Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 23/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79190660
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Phân tích sự giống và khác nhau giữa thuế , phí và lệ ph

Số trang: 18 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
Mở đầu     3
Phần I:  Các khái niệm và phân tích khái niệm    5
A.Các khái niệm    5
1.Thuế    5
2.Phí    6
3.Lệ phí    7
Phần II:So sánh sự giống và khác nhau giữa thuế, phí và lệ phí    8
A.So sánh giữa  phí và lệ phí    8
1.Giống nhau    8
2.Khác nhau    9
B.So sánh giữa thuế và lệ phí    10
1.giống nhau    10
2.Khác nhau    10
Phần III. Một vài kiến nghị về  công tác thu lệ phí trước bạ    14
1.Kẽ hở trong văn bản    14
2.Tiêu cực có thể phát sinh    16
3.Biện pháp khắc phục    19
Kết luận    19
Tài liệu tham khảo    22

                           
Mở đầu

            Nhà nước ra đời và tồn tại cần phải có nguồn tài chính cần thiết đề chi tiêu, trươc hết là chi cho việc duy trì và củng cố bộ máy  Nhà nước từ trung ương đến cơ sở  ;chi cho những công việc thuộc chức năng của nhà nước như  :Quốc phòng ,an ninh, xây  dựng và phát triển cơ sở hạ tầng :chi cho các vấn đề về phúc lợi công cộng,về sự nghiệp,về xã hội trước mắt và lâu dài.Xã hội càng phát triển thì nhu cầu chi tiêu cho chính phủ  càng lớn cả về  phạm vi và quy mô chi tiêu.Nguồn tài chính đó chỉ có thể được “lấy” từ việc động viên một phần  thu nhập xã hội do các tầng lớp dân cư trong xã hội trực tiếp  lao động sản xuất ra.Nhà nước sử dụng quyền lực cửa mình  để buộc nhân dân đóng góp đó là thuế .Thuế là nguồn thu chính của nhà nước,chiếm khoảng trên 90% tổng số thu ngân sách nhà nước ,và chiếm sấp xỉ 20,05%GDP.NgoàI thuế ra Nhà nước còn sử dụng  các nguồn thu khác là phí và lệ phí, những nguồn thu này cũng góp một phần đáng kể vào ngân sách Nhà nước ,nhằm bù đắp một phần chi tiêu của nhân sách Nhà nước đầu tư cho các hoạt động sự nghiệp,hoạt động công cộng,lợi ích công cộng hoặc phục vụ  các hoạt động quản lý hành chính Nhà nước…Qua đó ta có thể thấy được tầm quan trọng  của thuế,phí và lệ phí.Đây không chỉ là những nguồn thu quan trọng ,chủ yếu nhằm đảm bảo nguồn thu tài chính phục vụ cho nhu cầu chi tiêu theo chức năng của Nhà nước mà nó còn có vai trò là một công cụ tài chính quan trọng trong điều tiết vĩ mô nền  kinh tế. Thuế , phí và lệ phí có ảnh hưởng đến phát triển nền kinh tế của  đất nước.
          Với quan điểm như trên ,qua đề tài ;Phân tích sự giống và khác nhau giữa thuế , phí và lệ phí”em xin  được phân tích để từ  đó có thể tìm ra những điểm khác nhau và giống nhau  của thuế phí và lệ phí , thông qua đó ta càng có thể hiểu rõ hơn về vai trò và nhiệm vụ  của từng loại trong  sự phát triển kinh tế, trong quản lý vĩ mô nền kinh tế cũng như trong việc điều hoà thu nhập
         Tuy nhiên  do tài liệu tham khảo  và kiến thức còn hạn chế  ,nên đề tài tiểu luận của em sẽ không thể tránh khỏi những  sai sót.Em mong nhận  được sự chỉ bảo của  thầy cô  để em có thể hiểu xâu hơn ,đúng hơn về vấn đề này.
    Phần I:        Các khái niệm .

A.Thuế
1. Khái niệm
       Thuế  là một phần thu nhập mà mỗi tổ chức ,cá nhân có nghĩa vụ phải đóng góp cho nhà nước theo luật định để đáp ứng nhu cầu chi tiêu theo chức năng của Nhà nước.Người đóng thuế  được hưởng họp pháp phần thu còn lại.

