Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 24/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79212853
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Chi phí, giá thành

   Sử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá hiệu quả việc xâydựng hệ thống xử lý nước thải của nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ

Số trang: 102 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC
Lời nói đầu    1
CHƯƠNG 1
TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI PHÍ - LỢI ÍCH MỞ RỘNG CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT GIẤY    4
I. Cơ sở lý luận về phân tích chi phí lợi ích mở rộng    4
1.1 Một số khái niệm cơ bản    4
1.1.1  Sự phát triển của CBA và mục đích của việc sử dụng CBA.    4
1.1.1.1 Sự phát triển của CBA    4
1.1.1.2 Mục đích của việc sử dụng CBA    5
1.1.2 Phân tích kinh tế và phân tích tài chính    6
1.1.2.1 Phân tích tài chính    6
1.1.2.2 Phân tích chi phí lợi ích mở rộng (Phân tích kinh tế - tài chính)    9
1.2 Các phương pháp sử dụng trong CBA mở rộng    14
1.2.1 Phương pháp phân tích bằng biểu đồ, đồ thị    14
12.1.1 Nguyên lý    14
1.2.1.2   Nội dung    14
1.2.1.3 Ưu nhược điểm    15
1.2.2 Phương pháp phân tích kinh tế - tài chính    15
1.2.2.1 Các khái niệm liên quan    16
1.2.2.2  Các chỉ tiêu dùng để tính toán    18
II/ Các bước tiến hành CBA    20
2.1  Xem xét quyết định lợi ích của ai và chi phí như thế nào.    20
2.2  Lựa chọn danh mục các dự án thay thế    20
2.3  Liệt kê các ảnh hưởng tiềm năng và chỉ số đo lường    21
2.4 Dự đoán những ảnh hưởng đến lượng trong suốt quá trình dự án tiến hành.    21
2.5  Lượng hoá bằng tiền tất cả các tác động.    22
2.6  Khấu hao khoảng thời gian để đưa về dạng hiện tại.    22
2.7  Tổng hợp các lợi ích và chi phí.    22
2.8  Phân tích độ nhậy    23
2.9  Tiến cử phương án đem lại lợi ích xã hội cao nhất.    23
III/ Vận dụng CBA để đánh giá hiệu quả của việc lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy giấy.    23
3.1 Đánh giá chi phí    24
3.1.1 Chi phí đầu tư ban đầu    24
3.1.2 Chi phí hoạt động hàng năm    24
3.1.3 Chi phí môi trường trong giai đoạn thi công lắp đặt.    24
3.2 Đánh giá lợi ích    25
3.2.1 Cách tiếp cận giải quyết hậu quả của ô nhiễm môi trường.    25
3.2.1.1 Lợi ích có thể lượng hoá được bằng tiền    25
3.2.1.2  Lợi ích không lượng hoá được bằng tiền    28
3.2.1.3   Tổng lợi ích thu được = LI1 + LI2 + LI3 + LI4    28
3.2.2   Cách tiếp cận theo chi phí giảm thải ô nhiễm    28
CHƯƠNG II
TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY GIẤY HOÀNG VĂN THỤ    31
I.  Mô tả về Hiện trạng nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ.    31
1.1  Khái quát chung về nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ    31
1.1.1  Điều kiện tự nhiên của khu vực    31
1.1.1.1 Vị trí địa lý, địa hình    31
1.1.1.2  Đặc điểm khí hậu    31
1.1.1.3  Đặc điểm thuỷ văn khu vực    33
1.1.2  Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên    35
1.1.2.1   Dân số và lao động    35
1.1.2.2   Tài nguyên    35
1.1.2.3   Phát triển kinh tế    36
1.1.2.4  Giáo dục và sức khoẻ cộng đồng    37
1.2   Hiện trạng sản xuất của nhà máy giấy Hoàng văn thụ    37
1.2.1   Mô tả quy trình sản xuất hiện nay của Nhà máy    38
1.2.1.1  Sơ đồ dây chuyền sản xuất    38
2.1.2  Trang thiết bị    41
1.2.1.3  Chất lượng sản phẩm    41
