Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 31/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79382814
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Xuất nhập khẩu

   Thay đổi hình thức và nô dung trong xuất nhập khẩu là thay đổi chất và lượng để đạt hiệu quả cao

Số trang: 93 Trang
Loại file: PDF
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
Lời mở đầu
  Khi nói về cơ cấu kinh tế quốc dân, Nghị quyết 6 của Ban chấp hành Trung
ương khoá V đã nhận định: “bằng một cơ cấu kinh tế hợp lý và một cơ chế quản lý
thích hợp chúng ta sẽ có khả năng tạo ra một chuyển biến mạnh trong đời sống kinh
tế - xã hội”. Đối với ngoại thương cũng vậy, việc thay đổi cơ chế quản lý mà không
đi  đôi  với việc xác định một chính sách cơ  cấu đúng  đắn sẽ không thể phát triển
ngoại thương được nhanh chóng và có hiệu quả.
  Trong những năm 80, Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách và biện
pháp quan trọng để tăng cường công tác xuất khẩu nhằm đáp ứng nhập khẩu. Song
những chính sách và biện pháp đó còn mang tính chất chắp vá và bị động, chỉ chú ý
nhiều đến vấn đề đổi mới cơ chế nhưng chưa giúp xác định được cơ cấu xuất khẩu  
(và nhập khẩu) lâu dài và thích ứng. Do đó, trong việc tổ chức sản xuất hàng hóa và
cung  ứng dịch vụ cho xuất khẩu  còn  nhiều lúng túng và  bị động. Việc xác định
đúng cơ cấu xuất khẩu sẽ có tác dụng:
Định hướng rõ  cho  việc đầu tư  sản xuất hàng  hoá  và  dịch  vụ xuất khẩu tạo nên
những mặt hàng chủ lực xuất khẩu có giá trị cao và có sức cạnh tranh trên thị trường
thế giới.
Định hướng rõ việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật cải tiến sản xuất hàng xuất khẩu.
Trong điều kiện thế giới ngày nay khoa học - kỹ thuật ngày càng trở thành một yếu
tố sản xuất trực tiếp, không tạo ra được những sản phẩm có hàm lượng khoa học -
kỹ thuật cao sẽ khó cạnh tranh trong xuất khẩu.
Cho phép chuẩn bị thị trường trước để thực hiện cơ cấu. Trước đây, trong điều kiện
cơ cấu xuất khẩu được hình thành trên cơ sở “năng nhặt chặt bị” rất bị động trong
khâu chuẩn bị thị trường tiêu thụ. Vì vậy, có nhiều lúc có hàng không biết xuất khẩu
đi đâu, rất khó điều hoà giữa sản xuất và tiêu thụ.
Tạo cơ  sở để hoạch định các chính sách phục vụ và  khuyến khích  xuất khẩu đúng
địa chỉ, đúng mặt hàng và đúng mức độ. Qua đó có thể khai thác các thế mạnh xuất
khẩu của đất nước.
Đối với nước ta từ trước đến nay cơ cấu xuất khẩu nói chung còn manh mún và bị
động. Hàng xuất khẩu chủ yếu còn là những sản phẩm thô, hàng sơ chế hoặc những
hàng hoá truyền thống như nông sản, lâm sản, thuỷ sản, hàng thủ công mỹ nghệ và
một số khoáng sản. Với cơ  cấu xuất khẩu như  vậy, chúng ta không thể xây dựng
một chiến lược xuất khẩu hiện thực và có hiệu quả.   
  Từ những thực tiễn khách quan trên đây, một yêu cầu cấp bách được đặt ra là
phải đổi mới cơ  cấu hàng hoá  xuất khẩu của Việt Nam hiện nay như  thế nào,  làm
thế nào  để thay đổi có cơ  sở khoa học, có tính khả thi và  đặc biệt là  phải dịch
chuyển nhanh trong điều kiện tự do hoá thươơng mại ngày nay.
  Với lý do trên, em đã chọn đề tài nghiên cứu: “Một số vấn đề về chuyển dịch
cơ  cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới để hiệu qủa hơn trong cạnh
tranh” nhằm đơưa ra những lý luận cơ bản về cơ cấu hàng hoá xuất khẩu, khảo sát
thực trạng và đề ra các giải pháp đổi mới cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam trong
những năm tới.
  Đề tài này kết cấu gồm 3 chương:
- Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về xuất khẩu và chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu.
- Chương 2: Thực trạng xuất khẩu và chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt
Nam trong thời gian qua.
- Chương 3: Một số giải nhằm chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu Việt Nam trong
thời gian tới.
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long