Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ tư, Ngày 16/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
34 - 72761267
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Báo cáo TT, đề án môn học

   Quy luật tích lũy tư bản - ý nghĩa - vai trò của nó trong việc huy động vốn ở các doanh nghiệp trong nền KTTT định hướng XHCN

Số trang: 25 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

QUY LUẬT TÍCH LUỸ TƯ BẢN  - Ý NGHĨA  VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG VIỆC HUY ĐỘNG VỐN Ở CÁC DOANH NGHIỆP  TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG  XHCN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
--------------------------------
ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là bước đi đúng đắn cuả Đảng và Nhà nước ta.  Những thành tựu đã đạt được trong 15 năm qua là sự cố gắng của nhiều cấp nhiều ngành, nhiều thành phần kinh tế đem lại bộ mặt phát triển cho Việt Nam tạo bước đi và khẳng định vị thế trong khu vực và trên thế giới. Một trong các yếu tố đem lại thành công thì vấn đề huy động vốn và sử dụng vốn là yếu tố quan trọng và cơ bản nhất bởi lẻ nó là điều kiện cần  thiết, yêu cầu tất yếu đối với quá trình phát triển của bất kỳ quốc gia  nào trên thế giới đặc biệt là Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tích luỹ vốn để xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật đáp ứng cho mục tiêu công nghiệp  hoá hiện đại hoá đất nước.
Trong doanh nghiệp vấn đề tích luỹ vốn được xem là yếu tố để doanh nghiệp có thể  mở rộng sản xuất tăng khả năng cạnh tranh và đem lại thu nhập cao trong tương lai, cùng với nó việc phân bố và sử dụng hiệu quả cũng là bài toán đòi hỏi các doanh nghiệp cần có sự lựa chọn và đưa ra các quyết định cần thiết. Thấy rõ được tầm quan trọng của việc tích luỹ vốn hiện nay, trong giới hạn của bài viết này em tập trung nghiên cứu vấn đề tích luỹ tư bản ở các góc độ mặt chát và mặt lượng đồng thời đưa ra các giải pháp có tính khả thu nhằm thúc đẩy quá trình tích  luỹ đáp ứng nhu cầu trong doanh nghiệp nói riêng và kinh tế Việt Nam nói  chung trong giai đoạn tới. Bài viết  dưới dạng để án của môn  Kinh tế chính trị nên nội dung gồm có:
Phần I  : Lý luận chung về tích luỹ tư bản
Phần II: Làm rõ các khái niệm: doanh nghiệp, vốn doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Phần III: ý nghĩa thực tiênhững  mà việc nghiên cứu.
Được sự hướng dẫn và giúp đỡ của thầy cô giáo  Kinh tế  Chính trị, sự cố gắng của bản thân, em đã hoàn thành bài viết này. Trong quá trình làm bài em không thể tránh được sai sót và hạn chế. Rất mong sự đóng góp ý kiến sửa chữa khắc phục sai sót để bài viết này trở nên hoàn thiện và mang lại ý nghĩa thực tiễn.
 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
A. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍCH LUỸ TƯ BẢN
I.  MẶT CHẤT CỦA TÍCH LUỸ TƯ BẢN.
1. Thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản.
Để làm rõ khái niệm thế nào là tích luỹ tư bản?
Chúng ta cần phân biệt tái sản xuất giản đơn là quá trình sản xuất được lặp đi lặp lại và đổi mới không ngừng theo một qui mô không đổi năm sau bằng năm trước, còn tái sản xuất mở rộng cũng là quá trình sản xuất và đổi mới không ngừng với qui mô năm sau lớn hơn năm trước. Đặc trưng chủ yếu của chủ nghĩa tư bản là tái sản xuất mở rộng (mở rộng sản xuất) muốn thực hiện điều đó thì số giá trị thặng dư mà nhà tư bản bóc lột của công nhân không được đem hết cho tiêu dùng mà phải giành một phần cho tích luỹ để mua thêm tư bản khả biến và tư bản bất biến cho đầu vào của quá trình sản suất. Như vậy tích luỹ tư bản bằng cách tư bản hoá giá trị thặng dư.
Ví dụ:    Có một nhà tư bản cá biệt có lượng tư bản là 100(đv) trong đó gồm 80c và 20v. Nếu m=100% thì sẽ thu được 20m. Giả sử trong 20m đó một nửa dành cho tiêu dùng cá nhân và một nửa cho tích luỹ (10m) số 10m này 8m cho c phụ thêm và 2m cho v phụ thêm. Như vậy đầu năm sau lượng tư bản sẽ là 110(đv) trong đó 88c và 22v.
Ở đây hưởng thụ của nhà tư bản và ý muốn làm giàu của họ về cơ bản là thống nhất với nhau vì ý muốn làm giàu tuy trước mắt có thể ảnh hưởn tới hưởng thụ của nhà tư bản nhưng về lâu dài nó lại tăng hưởng thụ của nhà tư bản do đó ý muốn chủ quan của nhà tư bản phù hợp với qui luật khách quan của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Ngày nay tư bản tích luỹ chiếm một tỷ trọng ngày càng lớn trong toàn tư bản, lúc đầu bằng một lượng tư bản nhỏ và tài khéo léo của mình mà nhà tư bản đã làm cho  qui mô và lợi nhuận không ngừng lớn mạnh. Các-mac đã nói “Tư bản ứng trước chỉ là một giọt nước trong dòng sông của sự tích luỹ mà thôi”.
Động cơ của TLTB và tái sản xuất mở rộng TBCN. Mục đích của sản xuất tư bản  là sự lớn lên không ngừng của giá trị để thực hiện mục tiêu đó các nhà tư bản  không ngừng tích luỹ và tái sản  xuất mở rộng xem đó  là phương  tiện để bóc lột công nhân và làm giàu cho bản thân.
Như vậy tích luỹ giữ vai trò quyết định làm cho nền sản xuất tư bản lớn nhanh muốn tái sản xuất mở rộng thì phải có vốn  lớn  tích  luỹ là nguồn gốc cơ bản tạo ra vốn lớn đó. Tích luỹ vốn  gắn chặt với quá trình tái  sản xuất mở rộng vì vậy muốn mở rộng sản xuất thì nhà tư bản phải tích luỹ vốn và chiếm dụng vốn . Mặt khác do cạnh tranh, các nhà tư bản buộc phải tích luỹ không ngừng làm cho tư bản  của mình tăng lên. Nếu không tích luỹ thì không thể đứng vững trên thị trường đồng nghĩa với sự phá sản. Trên thực tế ban đầu nhà tư bản rất tiết kiệm để đầu tư mở rộng sản xuất để hy vọng vào kết quả đầu tư sản xuất của mình và tiêu dùng tư bản tăng lên cùng với thời gian cùng với sự lớn mạnh của qui mô tích luỹ.
Ở nước ta thì tích luỹ là để mở rộng sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất và xã hội vì mục tiêu cuả giai cấp công nhân và của toàn xã hội, mục tiêu “dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh”. Tích luỹ vốn được chúng ta coi là chiến lược và là chìa khoá của sự thành công trong quá trình phát triển.

