Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ tư, Ngày 16/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
33 - 72777379
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Chi phí, giá thành

   Phương pháp tập hợp phân bổ chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty CPTM đầu tư và xây dựng TMDS

Số trang: 49 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU    1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TMDS    4
1. Khái quát chung về công ty cổ phần thương mại tư vấn đầu tư và xây dựng TMDS    4
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty    4
1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh chính của Công ty    5
1.3. Công tác tổ chức kế toán tại Công ty    6
1.3.1. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty    6
1.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty    9
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TMDS    12
2.1. Tình hình tổ chức quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty    12
2.1.1. Tình hình tổ chức quản lý lao động tại Công ty    12
2.1.2. Các phương pháp tính, chia lương và các khoản phải trả tại Công ty    13
2.2. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty    20
2.2.1. Tìm hiểu về việc chấm công và ghi chép các chứng từ ban đầu    20
2.2.2. Nội dung và trình tự kế toán lao động tiền lương    28
2.2.2.1. Phương pháp chia lương theo thời gian    28
2.2.2.2. Phương pháp chia lương theo sản phẩm    29
2.2.2.3. Phương pháp lập và trích các khoản  trích theo lương bao gồm BHXH, BHYT, KPCĐ.    30
2.2.2.4. Phương pháp ghi sổ kế toán của Công ty    30CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP PHÂN BỔ CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TMDS    40
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương tại Công ty    40
3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty    40
3.2.1. Nhận xét về công tác kế toán lao động tiền lương, trích BHXH, BHYT, KPCĐ tại Công ty    40
3.1.2.1. Ưu điểm    40
3.1.2.2. Nhược điểm    41
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp phân bổ chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty    41
KẾT LUẬN    42
LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm vừa qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế, cùng với sự đổi mới hệ thống pháp luật về kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế thị trường mở cửa và luôn hội nhập, hệ thống kế toàn Việt Nam không ngừng được hoàn thiện và phát triển, góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính doanh nghiệp nói riêng và tài chính quốc gia nói chung.
Trong thời đại ngày nay cùng với cơ chế thị trường mở cửa, cùng với sự phát triển đi lên của nền kinh tế đất nước và đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay ở mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để tồn tại và đứng vững, phát triển theo kịp nền kinh tế khu vực thế giới thì vấn đề quan tâm hàng đầu chính là hiệu quả sản xuất kinh doanh. Khi mà chính phủ đang nỗ lực đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước thành các Công ty cổ phần, tạo điều kiện cho các tổ chức có thêm nhiều cơ hội, mở rộng hành lang pháp lý tự ra quyết định và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Mặc khác trong nền kinh tế thị trường khi mà sức lao động được coi là hàng hóa thì việc đánh giá đúng giá trị của loại hàng hóa đặc biệt này không chỉ có ý nghĩa với người lao động, người sử dụng lao động mà còn có ý nghĩa với người cả xã hội. Nhận thức về giá trị lao động ngày nay cũng đã khác trước rất nhiều, cụ thể như trong Công ty Cổ phần thì Giám đốc điều hành cũng là người bỏ sức lực và trí tuệ để làm theo hợp đồng. Hay các cán bộ điều hành, công nhân viên cũng là người bỏ sức lao động ra làm theo hợp đồng thỏa thuận để nhận được một khoản thù lao xứng đáng dưới hình thức tiền lương để tái sản xuất sức lao động.
Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật tư tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu của con người. Muốn làm cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục, thương xuyên chúng ta phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động một cách tương xứng với sức lao động mà họ bỏ ra trong thời gian tham gia sản xuất kinh doanh.
Như vậy sẽ khuyến khích được họ trong công việc để họ làm hết khả năng của mình. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài ra người lao động còn được hưởng một số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp, BHXH, tiền thưởng…..Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận cấu thành nên giá hình thành sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, tăng năng xuất lao động, tăng tích lũy và cải thiện đời sống. Việc tính tiền trả lương kịp thời, đúng đắn sẽ phát huy tính sáng tạo năng động của con người.
Trong văn kiện đại hội Đảng lần VIII, Đảng ta đã khẳng định: "Việc pháp huy nguồn lực con người là nhân tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững". Như vậy con người và lao động có ý nghĩa và tầm quan trọng rát là to lớn. Và vấn đề tiền lương và các khoản trích theo lương cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Bằng những cơ sở lí luận đã học được trong nhà trường, kết hợp với quá trình thực tập tại Công ty cổ phần Thương mại, tư vấn đầu tư và xây dựng TMDS, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn Trịnh Thị Thu Nguyệt và Ban giám đốc, phòng kế toán Công ty, em đã chọn chuyên để "Phương pháp tập hợp phân bổ chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng TMDS".
Kết cấu báo cáo gồm 3 phần:
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần thương mại tư vấn đầu tư và xây dựng TMDS.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương mại, tư vấn đầu tư và xây dựng TMDS.
Chương 3: Phương hướng và các giải pháp hoàn thiện những vấn đề tồn tại về kế toán tập hợp phân bổ chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại, tư vấn đầu tư và xây dựng TMDS.
Do thời gian thực tế không nhiều nên bài báo cáo của em còn có nhiều thiếu sót. Vì vậy em kính mong sự giúp đỡ của cô giáo Trịnh Thị Thu Nguyệt và các bạn - những người quan tâm đến vấn đề này để báo cáo của em được hoàn chỉnh tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên
Nguyễn Thị Diệp
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TMDS


