Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79230111
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến & vận dụng giữa xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ với chủ động hội nhập

Số trang: 13 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
ĐỀ TÀI

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG PHẦN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ VỚI CHỦ - ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.

LỜI GIỚI THIỆU

Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế đang la một xu thế tất yếu của thời đại, nó diễn ra mạnh mẽ khắp các châu lúc chi phối đời sống kinh tế của hẫu hết các quốc gia trên thế giới : Mội hệ quả tất yếu của toàn cấu hoá và hội nhập quốc tế là trên giới kinh tế của các quốc gia sẽ ngày càng thu hẹp sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế sẽ ngày càng trở nên chặt chẽ . nền kinh tế thế giới đang từng ngày, từng giờ biến đổi làm xuất hiện xu thế mới xu thế hình thành nền kinh tế toàn cầu.
       Đứng trước tình hình quốc tế có nhiều biến động đảng đã nhận định,đánh giá tình hình mới trong bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 10 ban chấp hành trung ương Đảng khoá VIII , đồng chỉ Tổng bí thư Lê khả phiêu đã chỉ rõ “ trong quá trình đổi mới , Đảng đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm , xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ” .
Đại hội lần thứ VIII đã xác định nhiệm vụ , “ mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại , chủ động tham gia các tổ chức quốc tế và khu vực nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế ”. Đến Đại hội I X đã khẳng định lại một lần nữa : “ phát huy cao độ nội lực , đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có kết quả và bền vững ”. Hội nhập kinh tế quốc tế trở thành vấn đề cấp thiết đặt ra cho toàn đảng và toàn dân ta.
        Cũng trong Đại hội này, Ban chấp hành trung ương đã luận về một vấn đề rất quan trọng là xây dựng nền kinh tế độc lập – tự chủ gắn liền với hội nhập kinh tế quốc tế chúng ta khẳng định và nhất quán chủ  trường đa phương hoá , đa dạng hoá, tranh thủ hội nhập kinh tế nhưng phaỉ coi độc lập,tự chủ kinh tế làm nền tảng cơ sở . giữa xây dựng nền kinh tế độc lập , tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có mối quan hệ biến chứng , gắn bó chặt chẽ , tác động qua lại với nhau . chúng ta chỉ  có thể nghiên cứu mối quan hệ nay một cách sâu sắc và toàn diện trên cơ sở vận dụng nguyên lí về mối liên hệ phổ biến – một trong hai nguyên lí cơ bản của phép biện chứng duy vật.
         Trong giới hạn của bài viết này , tôi chỉ xin đề cấp đến mối quan hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập , tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế , từ đó nêu những thành tựu đã đạt được , những cơ hội , thách thức đặt ra và nhất là những định hướng quan trọng để phát triển kinh tế , đẩy mạnh .... hội nhập trên nền tảng  của nền kinh tế độc lập , tự chủ.
CHƯƠNG 1
1, Lí luận của phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến 
 1,1 khái niệm phép biện chứng :
          có nhiều định nghĩa khác nhau về phép biện chứng. Có định nghĩa cho rằng phép biện chứng là khoa học về mối liên hệ phổ biến , Định nghĩa khác lại cho rằng phép biện chứng chẳng qua chỉ là môn khoa học nghiên cứu những qui luật vận động , phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy
Vì vậy, phép biện chứng đã thừa nhận các sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan tồn tại trong mối liên hệ phổ biến , chúng vận động , phát triển theo những qui luật nhất định  Phép biện chứng có nhiệm vụ phải chỉ ra những qui luật đó  .
