Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 23/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79191333
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Chi phí, giá thành

   Phân tích tình hình doanh thu bán hàng và các biện pháp không ngừng tăng doanh thu bán hàng ở Cty Vàng Bạc Đá Quý Hà Nội

Số trang: 78 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
Mục lục

    Trang   
Phần I: Cơ sở lý luận phân tích doanh thu bán hàng ở tại Doanh nghiệp kinh doanh Vàng bạc đá quý    4   
I. Khái quát thị trường Vàng bạc đá quý ở Việt Nam và vai trò doanh thu bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh Vàng bạc đá quý    4   
1. Khái quát thị trường Vàng bạc đá quý    4   
2. Khái niệm, nội dung kết cấu và ý nghĩa của chỉ tiêu doanh thu bán hàng của Doanh nghiệp kinh doanh Vàng bạc đá quý ở Việt Nam    4   
3. Mục đích, ý nghĩa phân tích tình hình doanh thu bán hàng trong Doanh nghiệp    7   
II. Nội dung phân tích doanh thu bán hàng trong Doanh nghiệp    8   
1. Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh nghiệm    8   
2. Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu    8   
3. Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán và phương thức thanh toán
4. Phân tích doanh thu bán hàng theo đơn vị trực thuộc    9

9   
5. Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, theo quý    10   
6. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự tăng giảm doanh thu bán hàng của doanh nghiệp    10   
7. Đánh giá khái quát kết quả kinh doanh của doanh nghiệp    16   
III. Các phương pháp phân tích doanh thu bán hàng và nguồn tài liệu phân tích    16   
1. Phương pháp so sánh    16   
2. Phương pháp thay thế liên hoàn và phương pháp số chênh lệch    17   
3. Phương pháp liên hệ cân đối    19   
4. Nguồn tài liệu phân tích doanh thu bán hàng    19   
Phần II. Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Hà Nội     21   
I. Đặc điểm, tình hình chung của Công ty Vàng bạc đá quý     21   
1. Quá trình thành lập và phát triển của doanh nghiệp    21   
4. Kết quả kinh doanh của Công ty Vàng bạc đá quý Hà Nội qua 2 năm gần đây    24   
5. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Vàng bạc đá quý     25   
6. Tổ chức bộ máy tài chính kế hoạch của Công ty Vàng bạc đá quý     26   
7. Chế độ báo cáo kế toán    28   
8. Mặt hàng kinh doanh của Công ty Vàng bạc đá quý Hà Nội    29   
II. Phân tích doanh thu bán hàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Hà Nội    30   
1. Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh doanh    30   
2. Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và mặt hàng chủ yếu    32   
3. Phân tích doanh thu bán hàng theo đơn vị trực thuộc    34   
4. Phân tích theo tháng, theo quý    37   
5. Phân tích theo phương thức bán hàng
6. Phân tích ảnh hưởng của các khâu lưu chuyển hàng hoá đến doanh thu bán hàng     41
43   
7. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Vàng bạc đá quý qua 2 năm 1998-1999    44   
Phần III. Giải pháp đề xuất nhằm đẩy mạnh bán hàng tăng doanh thu tại Công ty Vàng bạc đá quý Hà Nội    47   

Mục lục   
Lời mở đầu
Chương I
Phần I: Cơ sở lý luận phân tích doanh thu bán hàng ở tại Doanh nghiệp kinh doanh Vàng bạc đá quý
I. Khái quát thị trường Vàng bạc đá quý ở Việt Nam và vai trò doanh thu bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh Vàng bạc đá quý
1. Khái quát thị trường Vàng bạc đá quý
2. Khái niệm, nội dung kết cấu và ý nghĩa của chỉ tiêu doanh thu bán hàng của Doanh nghiệp kinh doanh Vàng bạc đá quý ở Việt Nam
3. Mục đích, ý nghĩa phân tích tình hình doanh thu bán hàng trong Doanh nghiệp
II. Nội dung phân tích doanh thu bán hàng trong Doanh nghiệp
1. Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh nghiệm
2. Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu
3. Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán và phương thức thanh toán
4. Phân tích doanh thu bán hàng theo đơn vị trực thuộc
5. Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, theo quý
6. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự tăng giảm doanh thu bán hàng của doanh nghiệp
6.1. Phân tích các nhân tố định lượng ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng
6.2. Nhóm nhân tố không lượng hoá được
7. Đánh giá khái quát kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
III. Các phương pháp phân tích doanh thu bán hàng và nguồn tài liệu phân tích
1. Phương pháp so sánh
2. Phương pháp thay thế liên hoàn và phương pháp số chênh lệch
3. Phương pháp liên hệ cân đối
4. Nguồn tài liệu phân tích doanh thu bán hàng
Phần II. Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Hà Nội
I. Đặc điểm, tình hình chung của Công ty Vàng bạc đá quý
1. Quá trình thành lập và phát triển của doanh nghiệp
2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Vàng bạc đá quý Hà Nội
3. Đặc điểm kinh doanh của Công ty Vàng bạc đá quý Hà Nội
4. Kết quả kinh doanh của Công ty Vàng bạc đá quý Hà Nội qua 2 năm gần đây
5. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Vàng bạc đá quý
6. Tổ chức bộ máy tài chính kế hoạch của Công ty Vàng bạc đá quý
7. Chế độ báo cáo kế toán
8. Mặt hàng kinh doanh của Công ty Vàng bạc đá quý Hà Nội
II. Phân tích doanh thu bán hàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Hà Nội
1. Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh doanh
2. Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và mặt hàng chủ yếu
3. Phân tích doanh thu bán hàng theo đơn vị trực thuộc
4. Phân tích theo tháng, theo quý
5. Phân tích theo phương thức bán hàng
6. Phân tích ảnh hưởng của các khâu lưu chuyển hàng hoá đến doanh thu bán hàng
7. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Vàng bạc đá quý
qua 2 năm 1998-1999
Phần III. Giải pháp đề xuất nhằm đẩy mạnh bán hàng tăng doanh thu tại Công ty Vàng bạc đá quý Hà Nội
Phần kết luận


 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long