Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79235024
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Báo cáo TT, đề án môn học

   Phân tích quản lý thu, chi ngân sách - xã Mông Hoá - huyện Kỳ Sơn - tỉnh Hà Bình

Số trang: 53 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
PHẦN I:
ĐẶT VẤN ĐỀ
 Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu chi của nhà nước trong dự toán đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.
Ngân sách xã là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của chính quyền nhà nước cấp xã nhằm phục vụ cho việc thực hiện các chức năng của nhà nước cơ sở trong khuôn khổ đã được phân công, phân cấp quản lí. Sự tồn tại và hoạt động của bộ máy nhà nước cấp xã, cấp cơ sở là nguồn để trang trải các khoản chi phí của bộ máy nhà nước cấp xã.
Chính quyền nhà nước cấp xã muồn thực hiện được chức năng nhiệm vụ của mình thì phải tăng cường công tác quản lí thu, chi ngân sách trên địa bàn. Do vậy thu ngân sách xã là một khâu hết sức quan trọng. Vì không có nguồn thu thì mọi nhu cầu chi tiêu sẽ không được thực hiện.
Như vậy thu chi ngân sách nhà nước nói chung và thu chi ngân sách xã nói riêng đều được coi như phần cốt lõi nhất của của đối tượng nghiên cứu, mà đối tượng nghiên cứu là toàn bộ tình hình thu chi nằm trong bộ máy chính quyền các cấp trong đó có chính quyền nhà nước cấp xã. Nếu khai thác nhiều nguồn thu sẽ có điều kiện bổ sung củng cố các nguồn thu tiếp theo đồng thời đảm bảo nhu cầu chi. Qua đó cho thấy ngân sách xã là một bộ phận hoạt động giúp cho bộ máy nhà nước chính quyền cấp xã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ hiệu quả hơn, khoa học hơn. Tuy nhiên nếu không khai thác triệt để mọi nguồn thu, thu ngân sách ít sẽ không đảm bảo mọi nhu cầu chi tiêu của cấp cơ sở. Điều đó chứng tỏ rằng năng lực trình độ của chính quyền các cấp chưa đủ mạnh, hiệu quả hoạt động không cao và càng không có điều kiện để đầu tư, nuôi dưỡng khai thác nguồn thu. Như vậy mọi hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp đều không có nguồn thu vật chất để đảm bảo chắc chắn, từ đó có thể bị suy thái.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Đảng và nhà nước đã không ngừng đổi mới đề ra phương hướng và cách thức hoạt động để quản lí ngân sách nhà nước đi vào nề nếp, khuôn khổ. Đồng thời phân rõ nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách. Xuất phát từ yêu cầu đó luật ngân sách nhà nước ra đời và có hiệu lực thi hành từ năm 1997. Đó là nền tảng và cũng là bước tiến quan trọng trong công tác quản lí ngân sách nhà nước.
Tổ chức bộ máy ở mọi quốc gia đều có sự phân công, phân cấp quản lí kinh tế - xã hội, cho mỗi cấp quản lí hành chính ở cơ sở xã, phường, thị trấn, (gọi chung là xã). Xã là một cấp chính quyền cơ sở trong hệ thống chính quyền nhà nước, là một cấp ngân sách trong hệ thống ngân sách nhà nước. Trong thời kỳ kinh tế thị trường hoạt động thu, chi ngân sách xã ngày càng trở nên đa dạng và phong phú. Bắt nguồn từ sự phát triển của nền kinh tế và yêu cầu phải đổi mới của cơ chế quản lí kinh tế - tài chính, đòi hỏi ngân sách xã phải có nhiều thay đổi hơn, phù hợp với việc quản lí thu, chi và các quan hệ kinh tế theo luật pháp đã quy định.
Thu ngân sách xã có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn là nguồn tài chính quan trọng đảm bảo nhu cầu chi tiêu cho nhà nước cấp xã để thực hiện chức năng nhiệm vụ của bộ máy nhà nước cấp xã, góp phần quan trọng vào sự đổi mới chung của đất nước.
Với ý nghĩa trên em chọn chuyên đề: “Phân tích quản lí thu, chi ngân sách xã - xã Mông Hoá - huyện Kỳ Sơn - tỉnh Hoà Bình”
Xã Mông Hoá trong những năm qua là xã thực hiện công tác quản lí ngân sách xã đạt loại khá của huyện Kỳ Sơn, xã đã không ngừng củng cố và hoàn thiện công tác quản lí ngân sách, khai thác triệt để mọi nguồn thu huy động được mọi nguồn lực tài chính để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của bộ máy nhà nước cấp xã với phương châm chỉ đạo của cấp uỷ đảng, cấp chính quyền với quan điểm “lường thu mà chi” đảm bảo cân đối ngân sách thực hiện tốt nghiệm vụ của chính quyền cấp xã. Phân tích công tác quản lí thu, chi ngân sách xã chuyên đề của em gồm có 3 phần sau:
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
Trong chuyên đề thực tập này em đã sử dụng các phương pháp như thống kê, phân tích, so sánh... để đánh giá công tác quản lý thu, chi ngân sách ở xã Mông Hoá, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình.
Do thời gian có hạn và khả năng hiểu biết của mình còn có nhiều hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót nhất định. Vậy em rất được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, các cô chú trong ban tài chính để báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
PHẦN II:
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
I. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA XÃ MÔNG HOÁ - KỲ SƠN - HOÀ BÌNH.
1. Điều kiện tự nhiên, phân bố địa bàn xã, sự nghiệp văn hoá xã hội và dân cư.
Xã Mông Hoá nằm ở ven đường quốc lộ 6A với tổng diện tích: 14 Km2, xã nằm ở phía đông của huyện Kỳ Sơn, cách trung tâm huyện: 7 Km, về phía Đông Bắc
Có diện tích tự nhiên là: 180 ha
Mật độ dân cư              : 1069 hộ
Có                   : 4663 khẩu
Phía Đông giáp xã Dân Hoà và xã Trường Sơn của huyện Lương Sơn.
Phía Tây giáp xã Dân Hạ và xã Hợp Thành.
Phía Nam giáp xã Dân Hạ.
Phía Bắc giáp xã Phúc Tiến.
Xã Mông Hoá có tuyến đường giao thông quốc lộ 6A chạy qua với chiều dài 5 Km theo hướng Tây Nam Đông Bắc. Đây là một thế mạnh trong việc phát triển kinh tế của xã so với một số xã khác trong huyện.
Xã nằm ở vị trí tương đối thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế. Mặt khác tuyến đường quốc lộ 6A rất thuận lợi cho việc đi lại trao đổi hàng hoá dịch vụ giữa các vùng do vậy rất thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế, lưu thông hàng hoá và dịch vụ.
Chính vì vậy từ khi nghị định 16/NĐ của chính phủ ra đời, tất cả các đường liên thôn, liên xã đều được dải nhựa và đường cấp phối, từ khi luật ngân sách nhà nước được thi hành năm 1997 và đã qua 2 lần sửa đổi, đây là điều kiện tương đối thuận lợi trong công tác quản lí ngân sách xã.
Bên cạnh đó được sự quan tâm của Đảng và nhà nước ta tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh cá thể, các tổ chức kinh doanh và cá nhân trong xã phát triển, một mặt đã làm tăng thu ngân sách cho nhà nước nói trung trong điều kiện chuyển đổi và sự quản lý của nhà nước, với chủ trương của đảng và nhà nước là
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long