Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ ba, Ngày 21/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79124685
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa thuế, phí, lệ phí Trình bầy tình hình thuế VAT tại một Cty TNHH

Số trang: 13 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa thuế, phí, lệ phí
 Trình bầy tình hình thuế VAT tại một Công ty TNHH

LỜI NÓI ĐẦU


       Có thể nói hiện nay trên nền kinh tế hiện đại Thuế không chỉ là công cụ thu ngân sách nhà nước mà còn là công cụ của nhà nước đẻ quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Vì thế khi nền kinh tế của mỗi nước chuyển sang một giai đoạn mới với những chủ trương, chính sách định hướng sự phát triển kinh tế thay đổi thì chính sách thuể của quốc gia cũng phải được cải cách cho thích hợp từ năm 1990 đến nay được xem là toàn diện và sâu sắc. Hệ thống thuế nước ta đã đạt được những thành tưu quan trọng như thống nhất hệ thống thuế áp dụng cho cơ quan sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước. Trong đó cả phí và lệ phí đóng vai trò cung rất quan trọng trong quá trình hoạt động quản lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, tạo môi trường pháp lý bình đẳng, tăng thu ngân sách nhà nước góp phần đẩy lùi lạm phát ổn định giá cả, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì thể em xin được trình bày Sự giống nhau và khác nhau giữa thuế, phí và lệ phí để thấy rõ được cái nội dung bên trong.
        Em xin chân thành cảm ơn thầy cô đã giúp đỡ em hoàn thành bài tiểu luận này. Và cũng do thời gian và trình độ cũng như khả năng có hạn nên bài tiểu luận của em còn có những hạn chế thiếu sót. Vì vậy em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô để em có thể hoàn thiện bài tiểu luận này tốt hơn.I. CÁC KHÁI NIỆM VỀ THUẾ PHÍ VÀ LỆ PHÍ

1. KHÁI NIỆM THUẾ

        Thuế là một phần thu nhập mà mõi tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước theo luật định để đáp ứng yêu cầu chi tiêu theo chức năng của Nhà nước; người đóng thuế được hưởng hợp pháp phần thu nhập còn lại.

Theo khái niệm nêu trên có mấy điểm cần lưu ý:

- Thuế trước hết là một phần thu nhập. Có thu nhập mới có tiền nộp thuế, nhưng là một phần thôi,phải có một phần còn lại để tái sản suất giản đơn và tái sản xuất mở rộng.
- Thuế là một trong những nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định rõ trong hiến pháp là đạo luật cơ bản(luật gốc) của mỗi nước. Điều 80 hiến pháp năm 1992 của nước ta ghi:Công dân có nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật.
- Việc quy định nghĩa vụ đóng góp của dân là một vấn đề lớn của mỗi quốc gia, cho nên phải do cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước là Quốc hội ban hành văn bản pháp quy là các luật hoặc bộ luật
ở nước ta, theo quy định hiện hành, Quốc hội có thể uỷ quyền cho cơ quan thường trực của mình là uỷ ban thường vụ quốc hội ban hành một số loại thuế dưới hình thức pháp lệnh,để sau một thời gan thi hành sẽ hoàn chỉnh và trình quốc hội ban hành thành luật.

2.KHÁI NIỆM PHÍ

      Phí là khoản tiền mà tổ chức cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ, thuộc danh mục phí lệ phí do uỷ ban thường vụ quốc hội quy định.

3. KHÁI NIỆM LỆ PHÍ

       Lệ phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước hoặc tổ chức được nhà nước uỷ quyền phục vụ công việc quản lý nhà nước, được quy định trong danh mục phí, lệ phí do uỷ ban thường vụ quốc hội quy định.

II. SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA THUẾ PHÍ VÀ LỆ PHÍ

1.SỰ GIỐNG NHAU

      Thuế và phí, lệ phí(phí, lệ phí thộc ngân sách nhà nước)đều là khoản thu của ngân sách nhà nước, đều là một phần thu nhập của các tổ chức hoặc cá nhân đóng góp cho nhà nước để phục vụ nhu cầu chi tiêu theo chức năng của nhà nước.Trong thuế phí và lệ phí đều chứa đựng tính quyền lực của nhà nước với các đặc tính như:tính bắt buộc đơn phương, tính pháp lý và tính ổn định tương đối. Mức thuế phí, lệ phí phải nộp được quy định sẵn trong các văn bản của cơ quan nhà nước ban hành, dưới hình thức tỷ lệ hoặc số tuyệt đối. Người nộp có thể biết trước số phải nộp là bao nhiêu. Việc thu nộp mang tính công quản rõ ràng.

