Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 31/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79401609
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Ngân hàng - Tài chính

   Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đông Á An Giang

Số trang: 75 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
TÓM TẮT
------   ------

Đề tài nhằm mục đích phân tích tình hình hoạt động tín dụng của NHTMCP Đông Á – CNAG, thông qua việc phân tích chi tiết các yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động tín dụng  như: nguồn vốn, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, và nợ quá hạn của ngân hàng.
Qua quá trình phân tích, hoạt động tín dụng của ngân hàng Đông Á vẫn ổn định và ngày càng phát triển, đạt hiệu quả cao. Điều này được thể hiện cụ thể qua sự tăng trưởng hàng năm của doanh số cho vay và dư nợ tại ngân hàng. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, thì ngân hàng vẫn có phát sinh nợ quá hạn. Đây là một vấn đề hiển nhiên, vì bất cứ một khoản vay nào cũng có một xác suất rủi ro nhất định, việc kiểm soát được hay không là tùy thuộc vào kinh nghiệm và sự phán đoán của ngân hàng.
Tóm lại, đề tài được thực hiện gồm 6 chương, mô hình nghiên cứu đề tài được xây dụng trên cơ sở lý thuyết về tín dụng ngân hàng.
    Việc thực hiện, nghiên cứu đề tài được tiến hành qua 2 giai đoạn:
(1)    Tìm hiểu tổng quan về ngân hàng và giới thiệu các nội dung cơ bản về hoạt động cấp tín dụng của NHTMCP Đông Á –CNAG
(2)    Thu thập số liệu ở bộ phận tín dụng ngân hàng. Dựa vào những số liệu đó, tiến hành phân tích tình hình về hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu là phần đánh giá những ưu nhược điểm của hoạt động tín dụng, cụ thể về: doanh số cho vay, dư nợ, thu nợ, nợ quá hạn, và quy trình tín dụng. Cuối cùng là phần đề xuất giải pháp, kiến nghị về thực trạng của hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng.

   
   
   
MỤC LỤC
------   ------
                                                                                                                                        Trang
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU        1
1.1. Lý do chọn đề tài        1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu        2
1.3. Phương pháp nhiên cứu          2
1.4. Phạm vi nghiên cứu        2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN        3
2.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng        3
2.1.1 Khái niệm tín dụng        3
2.1.2. Phân loại tín dụng         3
2.1.2.1. Theo thời hạn cho vay        3
2.1.2.2. Theo mục đích của tín dụng        3
2.1.2.3. Theo mức độ tín nhiệm của khách hàng        4
2.1.2.4. Theo phương thức cho vay         4
2.1.3. Đối tượng khách hàng        4
2.1.4. Điều kiện cho vay        4
2.1.5. Các phương thức cho vay        4
2.1.6. Chức năng và vai trò của tín dụng        5
2.1.6.1. Chức năng        5
2.1.6.2. Vai trò        6
2.1.7. Bảo đảm tín dụng        6
2.1.7.1. Khái niệm         6
2.1.7.2. Các hình thức bảo đảm tín dụng        6
2.1.8. Quy trình tín dụng        7
2.1.8.1. Khái niệm        7
2.1.8.2. Các bước cơ bản trong quy trình        7
2.1.9. Rủi ro tín dụng        8
2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng        9
2.2.1 Khái niệm        9
2.2.1.1. Doanh số cho vay        9
2.2.1.2. Doanh số thu nợ        9
2.2.1.3. Dư nợ        9
2.2.1.4. Nợ quá hạn        9
2.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng        9
2.2.2.1. Vốn huy động / Tổng nguồn vốn        9
2.2.2.2. Dư nợ / Tổng nguồn vốn         9
2.2.2.3. Dư nợ / Tổng vốn huy động        10
2.2.2.4. Nợ quá hạn / Dư nợ        10
2.2.2.5. Hệ số thu nợ        10
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ NHTMCP ĐÔNG Á – CNAG        11
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển        11
3.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đông Á        11
3.1.2. Giới thiệu về chi nhánh Ngân Hàng Đông Á An Giang        11
3.1.3. Vai trò của NHĐA_AG đối với sự phát triển KT của tỉnh        13
3.2. Cơ cấu tồ chức – Tình hình nhân sự        13
3.2.1. Cơ cấu tổ chức        13
3.2.2. Chức năng nhiệm vụ cụ thể của các phòng        15
3.2.2.1. Ban Giám Đốc        15
3.2.2.2. Phòng Khách Hàng Cá Nhân        15
3.2.2.3. Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp        15
3.2.2.4. Phòng Ngân Quỹ        16
3.2.2.5. Phòng Kế Toán        16
3.2.2.6. Phòng Hành Chánh – Nhân Sự        16
3.2.2.7. Phòng Công Nghệ Thông Tin        16
3.2.2.8. Phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh        16
3.3. Sơ lược tình hình thị trường của lĩnh vực TC – NH tại AG        17
3.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHĐA_AG trong 3 năm qua        17
3.5. Đánh giá thuận lợi, khó khăn và phương hướng KH năm 2008        19
    3.5.1. Thuận lợi        19
3.5.2. Khó khăn        20
3.5.3. Phương hướng phát triển năm 2008        20
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HĐ TÍN DỤNG TẠI NHĐA_AG        22
4.1. Phân tích chung về tình hình huy động vốn tại NHĐA_AG        22
4.1.1. Tình hình nguồn vốn        22
4.1.2. Tình hình huy động vốn        23
4.2. Chính sách tín dụng tại NHĐA_AG        26
4.2.1. Một số NDCB về quy chế cho vay đối với KH tại NHĐA_AG         26
4.2.1.1. Đối tượng vay vốn        26
4.2.1.2. Điều kiện cho vay        26
4.2.1.3. Mục đích cho vay        27
4.2.1.4. Thời hạn cho vay        27
4.2.1.5. Lãi suất cho vay        27
4.2.1.6. Phương thức cho vay        27
4.2.1.7. Hạn mức cho vay tối đa        28
4.2.2. Quy trình tín dụng tại Ngân Hàng Đông Á – CNAG        28
4.2.2.1. Sơ đồ quy trình tín dụng  tại NHĐA_AG        28
4.2.2.2. Mô tả và giải thích từng bước thực hiện theo sơ đồ        30
4.3. Phân tích hoạt động tín dụng tại NHĐA_AG        35
4.3.1 Doanh số cho vay        35
4.3.1.1. Doanh số cho vay theo thời hạn        35
4.3.1.2. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế        37
4.3.2. Doanh số thu nợ         40
4.3.2.1. Doanh số thu nợ theo thời hạn        40
4.3.2.2. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế        42
4.3.3. Dư nợ cho vay         45
4.3.3.1. Dư nợ theo thời hạn        45
4.3.3.2. Dư nợ theo thành phần kinh tế        47
4.3.4. Tình hình nợ quá hạn        49
4.3.4.1. Nợ quá hạn theo thời hạn        50
4.3.4.2. Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế        51
4.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của NHĐA_AG        53
4.5. Đánh giá những ưu điểm và tồn tại trong hoạt động tín dụng và công tác huy động vốn tại NHĐA_AG    …    55
4.6. Một số biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng và công tác HĐV        56
4.6.1. Về hoạt động huy động vốn        56
4.6.2. Về hoạt động tín dụng         57
4.6.1.1. Xây dựng chính sách cho vay có hiệu quả        57
4.6.1.2. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng        57
4.6.1.3. Hoàn thiện quy trình tín dụng         58
4.7.1.4. Tăng cường kiểm soát nợ và hạn chế nợ quá hạn        58
4.6.3. Các biện pháp khác        59
4.6.3.1. Đào tạo đội ngũ nhân viên        59
4.6.3.2. Thu hút và tìm kiếm khách hàng        59
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ        60
5.1. Kết luận        60
5.2. Kiến nghị        61DANH MỤC BIỂU BẢNG
------   ------

