Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 24/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79213349
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Quản trị nhân lực

   Tạo động lực cho người lao động tại công ty ĐTXL & TM 36

Số trang: 65 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC
LỜI MỞI ĐẦU    1
CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KÍCH THÍCH TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.    3
1. Các khái niệm cơ bản về tạo động lực.    3
1.1 Khái niệm về tạo động lực    3
1.2 Nhu cầu, lợi ích, mối quan hệ giữa nhu cầu và lợi ích.    3
2. Các yếu tố tạo động lực    6
2.1 Yếu tố bên trong. Đây là các yếu tố thuộc về cá nhân người lao động.    6
2.2 Các yếu tố bên ngoài    7
3. Sự cần thiết phải tạo đông lực    9
4. Mục đích, vai trò, ý nghĩa của công tác tạo động lực.    9
4.1 Mục đích của tạo động lực.    9
4.2 Vai trò.    10
4.3 Ý nghĩa.    10
5. Các học thuyết tạo động lực    10
5.1 Học thuyết hệ thống nhu cầu của  Maslow    11
5.2 Học thuyết tăng cường sự tích cực của B.F. Skinner    11
5.3 Học thuyết kỳ vọng của Victor Broom.    11
5.4 Học thuyết công bằng của J. Stacy Adams    12
5.5 Học thuyết hệ thống hai yếu tố của F. Herzberg    12
5.6 Học thuyết đặt mục tiêu của Edwin Locke    12
6. Các phương hướng và phương pháp tạo động lực.    13
61. Các phương hướng tạo động lực    13
6.1.1 Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc    13
6.1.2. Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ    13
6.1.3. Kích thích lao động    13
6.2. Phương pháp tạo động lực    14
6.2.1 Kích thích người lao động làm việc thông qua tiền lương.    14
6.2.2 Kích thích thông qua tiền thưởng.    15
6.2.3  Phụ cấp    16
6.2.4 Các loại phúc lợi dành cho người lao động    16
6.2.5 Các khuyến  khích bằng tinh thần.    17
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC TẠI CÔNG TY ĐTXL VÀ TM 36    20
I. Những vấn đề chung về Công ty ĐTXL và TM 36    20
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.    20
2.  Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.    20
2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty    20
2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty    23
3. Những hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả đạt được trong các năm vừa qua.    28
3.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.    28
3.1.2. Đặc điểm quy trình công nghệ.    31
3.1.3. Đặc điểm các mặt hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm.    32
3.2. Các kết quả đạt được trong các năm vừa qua.    32
II. Những thuận lợi, khó khăn và hướng phát triển trong thời gian tới    33
1. Những thuận lợi, khó khăn của công ty.    33
2. Hướng phát triển trong thời gian tới    34
III. Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty ĐTXL và TM 36.    35
1. Tạo động lực bằng khuyến khích vật chất    35
1.1. Công tác trả lương và tác dụng của tiền lương tới tạo động lực cho người lao động.    35
1.2 Tạo động lực thông qua tiền thưởng.    44
1.3 Tạo động lực thông qua chế độ phụ cấp, trợ cấp    45
1.4 Tạo động lực qua các loại phúc lợi  dành cho người lao động    46
2. Tạo động lực bằng kích thích tinh thần    46
2.1 Tổ chức và phục vụ nơi làm việc    46
2.2 Bố trí sử dụng lao động.    47
2.3 Bầu không khí làm việc.    48
2.4 Đào tạo phát triển nhân lực    49
2.5 Bảo hộ lao động    50
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC TẠI CÔNG TY ĐTXL VÀ TM 36    56
1. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh rõ ràng cụ thể.    56
2. Xác định rõ mặt hàng kinh doanh    56
3. Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự    57
4. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho người lao động    57
II. Một số giải pháp tạo động lực tại công ty    57
1. Công tác trả lương    57
2. Tiền thưởng    58
3. Các loại phúc lợi    59
4. Các điều kiện làm việc    59
5. Bố trí sử dụng lao động    60
6. Đào tạo, kế hoạch hoá phát triển nguồn nhân lực tại công ty    60
7. Công tác bảo hộ lao động tại các công trường    60
KẾT LUẬN    61
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO    62

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long