Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79230691
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tài liệu tổng hợp

   Tài liệu ôn thi công chức Hải quan năm 2011

Số trang: 100 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
Gồm 3 phần : Tiếng Anh, kiến thức chung, nghiệp vụ

Tiếng Anh

Đề 1: Anh/chị có định hướng phấn đấu và rèn luyện như thế nào nếu trở thành công chức Hải quan?
Since Vietnam’s admission to WTO, Vietnam Customs plays an important role in the process of trade facilitation. For Vietnam Customs, customs official are key assets. Then if I become a custom official, I will try to my best to be honest, devotive and always eager to learn new things.

Firstly, I will be honest in all tasks assigned, as well as in my daily life. I will not receive any illegal benefits from businesses and persons. This is of great importance, since the Vietnam Customs helps the Government collect import-export duties, and any dishonesty with under the table money for custom officials can lead to the loss of tax revenue.

Secondly, I will be also devotive to the job, because I understand the importance of being a custom official. I will try to put much focus to be excellent in every task, so that the clearance of goods is facilitated and convenient for businesses and individuals.

Finally, I will always try to learn new things to do my job at the best way. Since Vietnam joined WTO, the social-economic conditions have been changing at a fast pace. Therefore, eagerness to learn is critical for me to adapt with changing working environment and conduct my tasks successfully.

To sum up, if I am honored to be a custom official, I will try my best to be always honest, devotive and eager to learn new things. These all valuable attributes will help me be a successful custom official.

Đề 2: Anh/chị hãy nêu các nhiệm vụ của hải quan Việt Nam.
Vietnam became a member of WTO in early 2007, resulting in increases in the movement of goods moving in and out of the country, In order to help facilitate trade, Vietnam Customs plays an important role with five main tasks.

Firstly, they help the Government collect export and import duties to ensure stable Government‘s revenue, of which those duties often account for a large part. With stable and sufficient revenue from taxes, the Vietnamese Government can have long-term fiscal polices as well as long term macro ones.

Secondly, the Customs of Vietnam helps the Government control the movement of goods across the border. This task is very important to prevent the import of illegal goods like counterfeits, weapons…, ensuring national security.

Thirdly, the prevention of illegal transportation of goods or persons is one of Vietnam Customs’ tasks. This will help collect duties effectively, and create a fairly competitive environment, since every businesses has to pay duties equally.

Fourthly, the Vietnam Customs will make statistics of goods inflow and outflow of the country, so that the Government can have suitable macro –policies to balance the imp-exp of the economy

Finally, based on experiences and the process of carrying out tasks, Vietnam Customs will suggest procedures and policies applied to goods imported-exported to facilitate trade.

To sum up, through effective and efficient conduct of the five main tasks, Vietnam Customs will increase the participation of industry in the global market place and contribute natural significantly to the economic competitiveness of Vietnam.

Đề 3: Hãy nêu lý do tại sao anh/chị muốn trở thành công chức hải quan
In 2011, the GDVC intends to recruit custom officials nationwide. In the stage of recruitment, there have been around 2000 candidates, showing that many Vietnamese people want to join Vietnam Customs. And I am also one candidate with the very firm wish to become a custom official. In view of that wish, I will explain the reasons why I want to join the Vietnam Customs.

Firstly, Vietnam Customs helps the Vietnam Government collect import-export duties, control the flow of goods in and out of the country, and plays an important role in the growth of the country. They make statistics on exported and imported goods so that the Government can have suitable macro-policies, prevent the illegal transportation of goods. Then by becoming a custom official, I can be assigned those important tasks, and contribute to the growth of Vietnam heading towards a prosperous Vietnam.

Secondly, in my point of view, Vietnamese customs officials have many good personal qualities and manner, I know this because my father is also a custom official, and I admire him very much. He is very honest both in his career and in life. He never receives any illegal benefits, and has always been trying to provide convenient custom service to businesses and passengers. It is my admiration for my father-an honest custom official that I want to join Vietnam Customs

Thirdly, I believe that joining Vietnam Custom will help me develop and better myself, in terms of both personality and knowledge. Each year, there are many opportunities for custom officials to join short-term courses or oversea classes.

In conclusion, there are three main reasons to explain why I want to become a custom official, including the important role of custom officials in country growth, my admiration for my custom-official father, and finally the opportunities for personal development. I have put much efforts on the exams, and hope to become an custom official in the near future.