2.Phân tích.
Theo khái niệm trên ta thấy rằng;
-Thuế là một phần thu nhập ,do lao động,do kinh doanh,do đầu tư tài chính,do chuyển dịch tài sản…mang lại .Sở dĩ thế trước hết là một  phần thu nhập,vì có tiền thì mới có tiền để nộp thuế,nhưng chỉ là một phần của thu nhập vì phần còn lại là dùng để tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng
 -Thuế là một trong những nghĩa vụ cơ bản của công dân, và là một hình thức động viên mang tính bắt buộc trên nguyên tắc luật định.Thuế được quy định rõ trong hiến pháp  và là đạo luật cơ bản (luật gốc)  của mỗi nước.Điều 80 Hiến pháp năm 1992 của nước ta ghi “Công dân có nghĩa vụ  đóng thuế theo quy định của pháp luật.”.Do vậy đóng thuế  là nghĩa vụ bắt buộc không được từ chối.Nhà nước dựa vào quyền lực to lớn của mình   để ấn định các thứ  thuế,bắt buộc người nộp thuế phải  thực hiện để nhà nước có nguồn thu ổn định, thường xuyên  để đảm bảo trang trải các khoản  chi trong hoạt động hàng ngày của  Nhà nước mà vẫn ổn định được ngân sách Nhà nước.
-Việc quy định đóng góp của dân là một vấn đề lớn của mỗi quốc gia,cho nên phải do cơ quan quyền lực cao nhất của  Nhà nước là Quốc hội ban hành ,đó là các văn bản pháp quy  là các luật hoặc bộ luật. Ở nước ta ,theo quy định hiện hành,Quốc hội  có thể uỷ quyền cho các cơ quan thường trực của mình là Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành một số loại thế  dưới hình thức pháp lệnh,để sau một thời gian thi hành sẽ hoàn chỉnh và trình Quốc hội ban hành thành luật .
-Việc đóng thuế cho Nhà nước là một đòi hỏi khách quan để nhà nước có nguồn thu tài chính phục vụ việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình  như chi tiêu cho những công việc chung ,vì sự trật tự ,an toàn  của xã hội  ,vì  sự phát triển của   sự nghiệp kinh tế-văn hoá-xẵ hội của đất nước , tạo môi trường  pháp lý và  điều kiện thuận lợi cho mọi người làm ăn ,trong đó việc bảo hộ quyền sở hữu về tài sản và  thu nhập hợp pháp của các  tổ chức và cá nhân .Trên ý nghĩa đó,đóng thuế cho Nhà nước  vừa là nghiã vụ vừa là quyền lợi ,và cũng chính là sự tự đầu tư cho chính mình.
  -Đối với mỗi tổ chức, cá nhân sau khi đẵ hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo   luật định, phần thu nhập còn lại là thuộc sở hữu hợp pháp  của họ và sẽ được  pháp luật tôn trọng và bảo vệ.Thuế là một  hình thức đóng góp quy định trước ,và là một khoản đóng góp không hoàn trả trực tiếp cho người nộp.Nó vận động một chiều ,không phải là một khoản thù lao mà người nộp thế phải nộp cho Nhà nước, mà do dược hưởng những dịch vụ mà Nhà nước cung cấp.
B.Phí
1.Khái niệm
         Phí là khoản đóng góp bắt buộc do Nhà nước quy định nhằm bù đắp một phần những chi phí Nhà nước đẵ đầu tư cho việc phục vụ,đáp ứng các nhu cầu công cộng của các tổ chức, cá nhân, như chi phí đào tạo, chi phí dường bệnh,chi phí đầu tư xây dung, mua xắm, phí bảo vệ môi trường ,phí qua cầu phà …
2.Phân tích.
        Sở dĩ phí là khoản đóng góp bắt buộc là vì;Nhà nước chi ngân sách vào các công trình công cộng ,dịch vụ công cộng ,nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân ,do vậy nhân dân phải đóng góp cho Nhà nước để bù đắp lại một phần chi phí mà Nhà nước  đẵ chi ra ,và cũng là để bổ xung cho nguồn ngân sách Nhà nướcđể tiếp tụcđầu tư vào các công trình khác.Phàn lớn những công trình dịch vụ dạng này  mang tính công ích trước mắt do Nhà nước thực hiện  là chủ yếu .Mức thu phí do Nhà nước quy định , tuỳ thuộc vào chính sách động viên , đóng góp với từng khoản thu , không căn cứ trên nguyên tắc hoạch toán kinh phí .Phí thuộc Ngân sách nhà nước  được quy định một cách trực tiếp dõ dàng từ phía Nhà nước.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long