Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 31/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79398353
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Ngân hàng - Tài chính

   Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp xây dựng giao thông của C.ty Cầu 3 Thăng Long

Số trang: 105 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
                                         MỤC LỤC                                                     Trang
Lời nói đầu
Chương I: Những vấn đề cơ bản về tài chính.
1.1. Sự ra đời của tài chính.
1.2. Khái niệm, bản chất, chức năng của tài chính trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về doanh nghiệp.
1.2.2. Khái niệm tài chính doanh nghiệp.
1.2.3. Bản chất của tài chính.
1.2.4. Chức năng của tài chính doanh nghiệp.
1.3. Vai trò và vị trí của tài chính doanh nghiệp.
1.3.1. Vài trò của tài chính doanh nghiệp.
1.3.2 Vị trí của tài chính doanh nghiệp.
1.4. Nội dung tổ chức tài chính doanh nghiệp.
1.4.1. Tham gia thẩm định dưới góc độ phân tích kinh tế và tài chính những dự án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1.4.2. Xây dựng những luận cứ đề giám đốc hoặc hội đồng quản trị xem xét và ra quyết định về tài chính.
1.4.3. Xây dựng hệ thống , thống kê, hoặc tài chính và tổ chức các biện pháp thực hiện kế hoạch.
1.4.4 Phân tích, kiểm tra và đánh giá kết quả tài chính.
1.5. Những nguyên tắc tổ chức hoạt động tài chính doanh nghiệp.
Chương II: Những vấn đề chung về phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp xây dựng giao thông.
2.1. ý nghĩa mục đích của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
2.1.1. ý nghĩa của phân tích hoạt động tài chính.
2.1.2. Mục đích của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
2.2. Các bước tiến hành phân tích tình hình tài chính.
2.2.1. Thu thập thông tin.
2.3. Các phương pháp phân tích tài chính.
2.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
2.5. Tài liệu để tiến hành phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
Chương III: Phân tích chung tình hình tài chính của Công ty cầu 3 Thăng Long.
3.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
3.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính Công ty cầu 3 Thăng Long.
Chương IV: Phân tích chi tiết tình hình tài chính của Công ty cầu 3 Thăng Long.
4.1. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
4.2. Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn hình thành tài sản.
4.3. Phân tích báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.
4.4. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán.
4.5. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh.   
2
4
4
5
8
11
14
14
16
16
17
17

17

18
18

23


23
23
24
26
26
28
36
37


47
54


71

76
88
91
117   

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long