2 SỰ KHÁC NHAU

-Về mặt pháp lý:

       Thuế là nghĩa vụ công dân do hiến pháp quy định; thuế do cơ quan lập pháp là quốc hội hoặc uỷ ban thường vụ quốc hội ban hành dưới hình thức Luật hoặc Pháp lệnh.Việc ban hành sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ một thứ thuế đều phải do cơ quan lấp pháp quy định, thông qua quy trình lập pháp chặt chẽ do luật định.
        Phí, lệ phí có thể do cơ quan lập pháp hoặc do do cơ quan hành pháp ban hành dưới hình thức Pháp lệh hoặc Nghị định, quyết định.

- Về mặt kinh tế:

         Giữa thuế, phí và lệ phí có sự khác nhau về mục đích sử dụng số tiền thu được và tính hoàn trả cho người nộp.
        Thu thuế nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu chung của nhà nước. Mọi khoản thu thuế đều được tập trung vào ngân sách Nhà nước, sau đó được phân bổ theo những yêu cầu chi cho các mục đích khác nhau như:chi cho bộ máy quản lý hành chính, chi cho quốc phòng chi cho các vấn đề xã hội...Thuế không có đối khoản cụ thể, không quy định tiền thu về loại thuế này được chi dùng vào công việc cụ thể gì, mà thu thuế là thu chung cho Ngân sách. Điều này có nghĩâ là nguồn thu từ mỗi loại thuế không được quy định gắn với một mục đích chỉ nhất định.
       Thu phí, lệ phí thường gắn với mục tiêu chi cụ thể cho một hoạt động phục vụ cụ thể của nhà nước. Thu phí, lệ phí có đối khoản rõ ràng và thường thể hiện ngay ở tên gọi của một loại phí, lệ phí cụ thể. Thí dụ:Phí giao thông dùng để duy tu, sửa chưa đường sá; lệ phí sân bay dùng để tu bổ, sử chữa sân bay; lệ phí kiểm dịch dùng để chi phí cho hoạt động kiểm dịch thực vật...Có thể nói, thuế thì nói rõ mục tiêu thụ là cái gì, thể hiện qua tên gọi của từng loại thuế nhất định;còn phí, lệ phí thì nói rõ mục tiêu thụ để sử dụng vào việc gì, thể hiện qua tên gọi từng loại phí, lệ phí nhất định. Thuế có vai trò điều chỉnh vĩ mônền kinh tế và diều hòa thu nhập rõ hơn là phí, lệ phí.
        Thuế không mang tính hoàn trả trực tiếp và ngang giá như phí, lệ phí. Tính hoàn trả của  thuế được thông qua việc thực hiện chức năng của nhà nước trong việc phục vụ nhân dân về các mặt đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, duy trì trật tự xã hội, tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động của sản xuất và đời sống...Một phần được hoàn trả trực tiếp thông qua các hình thức trợ cấp xã hội, phúc lợi công công, vệ sinh môi trường...Thuế là nghĩa vụ đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho nhà nước chứ không phải trao đổi. Đối tượngnộp thuế có nghĩa vụ phải nộp đủ thuế theo quy định của nhà nước, không phân biệt là có được hưởng lợi ích hay không, được hưởng nhiều hay ít, được hưởng trực tiếp hay gián tiếp.Thuế không phải là khoản trả công cho Nhà nước;cũng không phải là khoản cho nhà nước vay.
       Tính bắt buộc đơn phương và tính không hoàn trả là đặc trưng cơ bản của thuế, ở thuế không có một quan hệ kinh tế trực tiếp nào cả, mà Nhà nước dùng quyền lực chính trị của mình tác động vào các tổ chức và cá nhân để phân phốimột phần thu nhập về tay Nhà nước. Sự bắt buộc của thuế thường được thể chế hóa bằng pháp luật và kèm theo là cả một hệ thống bộ máy tổ chức thu thuế, cảnh sát, toà án...để bảo đảm thực thi pháp luật. Sự không hoản trả trực tiếp và không ngang giá được thể hiện cả trước, trong và sau hành vi thu thuế,trước khi thu thuếNhà nước không phải cung ứng trực tiếp một khoản dịch vụ hay một khoản vật chất nào cho người nộp thuế. Sau khi thu thuế, nhà nước không phải cam kêt sẽ bồi hoàn lại cho người nộp thuế, mà chỉ nhằm phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ theo chúc năngcủa Nhà nước thông qua việc phân bổ chi ngân sách Nhà nước. Nếu trong sự chi tiêu nàycó khoản nào đó phục vụ trực tiếp cho người nộp thuế thì đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
      Ngược lại, phí, lệ phí mang tính hoàn trả trực tiếp rõ ràng. Chỉ khi được hưởng lợi ích hay sử dụng dịch vụ công cộng mới phải nộp phí, lệ phí là một loại giá cả đặc biệt, do Nhà nước quy định, không có sự mặc cả như gía cả hàng hóa trên thi trường.


 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long