Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Chủ nhật, Ngày 26/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79238599
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Ngân hàng - Tài chính

   Phân tích tình hình cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành

Số trang: 55 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
PHẦN TÓM TẮT
------------
Đề tài sẽ phân tích các chỉ số như: doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn và một số các chỉ tiêu khác để thấy rõ thực trạng cho vay tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Châu Thành tỉnh An Giang. Qua đó đề ra một số giải pháp.
Nội dụng của đề tài gồm 5 chương:
- Chương 1: Nói lên tầm qua trọng của đề tài.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài.
- Chương 3: Giới thiệu sơ lược về chi nhánh NHNo & PTNT huyện Châu Thành tỉnh An Giang.
- Chương 4: Tiến hành phân tích tình hình cho vay tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Châu Thành tỉnh An Giang
- Chương 5: Kết luận và kiến nghị.
Tuy tác giả đã cố gắng, nhưng vì khả năng tiếp nhận của còn nhiều hạn chế và thời gian có hạn khi thực hiện đề tài nên không tránh khỏi những sai sót. Hoan nghênh sự góp ý, phê bình của quí thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC
Chương 1. TỔNG QUAN    1
1.1    Lý do chọn đề tài:    1
1.2    Mục tiêu nghiên cứu:    1
1.3 Phương pháp nghiên cứu:    2
1.3.1    Phương pháp thu thập số liệu:    2
1.3.2    Phương pháp phân tích:    2
1.4    Phạm vi nghiên cứu:    2
Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN    3
2.1 Khái niệm hoạt động tín dụng    3
2.2 Bản chất, vai trò và chức năng của tín dụng    3
2.2.1 Bản chất của tín dụng    3
2.2.2 Chức năng của tín dụng    3
2.2.3 Vai trò của tín dụng    3
2.3 Hình thức cho vay    4
2.4 Nguyên tắc và điều kiện cho vay    6
2.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng    7
2.5.1 Hệ số thu nợ    7
2.5.2 Vòng quay vốn tín dụng    7
2.5.3 Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ    7
Chương 3. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHÂU THÀNH    8
3.1 Đôi nét về Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam    8
3.2 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành    8
3.2.1 Quá trình hình thành và phát triển    8
3.2.2 Cơ cấu tổ chức    9
3.2.3 Lĩnh vực kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Châu Thành.    11
3.4 Quy trình cho vay tại Chi nhánh huyện Châu Thành    12
3.5. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của ngân hàng giai đoạn 2005 – 2007.    13
3.6. Phương hướng và kế hoạch phát triển của NHNo & PTNT Châu Thành trong năm 2008:    15
Chương 4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHÂU THÀNH    19
4.1    Đánh giá tổng nguồn vốn và vốn huy động    19
4.2    Phân tích hiệu quả tín dụng    20
4.2.1    Doanh số cho vay    20
4.2.2    Phân tích doanh số thu nợ    25
4.2.4    Nợ quá hạn của ngân hàng giai đoạn 2005 - 2007    32
4.2.5    Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay    36
4.3    Đánh giá một số thành công và hạn chế chủ yếu của NHNo & PTNT huyện Châu Thành:    37
4.4    Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay    38
4.5 Kiến nghị    40
Chương 5. KẾT LUẬN    43

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.1: Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng giai đoạn 2005 - 2007    14
Biểu đồ 3.2: Sự tương đối về chi phí và doanh thu giai đoạn 2005 - 2006    15
Biểu đồ 4.1: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng giai đoạn 2005 - 2007    22
Biểu đồ 4.2: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế giai đoạn 2005 – 2007    23
Biểu đồ 4.2: Tổng doanh số cho vay giai đoạn 2005 - 2007    25
Biểu đồ 4.3: Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng giai đoạn 2005 - 2007    26
Biểu đồ 4.4: Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế giai đoạn 2005 - 2007    27
Biểu đồ 4.5: Doanh số thu nợ của ngân hàng giai đoạn 2005 - 2007    28
Biểu đồ 4.6: Dư nợ cho vay theo thời hạn tín dụng giai đoạn 2005 - 2007    29
Biểu đồ 4.7: Dư nợ cho vay theo ngành kinh tế giai đoạn 2005 - 2007    30
Biểu đồ 4.7: Tổng dư nợ cho vay giai đoạn 2005 - 2007    32
Biểu đồ 4.8: Nợ quá hạn theo thời hạn tín dụng giai đoạn 2005 - 2007    33
Biểu đồ 4.9: Nợ quá hạn cho vay theo ngành kinh tế giai đoạn 2005 - 2007    34
Biểu đồ 4.10: Nợ quá hạn của ngân hàng giai đoạn 2005 - 2007    35

DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2005 - 2007    14
Bảng 4.1: Huy động vốn theo hạn mức tín dụng giai đoạn 2005 - 2007    19
Bảng 4.2: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng giai đoạn 2005 - 2007    20
Bảng 4.3: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế giai đoạn 2005 - 2007    22
Bảng 4.4: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế giai đoạn 2005 - 2007    24
Bảng 4.5: Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng giai đoạn 2005 - 2007    25
Bảng 4.6: Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế giai đoạn 2005 - 2007    26
Bảng 4.7: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế giai đoạn 2005 - 2007    28
Bảng 4.8: Dư nợ cho vay theo thời hạn tín dụng giai đoạn 2005 - 2007    29
Bảng 4.9: Dư nợ cho vay theo ngành kinh tế giai đoạn 2005 - 2007    30
Bảng 4.10: Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế giai đoạn 2005 - 2007    31
Bảng 4.11: Nợ quá hạn theo thời hạn tín dụng giai đoạn 2005 - 2007    32
Bảng 4.12. Nợ quá hạn theo ngành kinh tế giai đoạn 2005 - 2007    33
Bảng 4.13: Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế giai đoạn 2005 - 2007    35
Bảng 4.14: Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay giai đoạn 2005 - 2007    36DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức chi nhánh NHNo & PTNT huyện Châu Thành    9
Sơ đồ 3.2: Quy trình xét duyệt cho vay tại NHNo & PTNT huyện Châu Thành    12

BẢNG KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
------------
DSCV    Doanh số cho vay
CBTD    Cán bộ tín dụng
CN    Công nghiệp
CVNH    Cho vay ngắn hạn
CVTH    Cho vay trung hạn
DN    Doanh nghiệp
DNNQD    Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
ĐVT    Đơn vị tính
Hộ GĐ, CN    Hộ gia đình, cá nhân
GDP    Tổng thu nhập quốc nội
HĐ    Hợp đồng
LNTT    Lợi nhuận trước thuế
LVPNN    Lĩnh vực phi nông nghiệp
NHNo & PTNT    Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
NN    Nông nghiệp
P. KT-NQ     Phòng kế toán – ngân quỹ
P.HCNS     Phòng hành chính nhân sự
SGD    Sở giao dịch
Số TĐ    Số tuyệt đối
TS    Thủy sản
TTCN    Tiểu thủ công nghiệp
UBND    Ủy ban nhân dân
 