1.2.1.4   Kết quả sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây    42
1.2.2  Công tác xử lý môi trường ở nhà máy giấy hiện nay    42
II.  Hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực nhà máy hiện nay    43
2.1   Hiện trạng chất lượng môi trường không khí    43
2.1.1  Các nguồn gây ô nhiễm không khí    43
2.1.2  Chất lượng không khí tại khu vực nhà máy    43
2.1.2.1 Giới hạn nồng độ cho phép các chất độc trong không khí ở cơ sở sx    44
2.1.2.2  Kết quả đo đạc chất lượng không khí    44
2.1.2.3 Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí    44
2.2 Hiện trạng tiếng ồn    45
2.2.1 Các nguồn phát sinh tiếng ồn    45
2.2.2 Đánh giá hiện trạng môi trường tiếng ồn    45
2.2.2.1  Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư     45
2.2.2.2  Kết quả đo đạc    46
2.2.2.3  Đánh giá môi trường tiếng ồn    46
2.3  Hiện trạng môi trường nước    47
2.3.1 Các nguồn phát sinh nước thải    47
2.3.2  Hiện trạng chất lượng nước tại khu vực nhà máy    47
2.3.2.1  Hiện trạng chất lượng nước cấp    47
2.3.2.2  Hiện trạng chất lượng nước thải    47
2.3.2.3. Đánh giá chất lượng nước thải    50
III.  Mô tả dây chuyền sản xuất giấy bao bì công nghiệp công suất 15 000 tấn/ năm và hệ thống xử lý nước thải    51
3.1 Mô tả quy trình công nghệ sản xuất    51
3.1.1 Khái quát    51
3.1.2   Dây chuyền sản xuất giấy bao bì công nghiệp    51
3.1.2.1 . Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất.    51
3.1.2.2 Nước cấp và nước thải nhà máy sau khi đưa dây chuyền công nghệ mới vào hoạt động    53
3.2  Mô tả công nghệ xử lý nước thải    57
3.2.1 Nguyên tắc lựa chọn công nghệ    57
3.2.1.1   Nước thải dịch đen (sản xuất bột giấy)    57
3.2.1.2  Nước thải dịch trắng (sản xuất giấy từ bột giấy)    58
3.2.2  Sơ đồ dây chuyền công nghệ    58
3.2.2.1  Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải dịch đen    58
3.2.2.2 . Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải xeo    61
CHƯƠNG III:
PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI ÍCH MỞ RỘNG    63
I/ Đánh giá thiệt hại kinh tế do ngoại ứng tiêu cực của hoạt động sản xuất.    63
1.1  Tiêu chí xác định ô nhiễm:    63
1.1.1  Các tiêu chuẩn môi trường và tiêu chuẩn thải.    63
1.1.1.1  Chất lượng nước.    63
1.1.1.2  Chất lượng không khí    63
1.1.1.3  Tiêu chuẩn tiếng ồn.    64
1.1.2      Các tiêu chí để xác định mức ô nhiễm    64
1.1.1.2. Mức độ vi phạm các tiêu chuẩn (môi trường, thải) bao nhiêu lần, có thể chia thành bốn mức độ khác nhau    64
1.1.2.2- Mức độ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng (SKCĐ)    64
1.1.2.3. Mức độ ảnh hưởng đến sinh vật    64
1.1.2.4. Mức độ ảnh hưởng đến giá trị thẩm mỹ.    65
1.1.2.5. Thời gian ảnh hưởng:    65
1.2 Đánh giá ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường của hoạt động sản xuất.    65
1.2.1 Thiệt hại về sức khoẻ cộng đồng.    65
1.1.1  Thiệt hại về năng suất cây trồng.    69
1.2.3 Thiệt hại chi phí phòng chống của dân cư    70
1.2.4 Thiệt hại do ảnh hưởng đến mỹ quan môi trường    70
1.1 Lượng giá thiệt hại môi trường trên cơ sở tính toán chi phí giảm thải    70
II/ Phân tích chi phí - lợi ích của dự án    78
2.1 Khi chưa tính đến lợi ích xã hội    78
2.1.1 Chi phí, lợi ích của dự án qua các năm    79
2.1.1.1 Lợi ích    79
2.1.1.2 Chi phí    79
2.1.2 Tính toán các chỉ tiêu kinh tế    80
2.1.2.1  Giá trị hiện tại dòng (NPV - Net Present Value)    80
2.1.2.2 Chỉ tiêu  tỷ số lợi ích/ chi phí (B/C)    82