Các Tags thường tìm kiếm: quy luật tích lũy ; quy luat tich luy ; tại sao việt nam tích lũy tư bản ; Qui luật tích lũy ; y nghia thuc tien cua quy luat tich luy ; quy luật chung của tích lũy tư bản ; neu quy luat tich luy ; Ý nghĩa của tích luỹ Tư bản ; thực tiễn của quy luật tích luỹ ; ý nghĩa qui luât tích luỹ ; y nghia cua tập trung tư bản ; nội dung qui luật tích lũy ; vai tro cua tich tu tu ban ; quy lyat tich luy o viet nam ; vai tro va y nghia cua quy luat g ; quy luật tích lũy tư bản ; ý nghĩa thực tiễn của quy luat tich luy ; ý nghĩa tích luỹ tư bản ; ý nghĩa của nghiên cứu tích lũy tư bản ; ý nghĩa của tích lũy tư bản ; quy luat cua tich luy tu ban ; định nghĩa tư bản ; quyn luat chung cua tich luy tu ban ; HE QUA MA TICH LUY TU BAN TAO RA ; tại sao phải tích luỹ tư bản? ; bản chất của tích lũy tư bản ý nghĩa ; gioi han cua tich tu tu ban ; khai niem quy mo tich luy tu ban ; phan tich vai tro cua chu nghia tu ban ; khái niệm định nghĩa tích lũy tư bản ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

179 Trang
2

đề án: Soạn giáo trình môn Kỹ Thuật Truyền Thanh

206 Trang
3

Quản lý điểm Trương Trọng Ánh Foxpro

134 Trang
4

Thiết kế, lắp đặt mạng LAN và quản trị E-mail nội bộ với Exchange Server

151 Trang
5

Thiết kế và thi công máy chấm điểm trắc nghiệm giao tiếp máy tính cá nhân

144 Trang
6

The Merry Adventures of Robin Hood - By Howard Pyle, 1883

395 Trang
7

Tiểu thuyết nổi tiếng "Vô gia đình"

208 Trang
8

Thượng kinh ký sự

152 Trang
1

Thực trạng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay

41 Trang
2

LUẬN VĂN Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

133 Trang
3

Một số giải pháp góp phần mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Nam Định

73 Trang
4

CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ TÌM HIỂU KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA MẠNG VIỄN THÔNG METFONE VIETTEL TRÊN THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA ĐỂ TÌM RA GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MỚI

31 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long