Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ ba, Ngày 21/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79111547
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Ngân hàng - Tài chính

   Tài trợ vốn đầu tư xóa đói giảm nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh bắc kạn

Số trang: 65 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

 

LỜI CẢM ƠN.. 3

LỜI MỞ ĐẦU.. 4

Chương I. 5

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI TRỢ VỐN ĐẦU TƯ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI. 5

I. Khái niệm tài trợ vốn. 5

II. Nội dung tài trợ vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội 5

1. Đối với hộ nghèo. 6

2. Đối với vốn tài trợ cho xuất khẩu lao động. 6

4. Đối với vốn tài trợ thực hiện chương trình nước sạch và môi trường vệ sinh nông thôn  9

5. Đối với vốn tài trợ cho học sinh sinh viên: 10

III. Phương pháp tài trợ và quy trình tài trợ. 11

1. Đối với hộ nghèo. 11

2. Đối với vốn tài trợ cho xuất khẩu lao động. 13

3. Đối với vốn tài trợ cho vay giải quyết việc làm: 15

4. Đối với vốn tài trợ thực hiện chương trình nước sạch và môi trường vệ sinh nông thôn  21

5. Đối với vốn tài trợ cho học sinh sinh viên: 22

IV. Tiêu chí đánh giá hiệu quả về tài trợ vốn. 26

1. Tiêu chí đánh giá hiệu quả: 26

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài trợ vốn đối với hộ nghèo. 27

Chương II. 28

THỰC TRẠNG TÀI TRỢ VỐN CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI TỈNH BẮC KẠN.. 28

I. Khái quát về NHCSXH Tỉnh Bắc Kạn. 28

1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn: 28

2. Chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn: 30

3. Bộ máy tổ chức và điều hành tác nghiệp: 31

4. Những thuận lợi và khó khăn, tồn tại 32

II. Thực trạng tài trợ vốn hộ nghèo tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn: 35

1. Nguồn vốn tài trợ hộ nghèo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn: 37

2. Thực trạng tài trợ hộ nghèo tại Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn: 40

3. Công tác uỷ thác tài trợ qua các Tổ chức hội, Đoàn thể: 45

4. Đánh giá hoạt động tài trợ hộ nghèo tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua: 49

Chương III. 53

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TÀI TRỢ VỐN ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI TỈNH BẮC KẠN   53

I. Định hướng hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn về mở rộng tài trợ và nâng cao chất lượng tài trợ vốn hộ nghèo. 53

1. Nội dung chương trình giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2006 – 2011. 53

2. Các giải pháp thực hiện chương trình: 54

3. Một số định hướng chung về hoạt động tài trợ vốn trong thời gian tới: 55

II. Nâng cao chất lượng vốn tài trợ đối với hộ nghèo tại Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn: 56

1. Một số giải pháp chính nhằm nâng cao chất lượng vốn tài trợ đối với hộ nghèo: 57

2.. Các giải pháp khác: 60

III. Kiến nghị 62

1. Kiến nghị với nhà nước: 62

2. Đề xuất với Hội đồng quản trị và NHCSXH Việt Nam: 62

3. Kiến nghị với UBND tỉnh Bắc Kạn: 63

4. Kiến nghị với Ban đại diện HĐQTN HCSXH cấp tỉnh, cấp huyện. 63

KẾT LUẬN.. 64

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 65


LỜI CẢM ƠN

 

Trong thời gian thực tập vừa qua, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo - TS Phạm Văn Hùng cùng với sự hướng dẫn và tạo điều kiện của các thầy, cô trong Khoa Đầu Tư – Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội và Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng,  các cán bộ thuộc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn, em đã hoàn thành kỳ thực tập đúng thời gian quy định và cơ bản đạt được yêu cầu, mục đích của kỳ thực tập đề ra, tìm hiểu thực tế và thu thập các tài liệu cần thiết viết báo cáo, chuyên đề thực tập tốt nghiệp, để sau này áp dụng vào thực tiễn công tác.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo trong Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội đã giúp em có được nền tảng kiến thức trong quá trình học tập. Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo Phạm Văn Hùng đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình để em hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp này.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể lãnh đạo, cán bộ thuộc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em hoàn thành tốt đợt thực tập tốt nghiệp vừa qua.

Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng do hiểu biết của em còn hạn chế và chỉ thực tập trong một thời gian ngắn nên không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy, cô giáo để chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

 


LỜI MỞ ĐẦU

Tài trợ vốn cho người nghèo là một trong những chính sách vô cùng quan trọng đối với người nghèo trong chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo (XĐGN) giai đoạn 2001- 2010. Viêt Nam là một nước đi lên từ nền sản xuất nông nghiệp, nền kinh tế đang hiện đang trong giai đoạn phát triển nên mục tiêu xóa đói giảm nghèo được Đảng và Nhà nước ta coi là mục tiêu hàng đầu cần đạt được.

Đời sống đại bộ phận người dân ở nông thôn trong những năm gần đây đã và đang có nhiều cải thiện, sinh hoạt của người lao động đã bớt đi nhiều khó khăn do mỗi hộ nông dân đã được tham gia làm kinh tế từ nhiều những nguồn vốn tài trợ khác nhau, trong đó có nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXHVN) tài trợ. Tìên thân của NHCSXHVN là Ngân hàng phục vụ người nghèo, là ngân hàng của người nghèo nên nó ra đời xuất phát từ nhiều nhu cầu bức thiết của người lao động trong nước. Việc giải quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo trong nông nghiệp và nông thôn là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và là một yêu cầu bức thiết không chỉ mang tính xã hội, tính chất nhân đạo giữa con người với con người mà nó còn mang tính chất kinh tế. Bởi lẽ nền kinh tế khi vẫn còn tồn tại một tỷ lệ không nhỏ nông dân nghèo sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề kinh tế xã hội khác, nền kinh tế khó có thể phát triển với tốc độ cao và ổn định.

Việc tiếp nhận được nguồn vốn hỗ trợ từ hệ thống Ngân hàng chính sách có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với những hộ nghèo đang cần vốn để sản xuất kinh doanh, thay vì phải chấp nhận những nguồn vốn vay đắt đỏ từ những ngân hàng thương mại trong cả nước, khó khăn trong những điều kiện về vay vốn. Từ khi Ngân hàng chính sách xã hội ra đời, họ đã có thể được tiếp cận với một nguồn vốn rẻ hơn, những điều kiện cho vay dễ dàng hơn, góp phần giải quyết nhu cầu về vốn cho người nghèo. Trong thời gian thực tập tại Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, em đã tìm hiểu và chọn viết chuyên đề tốt nghiệp TÀI TRỢ VỐN ĐẦU TƯ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long