Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 01/11/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79441741
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Ngân hàng - Tài chính

   Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng các Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh VN- PGD Trần Xuân Soạn

Số trang: 89 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................................... 1

CHƯƠNG I. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT      4

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT.        4

1.1.1. Khái niệm về thanh toán không dùng tiền mặt............................... 4

1.1.2. Đặc điểm thanh toán không dùng tiền mặt................................... 5

1.1.3. Sự cần thiết và vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt........... 7

1.1.4. Nguyên tắc trong thanh toán...................................................... 11

1.2. CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT..................... 12

1.2.1. Thanh toán bằng Séc................................................................ 12

1.2.2. Thanh toán bằng Ủy nhiệm chi (Lệnh chi).................................. 17

1.2.3. Thanh toán bằng Ủy nhiệm thu (Lệnh thu)................................. 18

1.2.4. Thanh toán bằng Thư tín dụng.................................................. 19

1.2.5. Thanh toán bằng Thẻ................................................................ 21

1.2.6. Thanh toán điện tử.................................................................... 24

1.3. NHỮNG RỦI RO TIỀM ẨN CỦA CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHỒNG DÙNG TIỀN MẶT............................................................................................................................... 27

1.4. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT          31

1.4.1. Nhân tố kinh tế xã hội............................................................... 31

1.4.2. Nhân tố pháp lý........................................................................ 32

1.4.3. Nhân tố khoa học công nghệ..................................................... 33

1.4.4. Nhân tố con người.................................................................... 34

1.4.5. Các nhân tố khác:..................................................................... 35

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THANH TOÁN  KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG VPBANK TRẦN XUÂN SOẠN......................................................................... 36


2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VPBANK TRẦN XUÂN SOẠN. 36

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển................................................. 36

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của PGD VPBank Trần Xuân Soạn. 38

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh 2007- 2008.............................. 41

2.2. THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VPBANK TRẦN XUÂN SOẠN................................................................................................................ 47

2.2.1. Những quy định về thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. 47

2.2.2. Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam.............. 48

2.2.3. Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt ở PGD VPBank Trần Xuân Soạn.  50

2.2.4. Đánh giá chung về dịch vụ thanh toán KDTM tại PGD VPBank Trần Xuân Soạn......................................................................................................... 58

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NH VPBANK TRẦN XUÂN SOẠN..................................... 64

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT.. 64

3.1.1. Tiềm năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. 64

3.1.2. Định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam 65

3.1.3. Định hướng phát triển Thanh toán không dùng tiền mặt tại VPBank Trần Xuân Soạn.......................................................................................................... 67

3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VPBANK TRẦN XUÂN SOẠN................................................................................... 67

3.2.1. Nâng cấp và ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại................. 67

3.2.2. Phát triển và hoàn thiện các phương thức thanh toán.................. 67


3.2.3. Tăng cường công tác Marketing, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại qua Ngân hàng............................................................................. 69

3.2.4. Tăng cường liên doanh liên kết, phối hợp với các cơ quan, tổ chức........ 70

3.2.5. Đào tạo nâng cao trình độ, năng lực, sự hiểu biết của nhân viên. 71

3.2.6. Chính sách khách hàng hiệu quả:............................................... 72

3.2.7. Phát triển hệ thống các kênh phân phối...................................... 73

3.2.8. Giải pháp hạn chế và phòng ngừa rủi ro trong các phương thức thanh toán KDTM.......................................................................................................... 74

3.3. KIẾN NGHỊ............................................................................................................ 75

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan, Bộ ngành................... 75

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước........................................... 76

3.3.3. Kiến nghị với VPBank............................................................... 78

KẾT LUẬN........................................................................................................................ 80

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................ 80

 


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

 

TT KDTM: Thanh toán không dùng tiền mặt.

VPBank: Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam.

NH: Ngân hàng

KH: Khách hàng

PGD: Phòng giao dịch

NHNN: Ngân hàng nhà nước

NHTM CP: Ngân hàng thương mại cổ phần.

QĐ: Quyết định.

UNT: Ủy nhiệm thu.

UNC: Ủy nhiệm chi.

ATM: Automatic teller machine: Máy rút tiền tự động.

POS: Point of Sale:  Các điểm chấp nhận thanh toán.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long