Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 17/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
32 - 72790694
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Luật , thuế, hợp đồng

   Phương pháp tính giá vốn thành phẩm là phương pháp bình quân gia quyền tính NVL xuất kho là phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ . Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ .

Số trang: 130 Trang
Loại file: MS word
Phí: 10.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

ĐỀ BÀI
Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi có số liệu tại tháng 3 năm 2005 như sau : Phương pháp tính giá vốn thành phẩm là phương pháp bình quân gia quyền tính nguyên vật liệu xuất kho là phương pháp bình quân cả    kỳ dự trữ . Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ .
A . Số dư đầu kỳ của một số tài khoản trong tháng 3 năm 2005 như sau :

SỐ DƯ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Tài khoản 152 “Nguyên vật liệu”


Tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng”

STT    Tên khách hàng    Số tiền   
1    Công ty TNHH Nam Lâm    225.000.000   
2    Công ty TNHH Hải Anh    16.000.000   
3    Đại học Luật - Hà Nội     52.000.000   
4    Công ty TNHH Mai Thuý    1.936.000   
5    Công ty TNHH Ngọc Tuyết    57.134.127   
    Cộng    352.070.127   Tài khoản 331 “Phải trả người bán”Tài khoản 154


Tài khoản 155 “Thành phẩm”B . Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau :
1 . PNK 01 ngày 01/3 , nhập mua 50 m³ gỗ Dáng Hương của Công ty Vĩnh Long , giá mua chưa có thuế VAT 10% là 4.100.000 đồng / m³ . Công ty đã thanh toán bằng TGNH ( PC số 01 ) .
2 . Ngày 02/3 , Công ty TNHH Nam Lâm thanh toán tiền hàng còn nợ kỳ trước bằng chuyển khoản ( PT số 01 ) .
3 . PNK 02 ngày 02/3 , nhập mua 100 Kg đinh của Công ty Thuỳ Linh , đơn giá chưa có thuế VAT 10% là 10.000 / Kg , Công ty trả ngay bằng TGNH ( PC số 02 ) .
4 . Ngày 03/3 , rút TGNH về nhập quỹ TM 50.000.000 ( PT số 02 )
5 . Ngày 04/3 , Công ty thanh toán tiền cho Công ty Vĩnh Long số tiền còn nợ kỳ trước bằng TGNH ( PC số 03 ) .
6 . PNK số 03 ngày 05/3 , nhập mua 100 m³ gỗ lim của Công ty Thái Hoàn , giá mua chưa có thuế VAT 10% là 3.000.000 đồng / m³ , Công ty đã thanh toán bằng chuyển khoản .
7 . Ngày 05/3 , Công ty TNHH Hải Anh thanh toán nốt tiền hàng còn nợ kỳ trước bằng TGNH ( PT số 03 ) .
8 . PNK số 04 ngày 06/3 , nhập mua 50 m³ gỗ vên vên của Công ty Mỹ Hà, giá chưa có thuế VAT 10% là 3.000.000 đồng / m³ , Công ty đã thanh toán 100.000.000 bằng chuyển khoản , số còn lại bằng tiền mặt ( PC số 05 ) .
9 . Ngày 06/3 , Công ty TNHH Mai Thúy thanh toán tiền hàng còn nợ kỳ trước bằng tiền mặt ( PC số 05 ).
10. Ngày 07/3 , thanh toán tiền hàng còn nợ kỳ trước cho Công ty Thái Hoàn bằng tiền mặt ( PC số 06 ) .
11 . Ngày 09/3 , nhập mua 20 hộp vecni của Công ty Biếc Lan ( PNK số 05 )
Đơn giá chưa thuế VAT 10% là 55.000 đồng / hộp , chưa thanh toán .
12 . Ngày 10/3 , trường Đại Học Luật thanh toán tiền hàng còn nợ kỳ trước bằng tiền mặt.( PT số 05 )
13. Ngày 10/3, công ty mua một máy bào bốn mặt của nhà máy Quý Dương , đơn giá chưa thuế 110.000.000 đồng ( VAT 10 % ) . Công ty đã thanh toán 1/2 bằng tiền gửi ngân hàng , số còn lại nợ ( PC số 07 )
14 . Ngày 11/3 , Công ty TNHH Ngọc Tuyết thanh toán tiền hàng còn nợ kỳ trước bằng TM ( PT số 06 )
15 . Ngày 12/3 , Công ty thanh toán tiền thuế cho Nhà Nước bằng TGNH ( PC số 08 )
16 . Ngày 12/3 , Công ty thanh toán tiền cho Công ty Mỹ Hà số tiền còn nợ kỳ trước bằng tiền gửi ngân hàng ( PT số 09 )
17 . PNK số 06 , ngày 13/3 , Công ty mua 50 m³ gỗ tán , đơn giá chưa thuế VAT 10% là 2.000.000 đồng / m³ . Công ty đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng ( PC số 10 )
18 . Ngày 14/3 , thanh toán tiền nợ kỳ này cho Công ty Biếc Lan bằng tiền gửi ngân hàng ( PC số 11 )
19 . Ngày 15/3 , thanh toán tiền hàng cho nhà máy Quý Dương còn nợ kỳ này bằng tiền mặt ( PC số 12 )
20 . Xuất 30 m³ gỗ Dáng Hương để sản xuất tủ tường ( PXK số 01 – 16/3 )
21 . Xuất 50 m³ gỗ lim để sản xuất bàn ( PXK số 02 – 16/3 )
22 . Xuất 30 m³ gỗ vên vên để sản xuất giường ( PXK số 03 – 17/3 )
23 . Xuất 65 kg đinh để sản xuất tủ tường , bàn , giường ( PXK số 04 – 17/3 )

