Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 24/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79212379
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Ngân hàng - Tài chính

   Pháp luật về đảm bảo tiền vay bằng tài sản và thực tiễn áp dụng tại NHTM CP Kỹ thương VN

Số trang: 67 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.. 4

CHƯƠNG I: CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN   6

I. KHÁI QUÁT VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN.. 6

1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của bảo đảm tiền vay. 6

1.1. Khái niệm về bảo đảm tiền vay. 6

1.2. Đặc điểm của bảo đảm tiền vay. 8

1.3. Vai trò của bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng  11

2.Các loại tài sản bảo đảm.. 13

3. Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản. 15

3.1. Khái niệm các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản. 15

3.2. Đặc điểm của các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản. 16

3.3. Các loại biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản. 18

II. CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN.. 21

1. Quy định chung về biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản. 21

1.1. Quy định về tài sản. 21

1.2. Quy định chung về biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản. 23

1.2.1. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản thế chấp của khách hàng. 23

1.2.2. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố của khách hàng vay. 24

1.2.3. Bảo đảm tiền vay bằng biện pháp bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba  26

1.2.4. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay. 26

2. Hợp đồng bảo đảm tiền vay bằng tài sản. 28

2.1. Nội dung của hợp đồng bảo đảm tiền vay bằng tài sản. 29

2.1.1. Đối với hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản. 29

2.1.2. Hợp đồng bảo lãnh. 30

2.2. Giao kết hợp đồng bảo đảm tiền vay bằng tài sản. 31

2.3. Hiệu lực của hợp đồng bảo đảm tiền vay bằng tài sản. 33

2.4. Thực hiện hợp đồng bảo đảm tiền vay bằng tài sản. 34

CHƯƠNG II: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) 37

I.TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VN.. 37

1.Quá trình hình thành phát triển và những cột mốc đáng nhớ. 37

2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các phòng ban. 41

2.1– Sơ đồ bộ máy quản trị hiện nay. 41

2.2- Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 43

II. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM... 45

1. Trình tự, thủ tục vay vốn có tài sản bảo đảm.. 45

1.1. Quy trình cho vay của ngân hàng. 45

2.Tình hình cho vay có bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương. 49

3. Những kết quả Ngân hàng TMCP Kỹ thương đã đạt được. 52

3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh. 52

3.2. Hoạt động tín dụng. 53

4. Phương hướng mục tiêu trong những năm tới 54

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN CÁC BIỆN PHÁP VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM... 55

I. Đánh giá thực tiễn áp dụng hợp đồng bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.. 55

1. Thuận lợi 55

2. Khó khăn. 56

II. Một số kiến nghị để hoàn thiền các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản. 58

1. Kiến nghị về chính sách pháp luật 58

2. Kiến nghị về phía Ngân hàng TMCP Kỹ thương. 61

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 65

 

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

 

TMCP

Thương mại cổ phần

TCTD

Tổ chức tín dụng

BLDS

Bộ Luật Dân sự

Nghị định 165/1999/NĐ-CP

Nghị định số 165/1999/NĐ-CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

Nghị định 178/1999/NĐ-CP

Nghị định số 178/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/12/1999 về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

Nghị định 08/2000/NĐ-CP

Nghị định số 08/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/03/2000 về đăng ký giao dịch bảo đảm

Nghị định 163/2006/NĐ-CP

Nghị định số 163/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/11/2006 về giao dịch bảo đảm


LỜI NÓI ĐẦU

          Ở Việt Nam hiện nay, hoạt động tài chính, ngân hàng đang trong quá trình phát triển theo xu thế hội nhập sâu rộng. Trong quá trình này hệ thống tài chính ngân hàng có trách nhiệm hết sức nặng nề trong việc cung ứng vốn nhằm duy trì nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế. Bên cạnh đó các TCTD đồng thời phải hoạt động có hiệu quả, an toàn để giữ vững niềm tin của người gửi tiền, qua đó đảm bảo nguồn vốn đầu tư tín dụng để phát triển kinh tế. Muốn vậy, một trong các yếu tố rất quan trọng là bảo đảm tiền vay và các vấn đề pháp lý đảm bảo cho nguồn tiền vay được dùng để bảo đảm cho khoản vốn cho vay của TCTD với mục tiêu bảo đảm an toàn cho hoạt động cho vay nói riêng và hoạt động tín dụng nói chung của TCTD.

Bằng các nghiệp vụ kinh doanh của mình, nhất là các hoạt động tín dụng, các ngân hàng thương mại đã chứng tỏ được vai trò quan trọng của mình. Mặc dù đây là một hoạt động kinh doanh có tiềm năng và cũng là hoạt động kinh doanh có tỷ lệ sinh lời cao nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nhất là trong các hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng nói chung và của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) nói riêng. Vì vậy vấn đề đặt ra cần giải quyết đối với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam đó là phải vừa phát triển hoạt động cho vay nhưng đồng thời cũng phải hạn chế được tối đa những rủi ro mà nó có thể đem lại.

Trong quá trình thực tập tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam tôi nhận thấy vấn đề hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro trong hoạt động cho vay tín dụng tại các ngân hàng là một vấn đề cấp thiết. Để làm được điều này cần áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay. Hiện nay tại các ngân hàng thì hoạt động này đang rất phát triển đặc biệt là bảo đảm tiền vay bằng tài sản. Tuy nhiên xung quanh vấn đề này vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc, trong các quy định pháp luật còn có sự chồng chéo gây lúng túng cho các cơ quan chức năng khi áp dụng điều luật. Chính vì vậy tôi xin được lựa chọn đề tài : Pháp luật về đảm bảo tiền vay bằng tài sản và thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

    Kết cấu của Báo cáo chuyên đề gồm:

          - Chương I: Các quy định pháp lý về bảo đảm tiền vay bằng tài sản.

          - Chương II: Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

          - Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện các biện pháp về bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

  Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, ThS. Hoàng Xuân Trường và cán bộ phòng Dịch vụ ngân hàng- Ngân hàng TMCP Kỹ thương đã giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề này.

 


 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long