Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Chủ nhật, Ngày 26/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79264611
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Du lịch, Khách sạn

   Quản lý Nhà nước về du lịch - thực trạng và giải pháp

Số trang: 68 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

I. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu:  
     Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế của nước ta đã có những bước phát triển nhảy vọt với tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 7%/ năm, cơ cấu ngành nghề ngày càng đa dạng, phong phú theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Đặc biệt trong 15 năm đổi mới vừa qua các ngành dịch vụ ở nước ta đã có bước phát triển và đóng góp đáng kể vào nền kinh tế. Trong cơ cấu các ngành dịch vụ, ngành Du lịch ngày càng có vị trí và vai trò quan trọng, đặc biệt khi Việt nam thực hiện quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, tham gia vào quá trình toàn cầu hoá kinh tế.
     Để “ Du lịch thật sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn” một yêu cầu không thể thiếu đó là vai trò quản lý Nhà nước về du lịch. Bởi lẽ thông qua quản lý Nhà nước về du lịch Nhà nước sẽ định hướng cho du lịch phát triển về mọi mặt với mục tiêu khai thác lợi thế tối đa nhằm đem lại lợi nhuận đóng góp ngày càng nhiều cho nền kinh tế. Cùng với sự ra đời của Tổng cục du lịch năm 1992 hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch đã được hình thành đồng bộ ở nước ta từ trung ương đến địa phương. Hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch đã thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực du lịch thể hiện bằng việc taọ lập môi trường pháp lý về du lịch, xây dựng các trương trình phát triển du lịch quy mô toàn quốc (quốc gia) ngành, địa phương tổ chức thực hiện các trương trình du lịch quản lý hệ thống doanh nghiệp hoạt động du lịch , phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động du lịch, nâng cao vị thế du lịch của Việt nam trên trường quốc tế…
     Sự phát triển và đóng góp của công tác quản lý Nhà nước về du lịch  trong việc phát triển của ngành du lịch nước ta trong thời gian vừa qua là rất quan trọng. Tuy nhiên, trong tiến trình đổi mới, trước những biến đổi sâu sắc cả trong và ngoài nước, ngành Du lịch nước ta đang đứng trước những thời cơ cùng những thách thức to lớn trong việc phát triển.
     Để đáp ứng được những điều kiện mới, công tác quản lí Nhà nước về du lịch phải được không ngừng hoàn thiện. Đó chính là lí do để tác giả chọn vấn đề “Quản lý Nhà nước về du lịch – thực trạng và giải pháp” làm đề tài nghiên cứu cho khoá luận tốt  nghiệp cử nhân Quản trị du lịch.
II. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 
     Đối tượng của  khoá luận là hoạt động quản lý Nhà nước về quản lý Nhà nước về Du lịch.  Khoá luận  này làm sáng tỏ cơ sỏ lý luận, khái niệm quản lý Nhà nước về Du lịch, chức năng và vai trò của quản lý Nhà nước trong hoạt động Du lịch. Tiếp đó đánh giá thực trạng hoạt động của công tác quản lý Nhà nước về Du lịch, trong đó nêu bật sự ra đời và quá trình hình thành tổ chức, bộ máy quản lý của Tổng cục Du lịch. Trên cơ sở đó, khoa luận kiến nghị về phương hướng và những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về Du lịch.
 III. Phương pháp nghiên cứu:
     Phương pháp nghiên cứu luận văn được hoàn thành trên cơ sở sử dụng các phương pháp:
     -    Duy vật biện chứng
     -    Duy vật lịch sử
     -     Phương pháp tổng hợp thu thập tài liệu và phân tích sử lý
IV. Kết cấu khoá luận :
Ngoài phần mở đầu, kết luận và mục lục tài liệu tham khảo. Khoá luận được trình bày làm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận chung về quản lý Nhà nước và vai trò của quản lý Nhà nước  về Du lịch trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Chương II: Thực trạng công tác quản lý Nhà nước về Du lịch ở nước ta hiện nay.
Chương III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về Du lịch
Đây là một đề tài rộng và phức tạp, hơn nữa do khả năng và thời gian có hạn nên  không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự góp ý và  sự giúp đỡ của các thầy cô giáo và các bạn để bản khoá luận được hoàn thiện hơn.
Chương 1:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  VỀ DU LỊCH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA.
1.1 Du lịch, vị trí và vai trò của ngành Du lịch đối với nền kinh tế quốc dân
1.1.1 Khái niệm du lịch
Ngành kinh tế du lịch được hình thành và phát triển từ khi xã hội loài người bước vào quá trình phân công lao động lớn, lần thứ 2 khi nghề tiểu thủ công được tách ra khỏi sản xuất nông nghiệp, khi xã hội phân chia giai cấp. Lúc đầu có thể là những hiện tượng riêng lẻ và cá biệt, sau đó trở thành một hiện tượng xã hội phổ biến và trở thành nhu cầu không thể thiếu của con người. Ngày nay Du lịch đã thực sự trở thành một ngành Kinh tế quan trọng ở nhiều nước trên thế giới.
Trước thực tế phát triển của Du lịch, việc nghiên cứu, thảo luận để đi đến thống nhất một số khái niệm cơ bản về du lịch , trong đó có khái niệm du lịch là một đòi hỏi cần thiết.
     Trong vòng hơn 6 thập kỷ vừa qua kể từ khi thành lập hiệp hội quốc tế các tổ chức du lịch IUOTO (viết tắt tiếng Anh của International Union of official Travel organisation) năm 1925 tại Hà lan, khái niệm du lịch luôn là đề tài được  tranh luận nhằm thống nhất khái niệm về du lịch . Tuy nhiên do hoàn cảnh khác nhau, dưới mỗi góc độ nghiên cứu khác nhau, nên mỗi người có một cách hiểu về du lịch khác nhau.
Ở nước ta, trong cuốn “ Du lịch  và kinh doanh du lịch ”(1) Tiến sĩ Trần Nhạn đã viết “ Du lich là quá trình hoạt động của con người rời khỏi quê hương đến một nơi khác với mục đích là được thẩm nhận những giá trị vật chất và tinh thần đặc sắc, độc đáo và khác lạ với quê hương không nhằm mục đích sinh lời được tính bằng động tiền”.
Hiện nay tổ chức du lịch thế giới WTO (viết tắt tiếng Anh của World Torism organisation) dã thống nhất khái niệm du lịch phản ánh các mối quan hệ có tính bản chất bên trong làm cơ sở cho việc nghiên cứu các xu hướng và các quy luật phát triển của nó. Theo đó “ Du lịch là tổng thể của những hiện tượng và những mối quan hệ phát sinh do sự tác động qua lại giữa khách du lịch, người kinh doanh du lịch, chính quyền sở tại và cộng đồng dân cư địa phương trong quá trình thu hút và lưu giữ khách du lịch” (2). Định nghĩa này đã nêu bật lên đươc sự quan hệ, tác động qua lại của cả hệ thống con người, tổ chức thực hiện du lịch. Như vậy du lịch được coi như một quá trình mà ở đó có sự gặp nhau giữa lợi ích tinh thần của khách du  lịch và lợi ích kinh tế của người kinh doanh du lịch. Nhu cầu của khách du lịch càng cao thì đòi hỏi hệ thống tổ chức thực hiện, kinh doanh du lịch càng phải hoàn thiện

