Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79219357
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tổng hợp

   Phân tích và đánh chiến lược phát triển của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam giai đoạn 2011-2015

Số trang: Chưa rõ
Loại file: Chưa rõ
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỒ ÁN

Hội nhập Quốc tế mang đến nhiều cơ hội song cũng đặt ra không ít thách thức
đối với các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
Ngân hàng - lĩnh vực được coi là "huyết mạch của nền kinh tế". Để cạnh tranh được
thành công, mỗi Ngân hàng cần Xây dựng một chiến lược Phát triển phù hợp trên cơ sở
phát huy tối đa các lợi thế cạnh tranh, tạo sự khác biệt, khẳng định thương hiệu trên thị
trường.

Hoạt động trong bối cảnh hội nhập với áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt,
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), một trong những Ngân hàng lớn
nhất của Việt Nam đang bộc lộ những hạn chế và điểm yếu cơ bản. Với mục tiêu
chuyển đổi thành một Tập đoàn Tài chính - Ngân hàng đa sở hữu, Kinh doanh đa năng
đa lĩnh vực, ngang tầm với các Tập đoàn Tài chính - Ngân hàng tiên tiến trong khu vực
Châu Á, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cần có một chiến lược Phát triển
thích hợp.

Mục đích nghiên cứu của đồ án là dựa vào lý thuyết cơ bản về Quản trị chiến
lược, nghiên cứu tiếp cận chiến lược hiện tại của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
Nam, dựa vào mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược đánh giá thực trạng chiến
lược của BIDV đang thực hiện có phù hợp với nội lực hay chưa, việc thực hiện chiến
lược đó có tận dụng được các điều kiện bên ngoài và những cơ hội, thách thức; từ đó
phân tích và bình luận chiến lược Phát triển của BIDV, phân tích rõ thêm về các vấn
đề như: các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, phân tích khách hàng và các sản phẩm, dịch
vụ…qua đó đưa ra đề xuất Xây dựng chiến lược Phát triển của BIDV từ năm 2011-
2015 theo mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược, đồng thời đưa ra lộ trình thực
hiện chiến lược đó.

1. Sự cần thiết của đề tài

Việt nam đã, đang và sẽ tích cực hội nhập toàn diện với thị trường khu vực và
quốc tế. Các hoạt động hội nhập mở ra nhiều cơ hội cũng như không ít thách thức cho
các doanh nghiệp Việt Nam. Trong xu thế đó, với tư cách là một trong các tổ chức
trung gian Tài chính mang tính huyết mạch của nền kinh tế, các Ngân hàng nhận thức
sâu sắc vị trí quan trọng của công tác quản lý, điều hành có phương pháp và hệ thống.
Chính vì điều đó, Quản trị chiến lược là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các
ngân hàng.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là một trong những Ngân hàng quốc
doanh lớn của Việt Nam với quy mô rộng lớn về mạng lưới và quy mô vốn lớn. Với xu
thế cạnh tranh lành mạnh trong ngành Tài chính Ngân hàng về cung cấp các dịch vụ
ngân hàng, các Ngân hàng trong nước bao gồm cả Ngân hàng quốc doanh, Ngân hàng
Thương mại cổ phần, Ngân hàng liên doanh và các chi nhánh của Ngân hàng nước ngoài
có sự cạnh tranh mạnh mẽ để mở rộng mạng lưới, mở rộng thị phần, chiếm lĩnh thị
trường về các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng hiện đại. Chính vì điều đó khiến cho
nhiệm vụ Quản trị chiến lược tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam càng trở nên
cần thiết và quan trọng để tìm ra con đường đi tốt nhất, là kim chỉ nam cho hành động
của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam để thực hiện mục tiêu là Ngân hàng hàng
đầu Việt Nam và mở rộng Phát triển ra quốc tế.

Xuất phát từ thực tế đó tôi đã lựa chọn đề tài: "Phân tích và đánh giá chiến
lƣợc Phát triển tại Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam" làm đề tài viết đồ án tốt nghiệp.

