Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79235304
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tổng hợp

   THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THCS TỈNH TUYÊN QUANG

Số trang: 143 Trang
Loại file: PDF
Phí: 15.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 0
1. Lý do chọn đề tài .................................................................................... 1
2. Mục đích nghiên cứu .............................................................................. 3
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu ........................................................ 3
3.1 Khách thể nghiên cứu. ...................................................................... 3
3.2 Đối tượng nghiên cứu. ...................................................................... 3
4. Giả thuyết khoa học ................................................................................ 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.............................................................. 3
6. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 3
7. Phƣơng pháp nghiên cứu ........................................................................ 4
8. Những đóng góp của đề tài ..................................................................... 5
9. Cấu trúc của đề tài .................................................................................. 5
NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN ..................................................................... 6
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHƢƠNG
TRÌNH HĐGDNGLL CHO HỌC SINH THCS .............................................. 6
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề ................................................... 6
1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài ....................................................... 6
1.1.2. Các nghiên cứu trong nước ........................................................... 9
1.2. Một số khái niệm công cụ .................................................................. 13
1.2.1. Hoạt động giáo dục .................................................................... 13
1.2.2. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ......................................... 15
1.2.3. Biện pháp thực hiện chương trình HĐGDNGLL ......................... 16
1.3. Một số vấn đề cơ bản về việc thực hiện chƣơng trình
HĐGDNGLL ở trƣờng THCS hiện nay. ................................................... 20
1.3.1. Chương trình HĐGDNGLL cho học sinh THCS ......................... 20
1.3.2. HĐGDNGLL với sự phát triển toàn diện nhân cách của học
sinh thcs ...................................................................................... 25
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
3
1.3.3. Vai trò của giáo viên trong việc thực hiện chương trình
HĐGDNGLL. .............................................................................. 31
1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc thực hiện chương trình
HĐGDNGLL ở trường THCS ...................................................... 32
1.4. Mối quan hệ giữa HĐGDNGLL với các hoạt động khác................ 39
1.4.1. HĐGDNGLL và hoạt động giáo dục trong gia đình, ngoài xã
hội ............................................................................................... 39
1.4.2. HĐGDNGLL và hoạt động dạy học chính khóa .......................... 39
1.4.3. HĐGDNGLL và các hoạt động khác trong nhà trường ............... 40
TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 ................................................................................ 41
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH
HĐGDNGLL Ở CÁC TRƢỜNG THCS TỈNH TUYÊN QUANG ...................... 42
2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế; văn hóa - giáo dục tỉnh
Tuyên Quang ............................................................................................ 42
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, phân bố dân cư. ........................................... 42
2.1.2. Đặc điểm kinh tế, văn hoá - giáo dục .......................................... 42
2.2. Thực trạng về việc thực hiện chƣơng trình HĐGDNGL ở các
trƣờng THCS huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang .................................. 44
2.2.1. Mục đích, đối tượng, nội dung, phương pháp và kĩ thuật đánh giá. .... 44
2.2.2. Kết quả khảo sát thực trạng. ....................................................... 45
2.2.3. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân. ......................................... 71
TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 ................................................................................ 74
CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH
HĐGDNGLL CHO HỌC SINH THSC TỈNH TUYÊN QUANG ..................... 75
3.1. Một số nguyên tắc để xây dựng biện pháp ......................................... 75
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của cấp học
THCS........................................................................................... 75
3.1.2. Nguyên tắc thực hiện chương trình phù hợp với đăc trưng của
loại hình hoạt động và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của lứa
tuổi học sinh THSC. ...................................................................... 76
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
4
3.1.3. Nguyên tắc kết hợp sự điều khiển của giáo viên với sự tự điều
khiển hoạt động của học sinh. ..................................................... 76
3.2. Một số biện pháp tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh THCS tỉnh
Tuyên Quang ............................................................................................ 77
3.2.1. Biện pháp nâng cao nhận thức cho học sinh và các lực lượng
giáo dục ........................................................................................ 77
3.2.2. Thiết kế giáo án theo hướng tích hợp nội dung của các môn
học khác ....................................................................................... 80
3.2.3. Đổi mới phương pháp tổ chức HĐGDNGLL............................... 86
3.2.4. Biện pháp đa dạng hóa nội dung giảng dạy và các hình thức
tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh ............................................... 90
3.2.5. Biện pháp xây dựng quy trình thực hiện HĐGDNGLL ở trường THCS ... 95
3.2.6. Biện pháp thi đua, khen thưởng .................................................. 98
3.2.7. Biện pháp phát huy và sử dụng hợp lý cơ sở vật chất, trang
thiết bị cho HĐGD ở nhà trường .................................................. 99
3.2.8. Biện pháp phối hợp giữa các lực lượng giáo dục để nâng cao
hiệu quả HĐGDNGLL ............................................................... 101
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp ...................................................... 102
3.4. Khảo nghiệm tính khoa học và tính khả thi của các biện pháp ......... 103
3.4.1. Mục đích khảo nghiệm .............................................................. 104
3.4.2. Đối tượng khảo nghiệm ............................................................ 104
3.4.3. Nội dung khảo nghiệm .............................................................. 104
3.4.4. Phương pháp khảo nghiệm. ...................................................... 105
3.4.5. Kết quả khảo nghiệm ................................................................ 105
TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 .............................................................................. 110
KẾT LUẬN ................................................................................................. 111
KIẾN NGHỊ ................................................................................................ 113
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long