1.1.2 Vị trí và vai trò của ngành Du lịch trong quá trình CNH, HĐH và hội nhập quốc tế ở nước ta.
Hoạt động du lịch trên toàn thế giới mặc dù có giai đoạn bị ngừng trệ do chiến tranh thế giới lần thứ I và thứ II. Sau những năm khôi phục nền kinh tế-xã hội bị tàn phá, từ thập kỷ 60, du lịch đã dần dần phát triển với tốc độ nhanh. Sự phát triển của kinh tế thế giới đã tạo điều kiện cho nhân loại mở rộng và tăng cường hoạt động du lịch. Du lịch đã và đang trở thành hiện tượng kinh tế xã hội phổ biến, thành ngành kinh tế mũi nhọn của một số nước, ngành “công nghiệp không khói”. Hiện nay ngành “công nghiệp” này chỉ đứng sau công nghiệp dầu khí và ôtô. Đối với các nước đang phát triển thì du lịch đươc coi là một trong những cứu cánh để vực dậy nền kinh tế ốm yếu của quốc gia.
Theo tài liệu quốc tế năm 1950 cả thế giới có khoảng 25 triệu lượt khách đi du lịch nước ngoài, thu nhập 2,1 triệu USD. Năm 1995 đã có 567 triệu lượt khách thu nhập 406 triệu USD và năm 2000 có 698 triệu lượt khách
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long