Các Tags thường tìm kiếm: tieu thuc phan bo chi phi tien luong ; cach phan bo chi phi tien luong ; phân bổ chi phí tiền ; cach trich phan bo luong dong BH ; phan bo chi phi lương trong xay lap ; cách phân bổ lương ; cach phan bo tien luong cong ty cao su ; tap hop va phan bo chi phi tien luong ; cách phân bổ chi phí tiền luong ; phân bổ chi phí Tư vấn ; phân bổ chi phí lương ; co may phuong phap phan bo chi phi ; phương pháp phân tích chi phí tiền lương ; cách phân bổ tiền lương ; Tập hợp ; cach phan bo tien luong trong xay dung ; cách phân bổ các khoản phải trích theo lương ; các ví dụ về tập hợp chi phí ; giải bài tập về phân bổ tiền lương ; phuong pháp hach toan phan bo chi phi ; cách phân bổ chi phí lương ; giáo trình phân tích chi phí tiền lương ; bang phan bo cac khoanr trich theo luong ; cac bien phap phan bo tien luong ; phuong phap phap phan bo ; cac cach phan bo chi phi ; phân bổ tiền lương theo các hợp đồng xây dựng ; định nghĩa chi phí tiền lương ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

Hạch toán CPSX & tính GTSP với tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Cty Cổ phần Diêm Thống Nhất

133 Trang
2

Tổ chức công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong Công ty cổ phần than Cao Sơn

137 Trang
3

Tổ chức công tác hạch toán chi phí và tính GTSP trong Công ty cổ phần than Cao Sơn

137 Trang
4

Hoàn thiện công tác hạch toán CPSX & tính GTSP tại C.ty Xây dựng số 34

137 Trang
5

Hạch toán chi phí và tính giá thành thu gom và vận chuyển rác thải rắn ở XN môi trường đô thị s 4 - Công ty TNHH Nhà nước một thành viên môi trường đô thị Hn

159 Trang
6

LUẬN VĂN ĐỀ TÀI: “Vấn đề bán phá giá da giày Việt Nam vào thị trường EU”

21 Trang
7

Luận văn: "Chi phí sản xuất và hạch tóan chi phí này tại các Cty chế biến thực phẩm"

59 Trang
8

Luận văn: "Chi phí sản xuất và giá thành tại các công ty sản xuất hàng xuất khẩu"

50 Trang
1

Hạch toán CPSX và tính GTSP xây lắp -tại Cty xây dựng 492

86 Trang
2

Hoàn thiện hach toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đại lý với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty và đại lý VITRANIMEX

77 Trang
3

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tínhGTSP tại Công ty CPXD và sản xuất vật liệu

80 Trang
4

Hoàn thiện công tác hạch toán CPSX và tính GTSP xây lắp tại Cty Kinh doanh Dịch vụ Nhà Hà Nội

104 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long