Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79233807
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Phép biện chứng duy vật-phương pháp luận chung nhất của hoạt động và thực tiễn

Số trang: 14 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
   Tên tiểu luận:
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT-PHƯƠNG PHÁP LUẬN CHUNG NHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC TIỄN.

A_lời mở đầu

       Các Mác và Ph.Ăng Ghen đã sáng lập ra chủ nghĩa duy vật biện chứng vào thé kỷ XIX và được Lênin phát triển hơn nữa vào đầu thế kỷ XX đã đem lại cho phép biện chứng duy vật một hình thức mới về chất.Đó là phép biện chứng duy vật .Phép biện chứng duy vật là sự thống nhất hữu cơ giưa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng .Nhờ đó ,nó đã khắc phục được những hạn chế trước đây và thực sự trở thành khoa học .
        Trong toàn bộ các nhân tố trở thành chủ nghĩa Mác thì phép biện chứng duy vật là cơ sở lý luận ,cơ sở thế giới quan và phương pháp luận cuả chủ nghĩa Mác .Phép biện chứng duy vật ,cở sở triết học của chủ nghĩa Mác vừa là khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động phát triển của tự nhiên xã hội và tư duy vừa là phương pháp tư cách mạng và hành động cách mạng .Cho nên phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác không những chỉ mang nội dung khoa học sâu          
 sắc mà còn mang tính cách mạng triệt để .
 

  


b_phần nội dung

      Thật vậy, sự ra đời của triết học Mác là một trong những học thuyết ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử xã họi loài người. Nó đã phản ánh được tính chân thực của giai đoạn lịch sử xã hội đó và đều bao chứa những giá trị tiến bộ nhất định. Sự ra đời của triết học Mác là sự kết tinh những giá trị văn hoá khác nhau với những nhịp điệu phát triển khoa học tự nhiên, khoa học xã hội tư duy của loài người đi đúng quy luật khách quan ,vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn.
        Triết học Mác là một cách mạng và khoa học. Trong đó phép biện chứng duy vật không phải ngẫu nhiên, ý muốn chủ quan của một lực lượng xã hội hay giai cấp
càng không phải do thượng đế hay các lực lượng siêu nhân tạo ra. Trái lại triết học Mác hoàn toàn mang lại tính tất yếu khách quan, phù hợp với quy luật vận động và phát triển của nhân loại. Sự ra đời của triết học Mác đáp ứng nhu cầu lịch sử đòi hỏi cấp bách là giải phóng giai cấp công nhân lao động toàn thế giới khỏi ách áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản.
        Từ khi ra đời cho đến nay, trải qua sự thăng trầm của lịch sử nhân loại với những biến cố của thời đại, triết học Mác đã chinh phục được rất nhiều người của mọi dân tộc. Đồng thời nó là phương pháp luận cho các Đảng cộng sản và công nhân quốc tế trong cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống lại chủ nghĩa tư bản nhằm xây dựng một xã hội mới, xã hội cộng sản văn minh. Sự ra đời của triết học Mác và đặc biệt trong đó với phép biện chứng duy vật “linh hồn sống của chủ nghĩa Mác” đã đưa lại sự nghiệp giải phóng nhiều dân tộc, nhiều quốc gia, mở ra thờiđại lịch sử mới : thời đại giai cấp công nhân và nhân dân lao động đứng lên giải phóng mình khỏi ách thống trị của các giai cấp hữu sản
      Trong tình hình hiện nay, với những biến đổi to lớn trên nhiều lĩnh vực thì một số người giả danh Mác xít đang ra sức kêu gào phủ nhận xuyên tạc học thuyết Mác. Họ có rằng triết học Mác, đặc biệt phép biện chứng duy vật đã trở thành lạc hậu, lỗi thời không có giá trị đối với lịch sử. Song với sự thật của khoa học và tính khách quan chúng ta vẫn khẳng định : triết học Mác nói chung và phép biện chứng nói riêng vẫn là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng. Với ý nghĩa đó làm rõ những vấn đề nói trên là việc có ý nghĩa không chỉ về mặt lý luận mà cả trong thực tiễn.
I.Một số vấn đề về phưong pháp luận và phưong pháp luận
1_Về phươngpháp. 
    Phương pháp là cách thức, phương hướng hành động về thực hiện mục đích đã vạch ra.
  Theo khoa học thì phương pháp là hệ thống những nguyên tắc được tách ra từ tri thức về các quy luật khách quan điều chỉnh hoạt động nhận thức và thực tiễn nhằm đạt được một hay một số điều nhất định. Phương pháp là phạm trù gắn liền với hoạt động có ý thức của con người, phản ánh hoạt động nhận thức và hoạt động nhận thực tiễn của con người. Do vậy phương pháp là một trong những yếu tố quyết định thành công hay thất bại trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Trên cơ sở những khách quan đã có, phương pháp càng đúng đắn thì kết quả càng cao và ngược lại. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm quan niệm hoàn toàn khác nhau về phưong pháp. Chủ nghĩa duy tâm coi phương pháp là nguyên tắc do lý trí con người tự đặt ra để tiện cho nhận thức và hoạt động. Họ xem phương pháp như một phạm trù thuần tuý chủ quan. Ngược lại chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định rằng : phương pháp không phải là nguyên tắc có sẵn bất biến, nó phụ thuộc vào đối tượng và nghiên cứu. Nghĩa là phải vạch ra phương hướng cần đạt tới, chỉ ra chất lượng để từ đó nhận thức những quy luận khách quan và chủ quan của nó, những tác động và những mối liên hệ của nó. Như vậy phương pháp luận được bắt nguồn từ thực tiễn phản ánh những quy luật khách quan của  đối tượng nghiên cứu.
      Phương pháp có nhiều loại nhiều cấp độ khác nhau. Tuỳ theo đối tượng cụ thể khác nhau mà có phương pháp khác nhau. Có thể nêu lên một số loại phương pháp như : phương pháp chung, phương pháp riêng, phương pháp đặc thù, phương pháp nhận thức, phương pháp thực tiễn... Việc phân loại phương pháp như  trên chỉ có ý nghĩa tương đối, tuỳ theo góc độ và tiêu chuẩn phân loại. Tính tương đối của các loại phương pháp phản ánh tính đa dạng, phong phú của thế giới vật chất, của hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn chúng ta có thể kết hợp đan xen nhiều loại phương pháp khác nhau. Nhưng cuối cùng chủ thể phải lựa chọn một phương pháp tối ưu để mang lại hiệu quả cao nhất. Ngày nay khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ thì việc lựu chọn nhữnh phương pháp “giản tiện” để giải quyết những công việc phức tạp nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí mà vẫn đạt kết quả cao đang được quan tâm chú ý và trở thành xu hướng phát triển. Quá trình lựa chọn phương pháp có thể đúng, có thể sai. Vậy làm thế nào để lựu chọn, xác định được phương pháp đúng đắn khoa học. Từ đó xuất hiện nhu cầu tri thức khoa học về phương pháp ra đời. Đó chính là phương pháp luận. 

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long