Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Chủ nhật, Ngày 20/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
9 - 72914145
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Xuất nhập khẩu

   Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty xăng dầu Tây Nam Bộ

Số trang: 133 Trang
Loại file: PDF
Phí: 10.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC
                         Trang
 
 
Chương 1: GIỚI THIỆU  ........................................................................................  1
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu.....................................................................................  1
1.1.1 Sự cần thiết của nghiên cứu  ....................................................................  1
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn .................................................................  2
1.2 Mục tiêu  nghiên cứu.......................................................................................  5
1.2.1 Mục tiêu chung  .......................................................................................  5
1.2.2 Mục tiêu cụ thể  .......................................................................................  5
1.3 Câu hỏi nghiên cứu .........................................................................................  6
1.4 Phạm vi nghiên cứu  .........................................................................................  6
1.4.1 Không gian .............................................................................................  6
1.4.2 Thời gian  .................................................................................................  6
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu  .............................................................................  6
1.5 Lược khảo tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu ......................................  7
 
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  ....  8
  2.1Phương pháp luận8
2.1.1 Tổng quát về phân tích hoạt động kinh doanh .......................................  8
2.1.2 Khái quát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và bảng báo cáo tài chính  ...  14
2.1.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh  .......................  19
2.2 Phương pháp nghiên cứu  .................................................................................  24
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu  .................................................................  24
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ...............................................................  24
 
Chương 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ  ...................  31
3.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty xăng dầu Tây Nam Bộ ...................  31
3.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty  ...............................................................  32
3.2.1 Chức năng  ...............................................................................................  32
3.2.2 Nhiệm vụ ................................................................................................  33
3.3 Môi trường vi mô công ty xăng dầu Tây Nam Bộ  ..........................................  33
3.3.1 Cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự  ......................................................  33
3.3.2 Khái quát chung về tình hình kinh doanh của công ty  ...........................  38
3.3.3 Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2006 – 2008   ..........  42
3.3.4 Thuận lợi, khó khăn của công ty hiện nay  ..............................................  45
 
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ...............................................................  47
4.1 Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty qua 3 năm
2006 – 2008  .............................................................................................................  47
4.1.1 Phân tích tình hình doanh thu  .................................................................  47
4.1.2 Phân tích tình hình chi phí  ......................................................................  71
4.1.3 Phân tích tình hình lợi nhuận  ..................................................................  78
4.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính đánh gía hiệu quả hoạt động kinh doanh  ......  92
4.2.1 Phân tích các tỷ số thanh toán ................................................................  92
4.2.2 Phân tích các tỷ số quản trị tài sản .........................................................  95
4.2.3 Phân tích các tỷ số quản trị nợ  ................................................................  98
4.2.4 Phân tích các tỷ số về khả năng sinh lời  .................................................  100
4.3 Phân tích môi trường kinh doanh của công ty  ................................................  102
4.3.1 Đánh giá môi trường kinh doanh của công ty  ........................................  102
4.3.2 Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của công
ty ...............................................................................................................................  111
 
Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ  ...........................  115
5.1 Phương hướng phát triển công ty trong thời gian tới  ......................................  115
5.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty
xăng dầu Tây Nam Bộ  ..............................................................................................  115
5.2.1 Biện pháp làm tăng sản lượng tiêu thụ  ...................................................  116
5.2.2 Điều chỉnh giá bán phù hợp  ....................................................................  117
5.2.3 Kiểm soát và quản lý các chi phí  ............................................................  117
5.2.4 Công ty cần giảm các khoản nợ phải thu ...............................................  118
5.2.5 Nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho một số cửa hàng..............  118
 
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  .............................................................  119
6.1 Kết luận  ...........................................................................................................  119
6.2 Kiến nghị  .........................................................................................................  119
6.2.1 Đối với công ty  .......................................................................................  119
6.2.2 Đối với Nhà nước  ...................................................................................  120
Tài liệu tham khảo ....................................................................................................  122
 
Các Tags thường tìm kiếm: kinh doanh hiệu quả hiện nay ; tình hình kinh doanh các doanh nghiệp xăng dầu ; luan van phan tich bao cao tai chinh ; phan tich hoat dong kinh doanh ty v ; cơ cấu tổ chức của xăng dầu tây nam bộ ; lich su hinh thanh cong ty xang dau tay nam bo ; phan tich tai chinh cong ty xang dau tay nam bo ; phgan tich hoat doong kinh doanh cu cty xang dau ; phan tich hoat dong kinh doanh qua 3 nam ; nhan su công ty xăng dầu tây nam bộ ; hieu qua kinh doanh cong ty xang dau ; phan tich loi nhuan cua cong ty xang dau ; doanh thu công ty xăng dầu tây nam bộ ; phân tích hoạt động kinh doanh nhập khẩu ; phan tich hieu quả hoạt dong kinh doanh xuat nhap ; giai phap nang cao hieu qua kinh doanh xang dau ; phuong phap phan tich hieu qua kinh doanh ; kien nghi cua cong ty xang dau tay nam bo ; phân tích hiệu quả hoạt động kinh ; phan tich hieu qua hoat dong kinh doanh ; phan tich hieu qua cong ty xang dau ; phân tích hoạt động kinh doanh công ty xăng dầu ; khai quat tinh hinh hoat dong san xuat kinh doanh ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

Phát triển bao thanh toán xuất khẩu tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam

92 Trang
2

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty xăng dầu Tây Nam Bộ

133 Trang
3

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

133 Trang
4

Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp dệt may XNK và dịch vụ tổng hợp

158 Trang
5

Kế toán thành phẩm, TTTP và xác định kết quả kinh doanh tại Cty TNHH sản xuất TM và XNK Minh Ngọc

159 Trang
6

Thúc đẩy XK nhóm hàng mây trè đan tại Cty XNK tạp phẩm Hà Nội(TOCONTAP)

144 Trang
7

Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp dệt may XNK và dịch vụ tổng hợp

158 Trang
8

Xuất khẩu của Việt Nam sang các nước Bắc Phi thực trạng và giải pháp

141 Trang
1

Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Cty Đầu Tư , XNK Nông Lâm Sản Chế Biến

60 Trang
2

Hoàn thiện qui trình nhập khẩu xe máy tại công ty QHQT-ĐTSX

Chưa rõ
3

Một số Giải pháp về huy động vốn đầu tư ở Cty đầu tư & XNK Đoàn Minh Giang

61 Trang
4

Một số Giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng thủ công Mỹ nghệ của Cty XNK Tạp phẩm Hà Nội (TOCONTAP) trên thị trường EU

105 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long