2.1.3 Biểu đồ chi phí - lợi ích    83
2.2 Khi tính đến lợi ích môi trường    84
2.2.1 Bảng chi phí - lợi ích    84
2.2.2 Tính toán các chỉ tiêu kinh tế    85
2.2.2.1 Giá trị hiện tại ròng (NPV)    85
2.1.2.2 Tỷ số lợi ích/ chi phí (B/C)    85
2.1.3 Biểu đồ chi phí - lợi ích    86
III. Kết luận và kiến nghị    87
3.1 Kết luận    87
3.2 Kiến nghị    90
TÀI LIỆU THAM KHẢO    91
DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm    32
Bảng 2: Tổng lượng mưa tháng và năm (mm)    32
Bảng 3: Lượng bốc hơi trung bình tháng và năm (mm)    33
Bảng 4: Đặc trưng dòng chảy của sông Cầu    33
Bảng 5: GDP các ngành của tỉnh Thái Nguyên qua các năm.    37
Bảng 6:  Bảng tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy trong những năm gần đây    42
Bảng 7: Giới hạn nồng độ cho phép các chất độc trong không khí ở cơ sở sản xuất (Quy định của Bộ Y tế Việt Nam 505 BYT/QĐ ngày 13/4/1992)    44
Bảng 8: Kết quả đo đạc không khí tại các điểm khác nhau    44
Bảng 9: Tiêu chuẩn tiếng ồn    46
Bảng 10: Kết quả đo đạc tiếng ồn tại khu vực nhà máy (Đơn vị dB(A))    46
Bảng 11: Ước tính mức thải của mỗi người dân đến hệ thống cống rãnh    48
Bảng 12: Tổng lượng thải của nhà máy mỗi năm:    49
Bảng 13: Kết quả phân tích chất lượng nước thải của nhà máy giấy như sau:    50
Bảng 14:Ước tính tổng lượng nước thải khi dây chuyền xeo mới  hoạt động.    55
Bảng15: Tính toán tải lượng chất thải mang theo nước thải của nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ sau khi đã mở rộng    56
Bảng 16: Tình hình sức khoẻ cán bộ công nhân viên nhà máy    66
Bảng 17: Tỷ lệ mỗi loại sức khoẻ    66
Bảng 18: Bảng thống kê tình trạng sức khoẻ CBCNV nhà máy    68
Bảng 19: Tổng lượng thải của nhà máy mỗi năm khi vận hành dây chuyền sản xuất mới và cũ (đơn vị tính 1000 m3)    71
Bảng 20: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải nhà máy (đơn vị kg/m3):    72
Bảng 21:  Kết quả tính toán nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm    74
Bảng 22: Lượng thải tiêu chuẩn nhà máy được thải ra một năm    74
Bảng 23: Chi phí khắc phục mỗi năm xã hội phải bỏ ra    76
Bảng 24: Tổng số tiền xã hội chịu thiệt năm 2001 và năm 2002    76
Bảng 25: Tổng số tiền xã hội chịu thiệt năm 2003    77
Bảng 26: Tổng số tiền xã hội chịu thiệt năm 2004 trở đi    77
Bảng 27: Tổng số tiền xã hội chịu thiệt qua các năm    78
Bảng 28: Doanh thu hàng năm của nhà máy    79
Bảng 29:     Bảng tổng hợp chi phí của nhà máy qua các năm    80
Bảng 30: Bảng luồng tiền của dự án    81
Bảng 31: Chi phí - lợi ích khi tính đến lợi ích môi trường    84

DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Thu nhập và chi phí cho mỗi tấn giấy    7
Hình 2: Đường lợi ích cận biên của cá nhân (MNPB)    8
Hình 3: Mô hình ngoại ứng tiêu cực    10
Hình 4: Ô nhiễm thải ra được hấp thụ    11
Hình 5: Chi phí thiệt hại của ô nhiễm    12
Hình 6: MNPB và MEC    13
Hình 7: Phân tích chi phí - lợi ích bằng biểu đồ    14
Hình 8: Phân tích chi phí - lợi ích bằng đồ thị    15
Hình 9:  Sơ đồ dây chuyền sản xuất hiện nay của Nhà máy    40
Hình 10: Quy trình tách nước, xử lý và tái sử dụng nước    57
Hình 11:   Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải dịch đen    59
Hình 12:  Biểu đồ chi phí - lợi ích của dự án    83
Hình 13:  Biểu đồ chi phí - lợi ích khi tính đến lợi ích môi trường    86


 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long