DANH MỤC BẢNG        Trang
            
Bảng 3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh        18
Bảng 4.1. Cơ cấu nguồn vốn        22
Bảng 4.2. Tình hình huy động vốn        23
Bảng 4.3. Doanh số cho vay theo thời hạn        35
Bảng 4.4. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế        38
Bảng 4.5. Doanh số thu nợ theo thời hạn        41
Bảng 4.6. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế        43
Bảng 4.7. Dư nợ theo thời hạn        45
Bảng 4.8. Dư nợ theo thành phần kinh tế        47
Bảng 4.9. Doanh số nợ quá hạn theo thời hạn        50
Bảng 4.10. Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế        52
Bảng 4.11. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng        54
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
------   ------

BIỂU ĐỒ                                                                                                        Trang                          
Biểu đồ 4.1. Cơ Cấu nguồn vốn        22
Biểu đồ 4.2. Doanh số cho vay theo thời hạn        36
Biểu đồ 4.3. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế        38
Biểu đồ 4.4. Doanh số thu nợ theo thời hạn        41
Biểu đồ 4.5. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế        43
Biểu đồ 4.6. Dư nợ theo thời hạn        46
Biểu đồ 4.7. Dư nợ theo thành phần kinh tế        48
Biểu đồ 4.8. Nợ quá hạn theo thời hạn        50
Biểu đồ 4.9. Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế        52

SƠ ĐỒ
Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức        13
Sơ đồ 4.1. Quy trình tín dụng        29


DIỄN GIẢI VIẾT TẮT
------   ------

Trong luận văn có sử dụng các cụm từ viết tắt sau:
NHNN    : Ngân Hàng Nhà Nước   
NHTM    : Ngân Hàng Thương Mại
TMCP    : Thương Mại Cổ Phần
HĐQT    : Hội Đồng Quản Trị
KHDN    : Khách hàng doanh nghiệp
KHCN    : Khách hàng cá nhân
TCKT    : Tổ chức kinh tế
TCTD    : Tố chức tín dụng
NVTD    : Nhân viên tín dụng
CNTT    : Công nghệ thông tin
DVTT    : Dịch vụ thanh toán
TGTT    : Tiền gởi thanh toán
TG CKH    : Tiền gởi có kỳ hạn
TG KKH    : Tiền gởi không kỳ hạn
ĐCV    : Điều chuyển vốn
DS    : Doanh số
DT    : Doanh thu
LN    : Lợi nhuận
NQH    : Nợ quá hạn
DN            : Dư nợ
KH    : Khách Hàng    
KH    : Kế hoạch

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long