Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ tư, Ngày 22/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79139847
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Báo cáo TT, đề án môn học

   Sự vận dụng sáng tạo phép biện chứng duy vật vào sự nghiệp CNH - HĐH ở nước ta

Số trang: 29 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
LỜI NÓI ĐẦU
Trong quá trình đổi mới hiện nay, Đảng ta đã xác định:
Chủ nghĩa Mác - Lênin - phép biện chứng duy vật là khoa học và là một trong những đỉnh cao của trí tuệ loài người. Không một ai có thể phủ nhận rằng khi lý luận khoa học đó được quán triệt và vận dung đúng đắn thì nhân dân lao động thế giới đã làm nên những biến cố lịch sử vĩ đại chủ nghĩa xã hội từ chỗ còn là “bóng ma” đã biến thành hiện thực và tồn tại với tư thế một hệ thống hùng hậu trong hơn nửa thế kỉ. Ngày nay, cho dù chủ nghĩa xã hội có bị tổn thương, sụp đổ một mảng lớn, song nó vẫn chứa đựng những khả năng hồi phục, phát triển và chiến thắng chủ nghĩa tư bản cùng tất cả các chế độ có áp bức, bất công trong tương lai.
Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay, Đảng ta một lần nữa khẳng định những giá trị khoa học bền vững của phép biện chứng duy vật - chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời lấy nó làm kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng.
Sự vận dụng sáng tạo phép biện chứng duy vật vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta cũng là nội dung nghiên cứu của tiểu luận này. Để hoàn thành bài viết này, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo. Do trình độ có hạn, em mong rằng tiếp tục được thầy giúp đỡ và uốn nắn và em hy vọng bài viết sẽ tiến bộ hơn ở các đề tài sau.
Xin kính cảm ơn thầy !A-/    GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
Ngày nay, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang tác động lên tất cả các quốc gia. Có thể nói tất cả mọi quốc gia hoặc là đang ở trạng thái này, trình độ này hoặc là ở trạng thái khác, trình độ khác của công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đối với những nước phát triển, công nghiệp hoá tiếp tục đào tạo ra và nâng cao hơn nữa năng suất lao động, đẩy nhanh quá trình tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Đối với những nước chậm và đang phát triển, công nghiệp hoá, hiện đại hoá là con đường tất yếu để đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, từng bước hội nhập vào tiến trình phát triển chung của nhân loại. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang là xu thế tất yếu mang tính toàn cầu hiện nay.
Xuất phát từ kết quả của mười năm đổi mới, từ những tiền đề kinh tế - xã hội đã tạo ra, Đảng ta nhận định rằng đất nước đã chuyển sang thời kì phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ta có mục tiêu: “Biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của sức sản xuất, mức sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng - an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”.
Để đạt được mục tiêu đó “điều quyết định là ở con người, với trí tuệ và năng lực cao”, và đặc biệt quan trọng là phải có một cơ sở khoa học, một cơ sở lí luận vững chắc, lấy đó làm cơ sở phương pháp luận để xây dựng và tổ chức thực hiện các quyết sách chính trị của chúng ta. Điều này có vai trò quyết định cho thắng lợi cuối cùng của công cuộc đổi mới ở nước ta.
Trong tình hình đó, Đảng ta đã khẳng định giá trị khoa học của phép biện chứng duy vật - chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời, lấy nó làm kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng bởi:
Chủ nghĩa duy vật biện chứng là khoa học và là một trong những đỉnh cao của trí tuệ loài người, không một ai có thể phủ nhận rằng khi lí luận khoa học đó được quán triệt và vận dụng đúng đắn thì nhân dân lao động thế giới đã làm nên những biến cố lịch sử vĩ đại, chủ nghĩa xã hội từ chỗ còn là “bóng ma” đã biến thành hiện thực và tồn tại với tư thế một hệ thống hùng hậu trong hơn nửa thế kỷ, ngày nay, cho dù chủ nghĩa xã hội có bị tổn thương, sụp đổ một mảng lớn, song nó vẫn chứa đựng những khả năng hồi phục, phát triển và chiến thắng chủ nghĩa tư bản cùng tất cả các chế độ xã hội có áp bức, bất công trong tương lai.
Bởi vậy, chúng ta có nắm vững chủ nghĩa duy vật biện chứng, có vận dụng một cách sáng tạo vào công cuộc đổi mới hiện nay thì thành công mới có thể nắm trong tầm tay.
B-/    NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
I-/    NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN:
* Chủ nghĩa duy vật:
Là chủ nghĩa thừa nhận vật chất là cái có trước so với ý thức, nó quyết định và sinh ra ý thức, còn ý thức là cái phản ánh vật chất. Chủ nghĩa duy vật căn cứ vào hai yếu tố cơ bản:
- Bản thể của thế giới.
- Thành tựu của khoa học.
* Phép biện chứng: ta phải có khái niệm biện chứng là gì?
Là phạm trù triết học dùng để chỉ tính chất gắn liền với sự tồn tại, vận động của thế giới.
Phép biện chứng: là học thuyết hay lí luận nghiên cứu về tính biện chứng về thế giới.
* Phép biện chứng duy vật: Mác - Ănghen:
Đứng trên lập trường duy vật, căn cứ vào các thành tựu khoa học và kỹ thuật nên nó là đỉnh cao trong sự phát triển của phép biện chứng.
* Lực lượng sản xuất  xã hội:
Lực lượng sản xuất phản ánh trình độ chinh phục tự nhiên của con người nó thể hiện năng lực thực tiễn của con người trong quá trình tạo ra của cải vật chất. Lực lượng sản xuất bao gồm những tư liệu sản xuất và người lao động với những kinh nghiệm sản xuất, kĩ năng, kĩ xảo và những thói quen lao động của họ. Các yếu tố hợp thành lực lượng lao động có quan hệ mật thiết với nhau. Sự phát triển của lực lượng sản xuất phụ thuộc vào sự phát triển của các yếu tố hợp thành nó.
* Quan hệ sản xuất xã hội:
Là quan hệ kinh tế giữa người với người trong quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội. Nó bao gồm: quan hệ kinh tế - xã hội và quan hệ kinh tế - tổ chức.
* Nhân tố khách quan:
Là tổng hợp những điều kiện, những quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội và tinh thần của đời sống xã hội. Tất cả những điều kiện và quan hệ ấy tồn tại không phụ thuộc vào ý thức, ý chí của chủ thể và được bộc lộ ra trong hoạt động của chủ thể.
* Nhân tố chủ quan:
Đó là những phẩm chất khoa học, lý luận, tư tưởng, chính trị, đạo đức, tâm lý, tổ chức của chủ thể được bộc lộ ra trong quá trình hoạt động. Những phẩm chất này bao giờ cũng có tính hai mặt tính cực và tiêu cực.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long