Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ ba, Ngày 21/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79122969
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tài liệu tổng hợp

   Phương thức sản xuất - nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội

Số trang: 43 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

 

 LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………1

 

 NỘI DUNG………………………………………………………5

 

         A-QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT.

 

I-Sản xuất vật chất và vai trò của nó đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội………………………………………………………..5

 1.Sản xuất vật chất là gì?.....................................................................5

 2.Vai trò của sản xuất vật chất……………………………………………5

 3.Những yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất vật chất……………..5

 

iI- Phương thức sản xuất  - nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội………………………………………………..6

1.Phương thức sản xuất…………………………………………….6

2. Vai trò của phương thức sản xuất………………………………………6

 

III.Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất  là hai yếu tố của phương thức sản xuất………………………………………………6

1.Lực lượng sản xuất………………………………………………………..6

2.Quan hệ sản xuất………………………………………………………….7

3.Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp……………………….9

 

IV.Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

1.Tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất…………………………..9

 2. Mối quan hệ lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất……………….9

 2.1.Quan hệ sản xuất hình thành, biến đổi, phát triển được quy định bởi lực lượng sản xuất……………………………………………………………………..9

 2.2. Sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất…………………………………………………………………………………10

 

B – SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 I- Tại sao Đảng ta phải vận dụng quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất  với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất…………………………………………………………………………………11

II- Nhiệm vụ, đường lối , bước ngoặt……………………….13

2. Nhiệm vụ………………………………………………………………….14

2.1. Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

2.2. Xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa

 2.3. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại………………….15

3.Đường lối của Đảng………………………………………………………15

4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng – bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam………………………………..15

 

III- Sự vận dụng của Đảng………………………………………….17

1. Sở hữu tư liệu sản xuất.

 1.1.Về nhận thức sở hữu để làm cơ sở cho sự nghiệp đổi mới kinh tế

1.1.1. Khái niệm ……………………………………………………………17

1.1.2. Sở hữu là quan hệ kinh tế luôn ở trạng thái vận động, biến đổi………………………………………………………………………………….17

1.1.3. Sở hữu cần được hiểu ở mức độ nông sâu khác nhau………  17

1.1.4. Quan hệ sở hữu được thể hiện bằng hệ thống pháp luật (kể cả các quy định dười luật) tạo nên chế độ sở hữu……………………………………18

1.1.5, Các hình thức sở hữu………………………………………………18

1.2.Giải quyết vấn đề sở hữu ……………………………………………..18

1.2.1. Tính tất yếu cần phải giải quyết vấn đề sở hữu………………….18

 1.2.2. Thực trạng……………………………………………………………18

2, Nền kinh tế nhiều thành phần……………………………………………19

2.1. Tính tất yếu khách quan của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần…….19

2,2, Vai trò của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần………………………….19

2.3. Các thành phần kinh tế nước ta hiện nay……………………………..20

2.3.1. Kinh tế nhà nước……………………………………………………….21

2.3.2.Kinh tế tập thể……………………………………………………………22

2.3.3. Kinh tế cá thể, tiểu chủ………………………………………………….22

2.3.4. Kinh tế tư bản tư nhân…………………………………………………22

2.3.5. Kinh tế tư bản nhà nước……………………………………………….22

2.3.6. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài……………………………………..22

2.4. Thuận lợi…………………………………………………………………….23

2.5. Khó khăn…………………………………………………………………….23

3. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ………………………………………………………………………………….23

3.1. Tại sao Đảng và Nhà nước lại tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa………………………………………………………………………………………24

3.2. Tác dụng của công nghiệp hóa…………………………………………24

3.3. Các quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam………………………...24

3.4.Nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam……………..25

 3.4.1.Vận dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật………………………………26

3.4.2. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa, hợp lý và hiệu quả cao………………………………………………………………………………….26

3.4.3.Thiết lập quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa

3.4.Những tiền đề thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

3.4.1.Huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả

3.4.2. Đào tạo nguồn nhân lực

3.4.3. Phát triển khoa học và công nghệ

3.4.4. Mở rộng quan hệ đối ngoại

3.4.5. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước

 

4. Vấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công ………………………………………………………………………………27

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

4.1. Vấn đề cải tạo xã hội chủ nghĩa

4.2.Xu hướng biến đổi tích cực trong nên nông nghiệp ở nước ta

4.3.Các biện pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nông thôn.

 

 

 

KẾT LUẬN………………………………………………………..31

Tài liệu tham khảo………………………………………………..32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long