1.2               Nội dung nguyên lí về mối liên hệ phổ biến
1.2 ,1        Theo phép siêu hình :
                  Cho rằng sự vật tồn tại  biệt lập , tách lời nhau , giữa chúng không có liên hệ , còn nếu có liên hệ thì chỉ là liên hệ hời hợt , bên ngoài.
1.2,2          Theo phép biện chứng :
         cho rằng mọi sự vật đều tồn tại trong mối liên hệ phổ biến mà nó được thể hiện: các sự vật là điều kiện , là tiền đề tồn tại và phát triển của nhau . Chúng nướng tựa , phụ thuộc , ràng buộc lẫn nhau . Chúng thường xuyên thâm nhập , chuyển hoá lẫn cho ranh giới giữa các lớp sự vật không phải là tuyệt đối mà bao giờ cũng có những lớp trung gian chuyển tiếp .  
          Mối liên hệ phổ biến diễn ra không chỉ giữa các sự vật , hiện tượng với nhau mà còn diễn ra trong bản thân từng sự vật , trong tổng số những mối liên hệ tạo ra sự vật , những mối liên hệ bên trong , liên hệ bản chất bao giờ cũng có những quyết định  đối với sự tồn tại cũng như xu hướng biến đổi sự vật còn những mối liên hệ khác như liên hệ bên ngoài , liên hệ gián tiếp .... chỉ có những ảnh hưởng nhất định đối với sự vật tuy nhiên việc phân loại các mối liên  hệ này chỉ có ý nghĩa tương đối , nó phụ thuộc vào giới hạn , mục đích xem xét. 
1.3    ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lí.
         Trong nhận thức hay trong thực tiễn , ta phải có quan điểm toàn diện . Quan điểm này yêu cầu khi nghiên cứu, xem xét sự vật phải xem xét tất cả các mối liên hệ của nó , nhưng không được đặt các mối liên hệ có vai trò ngang nhau  mà cần phải xác định cho được đau là sự liên hệ bản chất , tất yếu bên trong sự vật, đâu là những liên hệ gián tiếp, bên ngoài, để từ đó có kết luận chính xác về sự vật.
          Về quan điểm lịch sử  cụ thể  mọi sự vật trong thế giới vật chất tồn tại, vận động và phát triển, bao giờ cũng diễn ra trong những hoàn cảnh cụ thể, trong không gian và thời gian xác định không gian và thời gian có ảnh hưởng tới đặc điểm; tính chất sự vật. Cùng một sự vật nhưng ở trong những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau sẽ có tính chất khác nhau. Vì vậy, yêu cầu khi nghiên cứu, xem xét sự vật, hiện tượng phải đặt nó trong hoàn cảnh cụ thể, trong không gian và thời gian xác định mà nó đang tồn tại,vận động và  phát triển đồng thời phải phân tích vạch ra ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh , của môi trường đối với sự tồn tại của sự vật , đối với tính chất cũng như xu hướng vận động và phát triển của nó.
         Khi vận dụng một nguyên lí nào đó vào trong thực tiễn , cần phải tính đến điều kiện cụ thể của nơi vận dụng , tránh giáo đều, rập khuôn , máy móc, chung chung .
2.    Tính tất yếu phải hội nhập kinh tế
Hội nhập kinh tế là hiện tượng xảy ra trong quan hệ giữa các quốc gia, Cách hiểu phổ biến nhất hiện nay về hội nhập kinh tế là xoá bỏ  sự khác biệt kinh tế giữa các nền king tế thuộc các quốc gia khác nhau .
Hội nhập kinh tế ở việt nam là một tất yếu lịch sử , là một đòi hỏi khách quan khác nhau.
2.1    cuối những năm 70 , đầu những năm 80 , việt nam vào khủng hoảng, cuộc khủng hoảng này đặt việt nam trước một sự lựa chọn hoặc là tiếp tục tìm kiếm giải pháp trong khuôn khổ cơ chế kế hoạch tập trung bao cấp, hoặc là phải tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện theo ảnh hưởng thị trường để thoát ra khủng hoảng việt nam cho đến trước 1986 đã áp dụng giải pháp thứ nhất nhưng không mang hiệu quả . Từ 1986 đến nay, việt nam đã lựa chọn giải pháp thứ hai tiến hành đổi mới toàn diện nền kinh tế đất nước và đã từng bước khắc phục được khủng hoảng  lựa chọn theo con đường đổi mới là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn.
