Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 01/11/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79417032
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Quản trị kinh doanh

   TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ KẾT CẤU SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SKY

Số trang: 49 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
LỜI MỞ ĐẦU
    Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì các nhà quản trị cần phải quan tâm đến việc hoạch định và kiểm soát chi phí vì chi phí có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh. Kế toán chi phí – một bộ phận của hệ thống kế toán doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về chi phí, giúp cho nhà quản trị hoạch định, kiểm soát chi phí, ra quyết định trong kinh doanh và phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Vì thế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một bộ phận không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp.
Giá thành sản phẩm với các chức năng vốn có đã trở thành chỉ tiêu kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản xuất kinh doanh. Có thể nói rằng giá thành sản phẩm là tấm gương phản chiếu toàn bộ các biện pháp kinh tế, tổ chức quản lý và kỹ thuật của doanh nghiệp đã và đang thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hạch toán giá thành liên quan đến hầu hết các yếu tố đầu vào và đầu ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Do đó, việc hạch toán giá thành đòi hỏi phải chính xác, kịp thời, phù hợp với đặc điểm hình thành và phát sinh chi phí ở doanh nghiệp.
    Sự sống còn của các doanh nghiệp phụ thuộc vào các biện pháp tối ưu nhằm khai thác khả năng tiềm tàng của bản thân doanh nghiệp. Do đó, vấn đề bức xúc đặt ra hiện nay đối với các doanh nghiệp là làm sao với một số vốn hiện có mà doanh nghiệp có thể đầu tư, sản xuất kinh doanh các mặt hàng có chất lượng tốt, chi phí thấp, giá thành hạ mà vẫn đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng.
    Để đáp ứng được những đòi hỏi đó, không cách nào khác là doanh nghiệp phải thường xuyên đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính, có phương pháp kế toán thích hợp để phản ánh được các số liệu, thông tin một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và trung thực nhất về thực trạng của doanh nghiệp để các nhà quản lý doanh nghiệp có những phương pháp can thiệp kịp thời, đồng thời đề ra các mục tiêu phát triển phù hợp với doanh nghiệp của mình.
    Trong thời gian ngắn thực tập tại Công ty Cổ phần S.K.Y em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của các phòng ban trong công ty để có thể tìm hiểu mọi hoạt động thực tế của công ty sau đó tiến hành phân tích đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
    Em xin chân thành cảm ơn!
   MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU    1
PHẦN I   GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SKY    3
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty    3
1.1. Quá trình hình thành    3
1.2. Lịch sử phát triển    3
1.3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu    4
PHẦN II TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN S.K.Y    6
2.1. Tình hình cơ sở vật chất và lao động của Công ty    6
2.1.1. Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật    6
2.1.2. Tình hình lao động của công ty    7
2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty    10
PHẦN III CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỎ PHẦN
S.K.Y    13
3.1. Dây truyền sản xuất sản phẩm    13
3.2. Đặc điểm công nghệ sản xuất    15
PHẦN IV TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ KẾT CẤU SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SKY    16
4.1. Tổ chức sản xuất    16
4.2. Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp    16
PHẦN V CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CP S.K.Y    18
5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty    18
5.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty    22
PHẦN VI KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ  ĐẦU VÀO, ĐẦU RA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN S.K.Y    24
7.1. Khảo sát và phân tích các yếu tố đầu vào    24
7.2. Khảo sát và phân tích các yếu tố đầu ra    31
PHẦN VII  MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN S.K.Y    35
7.1. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp    35
7.1.1. Môi trường vĩ mô    35
7.1.2. Môi trường ngành    36
PHẦN VIII THU HOẠCH CỦA SINH VIÊN QUA GIAI ĐOẠN THỰC TẬP    39
8.1. Đánh giá chung về các mặt quản trị của doanh nghiệp    39
8.1.1. Ưu điểm của từng mặt quản trị    39
8.1.2. Hạn chế của từng mặt quản trị    41
8.2. Mục đích nghiên cứu đề tài    43
KẾT LUẬN    44

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Biểu số 2.1: Tình hình cơ sở vật chất của công ty
Biểu số 2.2: Tình hình lao động của công ty
Biểu số 2.3: Một số chỉ tiêu kế toán tổng hợp của công ty năm 2007 - 2008
Sơ đồ 3.1: Quy trình công nghệ sản xuất vòng bi
Sơ đồ 4.1: Sơ đồ kết cấu sản xuất của công ty
Sơ đồ 5.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty
Sơ đồ 5.2: Sơ đồ tổ chức sản xuất ở công ty cổ phần s.k.y
Biểu số 7.1: Bảng tính các yếu tố đầu vào (nvl) cần dùng trong 1 năm để sản xuất “vòng bi”
Biểu số 7.2: Cơ cấu lao động của công ty năm 2008
Biểu số 7.3: Bảng tổng hợp nguồn vốn
Biểu số 7.4: Doanh thu năm 2007 – 2008 theo từng khu vực
 
TÀI  LIỆU THAM KHẢO

1. TS Nguyễn Thị Đông (2001), “Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp” -  Trường ĐH Kinh tế quốc dân – NXB Thống kê HN.
2. TS Võ Văn Nhị , “Kế toán tài chính” –  NXB Thống kê HN.
3. TS Võ Văn Nhị (2005), “Hướng dẫn thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp” –  Nhà xuất bản Tài chính.
4. TS Nghiêm Văn Lợi (2004), “Kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ” -  Nhà Xuất bản Tài chính HN.
5. Lý thuyết bài giảng của tập thể giáo viên bộ môn Kế toán.


 
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TỪ VIẾT TẮT    DỊCH NGHĨA
CF NVTTT    Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
CF NC TT    Chi phí nhân công trực tiếp
CF SXC    Chi phí sản xuất chung
TK    Tài khoản
NC    Nhân công
CN    Công nhân
CCDC    Công cụ dụng cụ
NVL    Nguyên vật liệu
BHXH    Bảo hiểm xã hội
BHYT    Bảo hiểm y tế
KPCĐ    Kinh phí công đoàn
KH    Khấu hao
TSCĐ    Tài sản cố định
SP    Sản phẩm
SPDD    Sản phẩm dở dang
HSL    Hệ số lương


 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long