Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 31/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79390787
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tài liệu tổng hợp

   Quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất đai cấp xã huyện Lộc Bình - Lạng Sơn

Số trang: 94 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết


94
 MỤC LỤC
                               Trang
LỜI NÓI ĐẦU    1   
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT    3   
I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC CĂN CỨ CỦA QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT     3   
1. khái niệm vai trò và đặc điểm     3   
2. Các căn cứ của quy hoạch sử dụng đất đai    9   
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, XÂY DỰNG ƯUY HOẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT    13   
1. Phương pháp xây dựng quy hoạch  kế hoạch sử dụng đất    13   
3. Nội dung và trình tự lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất     16   
IV.  MỐI QUAN HỆ GIỮA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VỚI CÁC LOẠI QUY HOẠCH KHÁC    34   
1. Quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất đai với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội    34   
2. Quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất đai với dự báo và chiến lược sử dụng đất    35   
3. Quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất đai với quy hoạch phát triển nông nghiệp    35   
4. Quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất đai với quy hoạch đô thị    35   
5. Quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất đai với quy hoạch các nghành     36   
6. Quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất đai cả nước với quy hoạch sử dụng đất đai của địa phương.    36   

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ HỮU KHÁNH VÀ XÃ ĐỒNG BỤC – HUYỆN LỘC BÌNH – LẠNG SƠN    37   
I.ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ , XÃ HỘI     37   
a. phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên    37   
b. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội     43   
II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNGĐẤT     47   
1. Tình hình quản lý đất đai năm 2000    47   
2. Hiện trạng sử dụng đất     48   
3. Biến động đất đai trong giai đoạn 1995 – 2000    55   
III. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT     59   
1. Định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010    59   
2. Định hướng sử dụng đất đến năm 2010 và xa hơn    61   
3. Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010    65   
4. Kế hoạch sử dụng đất     74   
CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT    83   
1. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước  về đất đai    83   
2. Giải pháp đầu tư     84   
3. Giải pháp tuyên truyền giáo dục    85   
4. Giải pháp cụ thể về từng loại đất     85   
5. Tổ chức thực hiện     88   
KẾT LUẬN     90   
TÀI LIỆU THAM KHẢO     91   


 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long