CHƢƠNG 1. LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
CHƢƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT
1. Một số khái niệm cơ bản về Quản trị chiến lược
1.1. Khái niệm về Quản trị chiến lược
1.2. Tầm quan trọng của Quản trị chiến lược
1.3. Các nhiệm vụ phải thực hiện trong Quản trị chiến lược
2. Công cụ sử dụng để nghiên cứu Quản trị chiến lược
2.1. Mô hình cơ bản của Quản trị chiến lược
2.2. Hai công cụ cơ bản của Quản trị chiến lược
2.2.1. Mô hình Delta Project
2.2.2. Bản đồ chiến lược
2.2.3. Các công cụ hỗ trợ khác
2.2.4. Một số lưu ý khi sử dụng mô hình Delta Projec và Bản đồ chiến lược
CHƢƠNG 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Giới thiệu sơ đồ nghiên cứu
2. Phương pháp thu thập dữ liệu
2.1. Thu thập dữ liệu thứ cấp
2.2. Tìm kiếm dữ liệu sơ cấp
3. Phương pháp xử lý số liệu
3.1. Cách xử lý dữ liệu thứ cấp
3.2. Cách xử lý dữ liệu sơ cấp
4. Phân tích và đánh giá số liệu, sử dụng một số công cụ hỗ trợ
4.1. Mô hình PEST được sử dụng để phân tích môi trường Vĩ mô
4.1.1. Sử dụng mô hình 5 thế lực cạnh tranh
4.1.2. Phân tích môi trường bên trong – Phân tích SWOT
5. Những hạn chế, khó khăn khi thực hiện phương pháp nghiên cứu
CHƢƠNG 4. THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC CỦA Ngân hàng ĐẦU TƢ VÀ
Phát triển VIỆT NAM (BIDV) THEO MÔ HÌNH DELTA PROJECT
1. Giới thiệu về BIDV
1.1. Quá trình hình thành và Phát triển của BIDV
5
1.2. Các sơ đồ về tổ chức, lĩnh vực hoạt động chính
2. Định vị chiến lược của BIDV
2.1. Lựa chọn chiến lược
2.2. Tầm nhìn, sứ mệnh
2.3. Phương châm hành động
2.4. Giá trị cốt lõi
2.5. Sử dụng mô hình PEST để phân tích môi trường hoạt động của BIDV Việt
Nam
3. Đánh giá chiến lược hiện tại của BIDV thông qua các yếu tố của mô hình Delta
Project và Bản đồ chiến lược
3.1. Định vị tam giác chiến lược
3.2. Sứ mệnh, mục tiêu của BIDV
3.3. Cơ cấu ngành và xác định vị trí cạnh tranh của BIDV trong ngành ngân
hàng – Tài chính
3.4. Khách hàng mục tiêu
3.5. Kế hoạch Kinh doanh
3.6. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của BIDV những năm vừa qua
3.7. Hàng năm có đổi mới và cải tiến những gì
3.8. Vẽ mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược hiện tại của BIDV Việt
Nam
CHƢƠNG 5. PHÂN TÍCH, BÌNH LUẬN THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC PHÁT
TRIỂN Kinh doanh CỦA BIDV
1. Bình luận chiến lược Kinh doanh của BIDV
2. Tính hiệu quả của chiến lược cạnh tranh của BIDV Việt Nam
3. Những khó khăn ảnh hưởng tới việc Xây dựng chiến lược của BIDV
CHƢƠNG 6.ĐỀ XUẤT CHIẾN LƢỢC CHO BIDV VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015
1. Đề xuất chiến lược Kinh doanh của BIDV đến năm 2015
2. Kế hoạch triển khai chiến lược Kinh doanh của BIDV Việt Nam
CHƢƠNG 7. KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Một số mô hình
Phụ lục 2: Sơ đồ bộ máy tổ chức của BIDV
Phụ lục 3: Phần phân tích thêm
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long