Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 01/11/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79423528
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tài liệu tổng hợp

   Phân tích tình hình lao động, tiền lương và các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tiền lương tại công ty cổ phần thủy sản Cafatex

Số trang: 68 Trang
Loại file: PDF
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC

  Trang
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ................................ ................................ . 1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  .............................................................................. 1
1.2  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  ...................................................................... 2
  1.2.1 Mục tiêu chung  ................................................................................... 2
    1.2.2 Mục tiêu cụ thể  ................................................................................... 2
1. 3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU  ......................................................................... 2
  1.3.1. Phạm vi về không gian  ...................................................................... 2
  1.3.2. Phạm vi thời gian............................................................................... 2
  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu  ........................................................................ 2
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU  ........................................................................... 3
CHƯƠNG II: 
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............  
    ..................................................................................................................... 4
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN  ............................................................................ 4
  2.1.1 Khái quát về lao động  ......................................................................... 4
  2.1.2 Phân tích yếu tố lao động ảnh hưởng đến sản xuất  ............................ 7
  2.1.3 Khái quát về tiền lương  ...................................................................... 9
  2.1.4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí lương trong hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp ..................................................................  16
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................................  19
    2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu  ...........................................................  19
    2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu  .........................................................  19
    2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu  ................................................................  19
 
CHƯƠNG 3:
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG, TIỀNLƯƠNG TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX ................................ ..........  20
3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY  .....................................................................  20
  3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển  ...........................................................  20
  3.1.2 Mục tiêu, chức năng, phạm vi sản xuất kinh doanh  .............................  21
  3.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty  ...............................................  22
3.1.4 Tổng quan về thuận lợi, khó khăn và phương hương hoạt động của công ty
    23
3.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY ........................  25
  3.2.1 Phân loại lao động  ................................................................................  25
  3.2.2 Tổ chức hoạch toán lao động  ...............................................................  28
   3.2.3 Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động trong năm 2008  .........  
      ....................................................................................................................  30
3.3 PHÂN TÍCH HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG  ...............................................  32
  3.3.1 Hình thức tiền lương áp dụng tại công ty.............................................  32
  3.3.2 Quy trình trả lương  ...............................................................................  39 
  3.3.3 Cách thanh toán lương .........................................................................  39
  3.3.4 Phân tích mối quan hệ giữa lao đông và tiền lương  .............................  40
CHƯƠNG 4: 
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ................................ .  
    ....................................................................................................................  45
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ
SẢN XUẤT .....................................................................................................  45
4.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG TRONG
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRONG 3 NĂM
(2006-2008)  ......................................................................................................  46
  4.2.1.Phân tích các chỉ tiêu năm 2006 và năm 2007  .....................................  47
  4.2.2.Phân tích các chỉ tiêu năm 2007 và năm 2008  .....................................  51
 CHƯƠNG 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ LAO ĐÔNG VÀ TIỀM LƯƠNG TẠI
CÔNG TY ................................ ................................ .........................  58
5.1 ĐÁNH GIÁ  ................................................................................................  58
  5.1.1 Lực lương lao động  ..............................................................................  58
  5.1.2 Hình thức trả lương và chính sách lương  .............................................  59
5.2 GIẢI PHÁP  ................................................................................................  61
  5.2.1 Về lao động  ..........................................................................................  61
  5.2.2 Về tiền lương  ........................................................................................  62
CHƯƠNG VI:  
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  ................................ .........................  65
6.1 KẾT LUẬN  ................................................................................................  65
6.2 KIẾN NGHỊ  ...............................................................................................  66
TÀI LIỆU THAM KHẢO  .............................................................................  68
 