Các Tags thường tìm kiếm: tinh gia von theo phuong phap binh quan ; cách tính thành phẩm ; có mấy phương pháp tính giá thành thành phẩm ; cách tính giá vốn thanh pham ; tinh thue theo phuong phap binh quan gia quyen ; phương pháp tính giá bán bình quân ; phương pháp tính giá vốn bình quân gia quyền ; phuong phap binh quan ca ki du tru ; phương pháp bình quân gia quyền tại doanh nghiep ; tính bình quân gia quyền ; phương pháp xuất kho theo bình quân đầu kỳ ; phuong phap tinh binh quan gia quyen ; cach tinh gia von san pham ; don gia binh quan gia quyen hang nhap khau ; cahc tinh gia von binh quan ; cac phuong phap tinh gia von thanh pham ; tính giá vốn thành phẩm ; phương pháp tính giá vốn dịch vụ ; vi du ve so binh quan gia quyen ; phuong phap bình quan ; ví dụ về phương pháp bình quân gia quyền ; ly luận phuong phap binh gia quyen ; cách tính xuất nhập thành phẩm ; cach tinh gia thuc te binh quan ca ky du tru ; cach tinh gia von cua thanh pham ; cach tinh gia von binh quan ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

Phương pháp tính giá vốn thành phẩm là phương pháp bình quân gia quyền tính NVL xuất kho là phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ . Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ .

130 Trang
2

ĐỒ ÁN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ-ĐỀ TÀI: “ Bản chất của thuế giá trị gia tăng”

46 Trang
3

Luận văn: "Sửa đổi và hòan thiện pháp luật tài chính nâng tầm hiệu quả trong quản lý hoạt động này"

60 Trang
4

Luận văn: "Bước đầu áp dụng luật sở hữu trí tuệ trong lộ trình hội nhập của Việt Nam"

65 Trang
5

Luận văn: "Trình bày trình tự , thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự"

33 Trang
6

Luận văn: Quy định về hôn nhân của luật Hồng Đức và luật hôn nhân và gia đình Việt Nam (2000) – sự kế thừa và phát huy

21 Trang
7

Tiểu luận: "XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN A ĐÃ VI PHẠM BÁN THUỐC Y DƯỢC KHI CHƯA ĐƯỢC CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ"

20 Trang
8

Luận văn tốt nghiệp :“Giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế Hai Bà Trưng"

101 Trang
1

Thực trạng việc ký kết hợp đồng kinh tế & hướng hoàn thiện pháp luật về ký kết hợp đồng kinh tế

63 Trang
2

Hoàn thiện công tác thu thuế ngoài quốc doanh huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai

58 Trang
3

Một số Giải pháp hạn chế rủi ro cho các Doanh nghiệp trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng NK

63 Trang
4

Thực tiễn áp dụng luật thuế GTGT ở VN & Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện luật thuế GTGT ở nước ta

49 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long