Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Chủ nhật, Ngày 26/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79237096
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Tại sao nước ta phải phát triển KTTT định hướng XHCN. Muốn vậy ta phải làm gì? Liên hệ với Hà Nội.

Số trang: 18 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
Tại sao nước ta phải phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Muốn vậy ta phải làm gì? Liên hệ với Hà Nội.
LỜI MỞ ĐẦU

      Kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển tất yếu của xã hội loài người,là thành tựu văn minh của nhân loại.Như chúng ta đã biết,đại hội lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam trong thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH),đó là nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa. Về thực chất đây chính lànền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước theo định hướng XHCN.
     Trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta,do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã dành được nhiều thắng lợi bứoc đầu mang tínhquyết định,quan trọng trong việc chuyển nền kinh tế từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước theo định hướng XHCN.
     Tiến tới Đại hội Đảng lần thứ X,trong thời gian gần đây ở các tổ chức Đảng của các giai cấp các ngành,các đơn vị,các tổ chức kinh tế,xã hội đã diễn ra nhiều cuộc thảo luận sô nổi,nghiêm túc về bản dự thảo văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kì tới tiếp tục đẩy mạnh đổi mới,một mặt đó là sự khẳng định những thành tựu đat được sau 20 năm. Mặt khác,là xu thế phát triển tất yếu nhằm đạt mục tiêu CNXH ở nươc ta. Song công cuộc đổi mới là một quá trình sang tạo và tìm tòi,thử ngiệm và đúc kết từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện,tất nhiên không tránh khỏi những vấp váp,khuyết điểm.Đổi mới toàn diện trong đó đổi mới về kinh tế là trọng tâm,để đạt được mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế thì trước hết phải đổi mới  nhận thức về các vấn đề kinh tế.Đó là thực trạng đặt ra cho chúng ta hiện nay.Nếu như Đại hội Đảng VI đánh dấu bước khởi đầu cho sự nghiệp đổi mới la chuyển sang “phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của Nhà Nước theo định hướng XHCN thì sau 20 năm đổi mới, nền kinh tế đang từng bước được hình thành phát triển theo một thể chế kinh tế – thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.NỘI DUNG

I/TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM
1,Kinh tế thị trường :
     Sự nghiêp đổi mới ở Viêt Nam theo định hướng XHCN là một tất yếu lịch sử.Nó nhằm dẫn  đến  những mục tiêu rts cụ thể và mang tính cách mạng.Nó thay cũ đổi mới
hàng loạt vấn đề về lý luận và thực tiễn,cả về kinh tế và chu trình xã hội,nó bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin va tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện,hoàn cảnh mới.
     Như chúng ta đã biết,từ khi CNXH được xây dựng tất cả các nước xã hội chủ nghĩa đều thực hiện nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung,cơ chế vận hành và quản lý kinh tế nay dựoc duy trì trong một thời gian khá dài và xem như một đặc trưng riêng biệt của CNXH,là cáI đối lập với cơ chế thị trường của CNTB.Sự thực thì không phải hoàn toàn như vậy,nền kinh tế tâp trung không chỉ là sản phẩm riêng biệt của CNXH,cũng như nền KTTT không phải duy nhất được thiết lập trong CNTB.Nền kinh tế tập trung đã được các nước tư bản áp dụng từ trước nhiều nước xá lập chế độ XHCN.Nhưng các nước TBCN đã xoá bỏ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sau khi chiến tranh klết thúc và đã đạt được những thành tựu lớn về kinh tế xã hội.Nhưng công bằng mà nói nền KTTT cũng chưa phải là cái duy nhất bảo đảm cho sự tăng trưởng và phát triển của xã hội.
     Trong thời kì quá độ lên CNXH thì sự tồn tại của nền sản suất hàng hoá là lẽ đương nhiên.Kinh tế hàng hoá hiểu theo nghĩa rộng là sản xuất hàng hoá ra sản phẩm nhằm mục đích trao đổi,mua bán ở trên thị trường.Kinh tế hàng hoá là mở các mối quan hệ kinh tế đều dựa trên hình thái giá trị (tiền tệ).KTTT là trình độ phát triển cao của kinh tế hàng hoá,trong đó toàn bộ các yếu tố “đầu vào” và “đầu ra” của sản suất dều là yếu tố tự do mua bán trên thị trường kể cả sản phẩm của chất xám,vào thị trường.Trước kia trong môi trường cạnh tranh hoàn hảo thì đó là nền KTTT tự điều tiết.Còn ngày nay là cạnh tranh không hoàn hảo thì đó là nền KTTT của XHCN.
     Nói đến KTTT thì cần phảI xác định điều kiện ra đời và tồn tại của nó.Có quan niệm cho rằng,KTTT ra đời và tồn tại khi có hai diều kiện là phân công lao động xã hội và chế độ tư hữu(về tư liệu sản suất).Trong xã hội có chế độ tư hữu,các cá nhân được quyền sỡ hữu riêng về tư liệu sản suất,còn trong xã hội có chế độ công hữư thì ngược lại,các cá nhân không được quyền sở hữu riêng về tư liệu sản suất.Xã hội nào ít nhiều cũng có sự phân công lao động,nhưng không phải xã hội nào cũng có chế độ tư hữu. Trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ tuy có sự phân công lao động nhưng cha có chế độ tư hữu và do đó chưa có KTTT.KTTT chỉ tồn tại trong các xã hội có chế độ tư hữu. Không có hai điều kiện trên thì không thể có KTTT.
     Quan niệm khác lai cho rằng,một xã hội trong đó không có chế độ tư hữu nhưng vẫn có thể có sự tồn tại của KTTT.Chẳng hạn,một số tác giả viết :”Các sách giáo khoa kinh tế chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đâyviết rằng :hai diều kiện ra đời và tồn tại của kinh tế hàng hoá là sự phân công lao động xã hội và chế độ tư hữu về tư liệu sản suất.Mặt khác.lại quá nhấn mạnh chế độ tư hữu hàng giờ để ra CNTB,nên đã nóng vội xoá bỏ ngay chế độ tư hữu,xác lập chế độ công hữu khi lực lượng sản suất còn lạc hậu để tiến nhanh,tiến mạnh lên CNXH.Từ đó,đi đến kết luận sai lầm rằng vì không có chế độ tư hữu nên cũng không còn sản suất hàng hoá nữa”.
     Trong hai quan niệm trên,quan niệm thứ nhất là đúng đắn.Nói nước ta phát triển nền KTTT định hướng XHCN,nó không phải là nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung như trước nhưng cũng không phải nền KTTT TBCN và cũng không phải là nền KTTT XHCN bởi vì nước ta đang trong thời kì quá độ tiến lên CNXH
Nền  KTTT định hướng XHCN ở nước ta một mặt vừa có tính chất chung của nền KTTT . một là, các chủ thể kinh tế thyam gia vào thị trường có tính độc lập,có quyền tự chủ trong kinh doanh. Hai la, giá cả được hình thành trên thị trường, do thị trương quyết định. Ba la, nó vận động theo những quy luật kinh tế vốn có của nó từ đó hình thành  cơ chế thị trường. Bốn là, trong nền KTTT hiện đại đều có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước ở mức đọ nhất định tuỳ theo mỗi nước.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long