 
GIỚI THIỆU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Trong  nền  kinh  tế  thị  trường  hiện  nay,  đứng  trước  sự  khủng  hoảng  của
nền kinh  tế cùng với sự canh  tranh gay gắt và khốc  liệt giữa các doanh nghiệp
đòi hỏi  các doanh nghiệp phải  củng cố và hoàn  thiện hơn nếu muốn  tồn  tại và
phát triển.
  Trong  bất  kỳ  ngành  nghề,  lĩnh  vực  nào  từ  sản  xuất,  thương  mại,  dịch
vụ…đều phải cần đến  lao động. Lao động là một trong những yếu tố mang tính
chất quyết định đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xã hội ngày
càng phát triển thì đòi hỏi người lao động càng phải tiến bộ, phát triển cao hơn,
từ đó càng biểu hiện rõ tính quan trọng cần thiết của lao động. Để có thể duy trì
cũng như  thu hút  lao động có  trình độ,  tay nghề cao đòi hỏi doanh nghiệp phải
tuyển dụng và giữ lại đúng người, làm đúng việc thì cả nhân viên đó và công ty
đó đều có lợi. Vậy thì động cơ nào, nhu cầu lợi ích nào, đã khuyến khích người
lao động phát huy trí tuệ và sự sáng tạo? Thực chất động cơ chính  là tiền công.
Tiền công cao hay thấp có thể trả lời phần lớn các câu hỏi: tại sao mọi người lại
hăng  say  làm  việc,  họ  làm  vì  cái  gì?  Tại  sao  họ  lại  chọn  công  viêc  ở  doanh
nghiệp này mà không chọn ở doanh nghiệp khác? Thật vây, vấn đề là ở chỗ, bên
cạnh các điều kiện làm việc, thì vấn đề quyền lợi luôn được quan tâm hàng đầu.
Người  lao động  luôn  suy nghĩ, mình  được gì và  có quyền  lợi như  thế nào khi
tham gia lao động? Để thu hút lao động, doanh nghiệp cần có một hệ thống thù
lao cạnh tranh và công bằng. 
  Ngày nay,  các doanh  nghiệp đã  thấy  được những  ảnh  hưởng  to  lớn  của
tiền lương đối với người lao động, đối với doanh nghiệp và cách sử dụng nó một
cách hợp lý hay chưa hay chỉ biết tìm cách giảm chi phí lương trả cho người lao
động để từ đó giảm chi phí của doanh nghiệp, tăng lợi nhuận. Đó vẫn đang là vấn
đề nóng bỏng  chưa được giải quyết đúng đắn  thỏa đáng. Vì vậy, mục đích  em
chọn đề  tài:  “ Phân  tích  tình hình  lao  động,  tiền  lương và  các nhân  tố ảnh
hưởng đến chi phí tiền lương tại công ty cổ phần thủy sản Cafatex”   để tìm
hiểu công  ty đã xây dựng hệ  thống  lương hợp  lý chưa, có kích  thích người  lao
động làm việc tốt không? Đồng thời đề tài cũng tìm hiểu chi phí tiền lương ảnh
hưởng đến tổng chi phí hoạt động sản xuất của doanh nghiệp như thế nào? Từ đó
tìm ra giải pháp tốt hơn cho vấn đề lao động, tiền lương của công ty.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Phân tích tình hình lao động, tiền lương và các nhân tố ảnh hưởng đến chi
phí tiền lương từ đó tìm ra giải pháp nhằm hoàn thiện tốt việc quản lý, sử dụng
lao động và chính sách lương của công ty.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể:
    (1) Phân  tích  tình hình  lao  động  tại  công  ty Cổ Phần Thuỷ Sản Cafatex
năm 2008.
  Đánh giá tình hình lao động
  Nhận định điểm mạnh – điểm yếu
  (2)  Phân  tích  yếu  tố  lao  động  ảnh  hưởng  đến  hoạt  động  sản  xuất  kinh
doanh để xác định hiệu quả quản lý và sử dụng lao động tại công ty.
  (3) Phân  tích hình  thức  trả  lương áp  tại công  ty để xác định cơ chế hình
thành  tiền  lương của người  lao động và công  ty áp dụng hình  thức  trả  lương có
thực sự phù hợp.
  (4) Phân  tích các nhân  tố ảnh hưởng đến chi phí  tiền  lương để xác định
mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: lao động, tiền lương bình quân, đơn giá tiền
lương từ đó có những biện pháp thích hợp tăng cường hiệu quả sử dụng lao động.
          (5) Phân tích mối quan hệ giữa số lượng lao động và tổng quỹ lương  
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  1.3.1 Không gian
  Đề tài được thực hiện tại Công ty Cổ phần Thủy sản Cafatex
  1.3.2 Thời gian nghiên cứu
  Luận văn này được thực hiện trong thời gian từ ngày 02/02/2009 đến ngày
25/04/2009 và luận văn được thực hiện trên cơ sở số liệu giai đọan 2006- 2008
     1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
    Lao động, tiền lương và các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí lương tại công
ty cổ phần thủy sản Cafatex
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
  Để chuẩn bị cho việc thực hiện đề tài này, em đã có tham khảo qua một số
luận văn. Trên cơ sở những lý luận, phân tích chuyên môn của các tài liệu đó vận
dụng vào thực tiễn vào tại Công ty Cổ phần Thủy Sản Cafatex.
  - Đề tài .Kế Toán Tiền Lương Và Sự ảnh Hưởng Của Tiền Lương Đối
Với Người Lao Động Tại Công Ty Liên Doanh May An Giang. Của sinh viên
Lưu Phước Vẹn  trường Đại học An Giang; đề  tài nghiên  cứu  công  tác kế  toán
tiền lương trong việc hạch toán, thanh toán lương cho người lao động, cũng như
xem xét sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động, đưa ra một số giải
pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán tiền lương tại doanh nghiệp.
  - Đề tài .Phân Tích Tình Hình Lao Động , Tiền Lương Và Ảnh Hưởng
Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động. Của sinh viên Lâm Hồng
Minh Trường Đại học An Giang. Đề  tài Phân  tích  tình hình  lao động, phân  tích
và đánh giá hình thức trả lương , Phân tích ảnh hưởng của chính sách lương đến
năng suất  lao động của người  lao động. Sau khi đánh giá những vấn đề này, đề
tài sẽ đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của về viêc sử dụng lao
động và hệ thống tiền lương ở Công ty, qua đó nâng cao năng suất của người lao
động đồng thời tăng lợi nhuận cho Công ty.
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long