2.2    Tình hình quốc tế thời gian này có nhiều thay đổi sâu sắc. chiến tranh lạnh kết thúc , hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Âu tạn rã cùng với sự sụp đổ của mô hình kinh tế xô viết. Xu hướng toàn cầu hoá và mở cửa kinh tế khu vực, kinh tế quốc tế phát triển sâu rộng Các nước Đông Á đi theo con đường phát triển kinh tế thị trường , hội nhập khu vực đã thu được những kết quả nổi bật tình hình quốc tế đã tác động rõ nét đến việt nam , cho phép việt nam có thể ưu tiên phát triển kinh tế , có thể tìm kiếm  một mô hình phát triển khác – mô hình phát triển  kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế
       Như vậy đổi mới kinh tế là một định hướng chiến lược trên cơ sở                     chuyển nền kinh tế từ tập trung , quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng xác định chủ động hội nhập kinh tế và bảo đảm độc lập, tự chủ hội nhập kinh tế trở thành một đòi hỏi khách quan đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
       Trước hết , xu hướng khu vực hoá, toàn cầu hoá trên cơ sở lợi ích kinh tế của các bên tham gia đã trở thành nhân tố góp phần ổn định khu vực , tạo điều kiện cho các nước giảm bớt các khoản chi cho an ninh , quốc phòng để tập trung các nguồn lực cho việc phát triển kinh tế , công nghiệp hoá ,hiện đại hoá đất nước , Đồng thời sự ổn định về kinh tế – chính trị – xã hội chính là điều kiện trên quyết để thu hút đầu tư nước ngoài.
       Thứ hai ,hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra những mối quan hệ kinh tế – chính trị đa dạng đan xen lẫn nhau góp phần nâng cao vị trí quốc tế và tạo điều kiện để việt nam tham gia bình đẳng trong giao lưu và quan hệ kinh tế quốc tế sự giảm dần các hàng  thuế quan và phi thuế quan các phân biệt đối xử chính thức và phi chính chức, kinh tế và phi kinh tế sẽ tạo ra cơ hội không chỉ cho các nền kinh tế lớn mà còn cho cả các nền kinh tế nhỏ tham gia bình đẳng vào guồng máy kinh tế thể giới.
         Thứ ba , với mối giao lưu kinh tế ngày càng rộng mở , việt nam có thể học hỏi kinh nghiệm trong việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế của các nước đi trước, tránh được sai lâm tìm biện pháp rút ngắn thời gian đẻ thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hội nhập kinh tế còn là điều kiện để việt nam điều chỉnh các chính sách và các chế độ kinh tế phù hợp chuẩn mực của các tổ chức và các định chế quốc tế, tạo môi trường chuyển giao các công nghệ kỹ thuật cao,rút ngắn thời gian và khoảng cách đuổi kịp các nước trong khu vực và thể giới
         Thứ tư, tham gia hội nhập kinh tế quốc tế là môi trường quan trọng đẻ các doanh nghiệp việt nam chấn chỉnh tổ chức quản lý sản xuất, đổi mới công nghệ , nắm bắt thông tin , tăng cường khả năng cạnh tranh , không những trên thị trường thế giới mà ngay cả ở thị trường nội địa Hội nhập kinh tế quốc tế còn tạo điều kiện mở rộng thị trường thương mại , hàng hoá, dịch vụ và đầu tư do được hưởng những ưu đãi cho các nước chậm phát triển và đang phát triển,
         Thứ năm , công đồng thế giới đứng trước những vấn để toàn cầu như suy thoái môi trường , bùng nổ dân số, nghèo đói các bệnh tật hiểm nghèo và các vấn để xã hội xuyên quốc gia không một quốc gia riêng lẻ nào có thể giải quyết được mà cần phải có sự hộp tác đa phương  hội nhập kinh tế  quốc tế trở thành xu thế khách quan của thời đại

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long