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1    Lý do chọn đề tài:
An Giang là một trong những tỉnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên bị lũ lụt đe dọa, có năm gây thiệt hại khá lớn về người và của, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh của người dân làm cho đời sống nhân dân trong tỉnh gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, tình trạng thiếu vốn trong sản xuất, trong mở rộng đầu tư luôn là vấn đề bất cập, gây nên nhiều trở ngại và là nỗi lo của hầu hết của người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, An Giang vẫn được xem là một trong những vựa lúa lớn nhất cả nước, đi đầu trong việc xuất khẩu gạo của khu vực. Trong quý I năm 2008 tốc độ tăng trưởng GDP của toàn tỉnh đạt 11,48% tăng 1,29% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng cao, ước được 23,5 triệu USD bằng 36% kế hoạch năm gấp 2,1 lần so cùng kỳ.  
Châu Thành là một huyện tiếp giáp thành phố Long Xuyên, có vai trò góp sức trong việc phát triển kinh tế tỉnh nhà. Trong quý I năm 2008 huyện Châu Thành có tổng diện tích gieo trồng 30173,4 ha. Trong đó, lúa 29.524 ha, năng suất bình quân 7,66 tấn/ha giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 24,6% kế hoạch (48.123 triệu đồng) tổng thu ngân sách nhà nước đạt 50.160 triệu đồng . Quy mô sản xuất ngày càng tăng đòi hỏi phải có một nguồn vốn hỗ trợ kịp thời.
Để đáp ứng nhu cầu vốn đó phải kể đến sự góp phần to lớn của các tổ chức trung gian tài chính, thông qua việc hỗ trợ về vốn, các tổ chức tín dụng nói chung và chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành nói riêng. Trong thời gian qua ngân hàng đã góp một phần không nhỏ trong việc thúc đẩy nền kinh tế huyện nhà lên một bước đáng kể. Tuy nhiên, cho vay như thế nào đạt được hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh, hạn chế tối thiểu nợ quá hạn, nhưng vẫn hỗ trợ vốn đúng đối tượng, đúng kế hoạch, phương hướng phát triển mà huyện đề ra…  nhằm đáp ứng tốt mục tiêu phát triển của huyện.
Tuy nhiên, cho vay và sử dụng vốn vay như thế nào để an toàn và đạt hiệu quả cao nhằm đáp ứng tốt mục tiêu phát triển của huyện và trên thực tế còn nhiều nội dung cần phải đặt ra. Xuất phát từ bức xúc đó em quyết định chọn đề tài: "Phân tích tình hình cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành" làm luận văn tốt nghiệp của mình.
1.2    Mục tiêu nghiên cứu:
Việc phân tích tình hình cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành nhằm đạt các mục tiêu sau:
- Nắm bắt được hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT huyện Châu Thành thông qua doanh số cho vay, doanh số thu nợ, tổng dư nợ, nợ quá hạn và một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay để thấy được những mặt tích cực hay những hạn chế của hoạt động này.
- Từ đó làm cơ sở để đề ra các giải pháp nhằm giúp NHNo & PTNT huyện Châu Thành nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng trong giai đoạn sắp tới.


1.3    Phương pháp nghiên cứu
Để nắm được các thông tin, dữ liệu một cách chính xác và đầy đủ đáp ứng cho nhu cầu phân tích các mục tiêu đã đặt ra, tác giả đã áp dụng một số phương pháp sau:
1.3.1    Phương pháp thu thập số liệu:
Để xem xét tổng quan tình hình cho vay và quản lý nợ vay đề tài sử dụng số liệu thứ cấp thông qua việc thu thập tài liệu từ các bảng cân đối kế toán, báo cáo hoạt động tín dụng, văn kiện Đại hội Thành viên, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2005 – 2007. Đồng thời, còn tìm hiểu qua các sách báo, niên giám thống kê trong địa bàn tỉnh An Giang, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Để phản ánh một cách chính xác các nguyên nhân dẫn đến tình hình cho vay của ngân hàng đề tài còn thu dữ liệu bằng cách phỏng vấn trực tiếp một số cán bộ tín dụng và kế toán trưởng tại NHNo & PTNT huyện Châu Thành. Các cuộc phỏng vấn chủ yếu là đối thoại trực tiếp giữa tác giả với các đối tượng phỏng vấn để nắm bắt các nguyên nhân của vấn đề một cách chính xác hơn.
1.3.2    Phương pháp phân tích:
Dựa vào các số liệu thực tế của ngân hàng qua 3 năm để tính ra các chỉ số dựa trên các phương pháp:
Số tuyệt đối = năm sau - năm trước
Số tương đối (%) (tỷ lệ % tăng giảm) = (số tuyệt đối/năm cũ) x 100
Dùng biểu đồ hình cột để thấy xu hướng vận động và biểu đồ hình cầu để thấy cơ cấu của các yếu tố cần phân tích.
Phương pháp nghiên cứu trường hợp: phân tích các số liệu trong một thời điểm nhất định, trong từng trường hợp cụ thể.
Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp: từ số liệu của các báo cáo, các văn kiện được tổng hợp, phân tích và so sánh qua các năm để đưa ra nhận xét.
Ngoài ra, đề tài còn sử dụng phương pháp cơ cấu, tỷ lệ để thấy rõ sự biến động của tình hình cho vay của ngân hàng qua các năm.
1.4    Phạm vi nghiên cứu:
Đề tài chỉ dựa trên phân tích doanh số cho vay trong giai đoạn 2005 - 2007, quy trình cho vay để đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng nhưng chưa nêu được ảnh hưởng của sự cạnh tranh của các ngân hàng khác trên địa bàn về lãi suất, về qui mô, lịch sử hoạt động và các điều kiện khác. 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long