Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 01/11/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79451822
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Phân tích thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty May 10

Số trang: 89 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC

Lời mở đầu..........................................................................................................3
Chương I - Một số vấn đề lý luận chung về phân tích thống kê kết quả sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp......................................................................4
I.1 - Doanh nghiệp và vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị
trường..................................................................................................................4
I.2 - Một số khái niệm cơ bản có quan hệ đến kết quả sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp......................................................................................4
I.2.1 - Khái niệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp............................5
I.2.2 - Khái niệm về kết quả sản xuất kinh doanh  của doanh nghiệp.................5
I.2.3 - Đơn vị biểu hiện kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp............6
I.2.4 - Nguyên tắc chung tính kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp...7
I.3 - Hệ thống chỉ tiêu thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp và phương pháp tính toán........................................................................7
I.3.1 - Chỉ tiêu sản phẩm hiện vật của doanh nghiệp..........................................9
I.3.2 - Tổng giá trị sản xuất (GO).......................................................................10
I.3.3 - Giá trị gia tăng (VA)................................................................................12
I.3.4 - Giá trị gia tăng thuần (NVA)...................................................................14
I.3.5 - Tổng giá trị sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp..................................14
I.3.6 - Tổng doanh thu bán hàng.........................................................................15
I.3.7 - Chỉ tiêu lãi (lỗ).........................................................................................16
I.4 - Một số phương pháp thống kê phân tích kết quả sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp ...............................................................................................17
I.4.1 - Phương pháp dãy số thời gian .................................................................17
I.4.2 - Phương pháp chỉ số .................................................................................26
Chương II - Phân tích thống kê một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh kết quả sản
xuất kinh doanh của Công ty May 10 ................................................................28
II.1 - Giới thiệu chung về Công ty May 10 .......................................................28
II.1.1 - Quá trình hình thành và phát triển của Công ty May 10 .......................28
II.1.2 - Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty ...........................31
II.1.3 - Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty .................................................32
II.1.4 - Hệ thống thông tin trong Công ty .........................................................34
II.1.5 - Một số đặc điểm chính ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh
của Công ty .......................................................................................................35
II.2 - Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty May 10 ..............35
II.2.1 - Tình hình máy móc thiết bị và tình hình cung cấp nguyên vật liệu ......35
II.2.2 - Tình hình lao động của Công ty ............................................................37
II.2.3 - Tình hình tài chính của Công ty ............................................................38
II.2.4 - Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây ...38
II.3 - Phân tích thống kê một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh kết quả sản xuất
kinh doanh của Công ty May 10 .......................................................................45
II.3.1 - Phân tích chỉ tiêu doanh thu ..................................................................45
II.3.1.1 - Phân tích xu hướng biến động của doanh thu ....................................45
II.3.1.2 - Phân tích ảnh hưởng của NSLĐ bình quân và tổng số lao động đến
doanh thu của Công ty .....................................................................................48
II.3.1.3 - Phân tích ảnh hưởng của hiệu suất sử dụng TSCĐ, mức trang bị
TSCĐ và tổng số lao động đến doanh thu .......................................................50
II.3.2 - Phân tích chỉ tiêu VA ..........................................................................52
II.3.2.1 - Phân tích xu hướng biến động của VA ............................................54
II.3.2.2 - Phân tích ảnh hưởng của NSLĐ bộ phận, kết cấu lao động và tổng
số lao động đến VA ........................................................................................ 55
II.3.2.3 - Phân tích ảnh hưởng của hiệu suất sử dụng TSCĐ, mức trang bị
TSCĐ và tổng số lao động đến VA ................................................................. 56
II.3.3 - Phân tích chỉ tiêu lợi nhuận ................................................................58
II.3.3.1- Phân tích xu hướng biến động của lợi nhuận ....................................58
II.3.3.2 - Phân tích ảnh hưởng của mức doanh lợi chung và vốn sản xuất
kinh doanh đến lợi nhuận ...............................................................................61
II.3.4 - Phân tích chỉ tiêu GO .........................................................................62
II.3.4.1 - Phân tích xu hướng biến động của GO ...........................................62
II.3.4.2 - Phân tích tính mùa vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
qua chỉ tiêu GO ..............................................................................................64
II.3.4.3 - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến GO của Công ty ..................66
a - Phân tích ảnh hưởng của hiệu suất sử dụng TSCĐ và giá trị TSCĐ bình
quân đến GO ..................................................................................................66
b - Phân tích ảnh hưởng của hiệu suất sử dụng thiết bị sản xuất, tỷ trọng thiết
bị sản xuất và giá trị TSCĐ bình quân đến GO ..............................................67
c - Phân tích ảnh hưởng của hiệu suất sử dụng TSCĐ, mức trang bị TSCĐ
và số lao động đến GO ...................................................................................68
d - Phân tích ảnh hưởng của NSLĐ bộ phận, kết cấu lao động và tổng số lao
động đến GO ..................................................................................................70
Chương III - Phương hướng - mục tiêu và những kiến nghị góp phần nâng
cao kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty May 10 ..................................72
III.1 - Phương hướng và mục tiêu chung của Công ty ...................................72
III.2 - Những kiến nghị góp phần nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh của
Công ty May 10 .............................................................................................72
Kết luận ..........................................................................................................76
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long