Kiến thức chung
Tài liệu ôn thi công chức HQ CỘNG HÒA Xã hội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Câu 1: Anh (Chị) hãy trình bày các nguyên tắc thi hành công vụ? Vì sao công chức phải thực hiện công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát trong luật số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008?
Trả lời:
Điều 3. Các nguyên tắc trong thi hành công vụ
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
2. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
3. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.
4. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.
5. Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.
Bởi vì: Tuân theo hiến pháp, pháp luật CBCC thực hiện...........khi thi hành công vụ CBCC phải thực hien công khai.....có sự giám sát...(tự khai triển ý)
Câu 2: Công chuc bao gồm những đối tượng nào trong luật số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008?
Trả lời: Bao gồm công chức và công chức cấp xã
công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - Xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - Xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Câu 3: Trình bày các nguyên tắc quản lý CBCC trong luật số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008
Trả lời:
Điều 5. Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức
1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước.
2. Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.
3. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.
4. Việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành công vụ.
5. Thực hiện bình đẳng giới.
Câu 4: Trình bày nghĩa vụ của CBCC trong luật số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008?Tại sao CBCC phải có nhiệm vụ với Đảng nhà nước và nhân dân? Tại sao CBCC khi thi hành công vụ phải được bảo vệ bằng pháp luât?
Trả lời:
NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, công chức
Điều 8. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
1. Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia.
2. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.
3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.
4. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Điều 9. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ
1. Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
2. Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước.
3. Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
4. Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao.
5. Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu
Ngoài việc thực hiện quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Luật này, cán bộ, công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị còn phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:
1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
2. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức;
3. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm về việc để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;
4. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, văn hóa công sở trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật, có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân;
5. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, tổ chức; 6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của hiến pháp, pháp luật. Chịu trách nhiem truoc co quan, tổ chức có thẩm quyền về việc thực hiện nhiệm vu, quyền hạn được giao.
Tại sao cbcc có nhiệm vụ với Đảng,nn va nd...
HQ là bảo vệ quyền lợi, lợi ích quốc gia
Là CCHQ phải rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức. Tich cực trao dồi ngoại ngữ, th, trung thực và có phẩm chất chính trị,...
công chức hải quan là người được tuyển dụng, đào tạo và sử dụng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
công chức hải quan phải có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật, trung thực, liêm khiết, có tính kỷ luật, thái độ văn minh, lịch sự, nghiêm chỉnh chấp hành quyết định điều động và phân công công tác.
Nghiêm cấm CCHQ bao che, thông đồng để buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận
thuế; gây phiền hà, khó khăn trong việc làm thủ tục hải quan; nhận hối lộ; chiếm dụng,
biển thủ hàng hoá tạm giữ và thực hiện các hành vi khác nhằm mục đích vụ lợi.”
Tại sao CBCC phải bảo vệ PL:
Điều 11. Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
1. Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ.
2. Được bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật.
3. Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
4. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
5. Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ.
Mọi nhiệm vụ của chúng ta -> nhiệm vụ của xhoi, nhan dan. Co việc, có lợi, ý nghia xa hội nhưng nguy hiểm tinh mạng, bảo vệ an ninh như CA,tòa án,HQ,...bản chất của hdong phục vụ xã hội. Như vậy đương nhiên phải được pháp luật bảo vệ, quần chúng nhân dân phải bảo vệ họ. Thể hiện văn bản pháp luật, khám xét,noi o,bat giu,...CBCC phai trang bi vũ khí,...nn phải có chế tài chống người thi hành công vụ, rèn luyên phẩm chất, nhiệm vụ bảo vệ đất nước.
Câu 5: Nêu các yêu cầu CBCC trong giao tiếp theo luât số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008. Hãy phân tích và chứng minh tại sao Cán bộ, công chức không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ?
Trả lời:
Điều 15. Đạo đức của cán bộ, công chức
Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ.
Điều 16. Văn hóa giao tiếp ở công sở
1. Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.
2. Cán bộ, công chức phải lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá; thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ.
3. Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp.
Điều 17. Văn hóa giao tiếp với nhân dân
1. Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.
2. Cán bộ, công chức không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ.


MÔN THI: THỦ TỤC THÔNG QUAN
Đề thi: số 3
Thời gian làm bài: 30 phút
(Thí sinh không sử dụng bất kỳ tài liệu nào khi làm bài)

A – Phần thi trắc nghiệm:

Hướng dẫn:
Thí sinh lựa chọn và khoanh tròn vào phương án đúng nhất trong mỗi câu hỏi.
Tổng số: 20 câu hỏi (mỗi câu trả lời đúng 2,5 điểm).
Lưu ý:
- Chọn phương án đúng là a:
- Muốn bỏ chọn phương án a đã chọn:
- Muốn lấy lại phương án a đã bỏ:

Nghiệp vu

1/ Hãy khoanh tròn tiêu chí đúng trong các quy định dưới đây:
Căn cứ xác nhận thực xuất đối với hàng hoá xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ là:
a. Hoá đơn xuất khẩu, Vận đơn hàng xuất khẩu.
c. Kết quả giám sát hàng thực xuất của Hải quan.
c. Cả 2 phương án trên.
2/ Nguyên tắc nào trong số các nguyên tắc dưới đây phải đáp ứng đối với hàng chuyển cửa khẩu:
a. Giữ nguyên trạng hàng hoá, niêm phong, kẹp chì của Hải quan.
b. Vận chuyển đúng tuyến đường và phương tiện vận tải đã đăng ký.
c. Có nhân viên Hải quan giám sát, áp tải với hàng hóa không niêm phong được.
3/ Những hàng hóa nào sau đây được phép chuyển cửa khẩu:
a. Thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình.
b. Hàng tiêu dùng nhập theo loại hình kinh doanh để bán lẻ.
c. Hàng nhập khẩu của nhiều chủ hàng có chung một vận tải đơn được đưa về địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa.
d. Hàng hóa của chủ hàng chấp hành tốt pháp luật.
4/ Hãy khoanh tròn phương án sai:
Theo quy định hiện hành thì việc kiểm tra thực tế hàng hoá tới mức toàn bộ lô hàng đối với trường hợp nào dưới đây:
a. Hàng XNK nhạy cảm, có Thuế suất cao của chủ hàng chấp hành tốt pháp luật.
b. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra thực tế nhưng cơ quan Hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan.
c. Hàng hoá qua kết quả phân tích thông tin của cơ quan Hải quan xác định có khả năng vi phạm pháp luật hải quan.
5/ Trong số các trường hợp dưới đây thì trường hợp nào không qui định phải lấy mẫu của hàng nhập khẩu:
a. Người khai hải quan có yêu cầu lấy mẫu để phục vụ khai hải quan.
b. Nguyên liệu nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng nhập khẩu.
c. Hàng tạm nhập - tái xuất để dự hội chợ triển lãm.
d. Hàng nhập khẩu lấy mẫu để phục vụ việc phân tích giám định theo yêu cầu của cơ quan Hải quan.
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long