởng đến sự biến động dân số trong thời gian ở huyện Lập Thạch.    42
IV. Thực trạng về lao động ở huyện Lập Thạch trong những năm vừa qua.    44
1. Đặc điểm và xu hướng biến động nguồn lao động ở huyện Lập Thạch.    44
2. Thực trạng phân bố và sử dụng lao động ở huyện Lập Thạch trong giai đoạn hiện nay    49
V. Thực trạng việc làm ở huyện Lập Thạch    51
1.Tình trạng thiếu việc làm ở huyện Lập Thạch    51
2. Hiệu quả của công tác giải quyết việc làm được đánh giá bằng số lượng người được giải quyết việc làm và kết quả của việc thực hiện chương trình quốc gia về giải quyết việc làm.    52

Phần III: Giải pháp về điều chỉnh dân số , lao động và tạo việc làm cho người lao động ở huyện Lập Thạch - tỉnh vĩnh phúc    54
I. Giải pháp giảm và tiến tới  ổn định mức sinh    54
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin - giáo dục - truyền thông (TGT)    54
2. Giải phấp y tế    55
II. Giải pháp nâng cao chất lượng  của lực lượng lao động ở huyện Lập Thạch    56
1. Coi trọng và phát huy nhân tố con người    56
2. Giải pháp về vốn.    57
III. Giải pháp về đào tạo việc làm cho lao động ở huyện Lập Thạch    58
1. Phát triển  kinh tế hộ gia đình và kinh tế trang trại.    58
2. Khai thác tốt tiềm năng kinh tế rừng.    60
3. Khôi phục ngành nghề truyền thống.    61
4. Giải pháp di dân nông thôn.    62
5. Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ở huyện Lập Thạch.    62
6. Các giải pháp khác.    63

Kết luận    65

Tài liệu tham khảo    66

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long