Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ hai, Ngày 20/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79109906
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Thế giới quan duy vật biện chứng và vai trò của nó với hoạt động của con người

Số trang: 17 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
ĐỀ ÁN TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

ĐỀ TÀI I: thế giới quan duy vật biện chứng và vai trò của nó với hoạt động của con người.

Triết học ra đời ở cả phương đông và phương tây gần như cùng một thời gian, tại số 1 trung tâm văn hóa cổ đại của nhân loại như Trung Quốc, ấn Độ, Hy lạp. Người Trung Quốc hiểu triết học không phải là sự miêu tả mà là sự truy tìm bản chất của đối tượng, triết học chính là trí tuệ. Ở Ấn Độ người ta hiểu triết học là con đường suy ngẫm để dẫn dắt con người tới lẽ phải.
    Còn với người Hy Lạp, triết học vừa mang tính định hướng, vừa nhấn mạnh khát vọng tìm kiếm chân lý của con người. Vởy khái quát lại ta có thể định nghĩa triết học:
    Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của người vì thế giới vì vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy.
    Đã có lúc người ta quan niệm rằng: “Triết học của mọi khoa học”.Triết học nghiên cứu, giải thích thế giới ở tầm chung bao quát nhất hay nói cách khác chính là nghiên cứu về thế giới quan. Triết học là hạt nhân lý luận của thế giới quan.
    Chính điều đó đã khiến ta phải đặt ra câu hỏi: Thế giới quan là gì? có bao nhiêu loại thế giới quan?. Thế nào là thế giới quan duy vật biện chứng? Vai trò của thế giới quan duy vật biện chứng ra sao?
    Ta có thể giải quyết các vấn đề như sau: Với câu hỏi thế giới quan là gì thì: Thế giới quan là toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó.
    Trong thế giới quan có sự hoà nhập giữa tri thức và niềm tin tri thức là cơ sở trực tiếp sự hình thành thế giới quan, song nó chỉ gia nhập thế giới quan khi nó đã trở thành niềm tin định hướng cho hoạt động của con người.
    Ví dụ: bạn nói: Vì nguyên nhân này sẽ tạo ra kết quả kia, và vì nguyên nhân đó chắc chắn sẽ tạo ra kết quả đó. Việc nguyên nhân tạo ra kết quả là dựa trên tri thức thực nghiệm, và khi đã có tri thức về vấn đề đó bạn chỉ cần biết về nguyên nhân mà trong đầu bạn đã có sẵn niềm tin về kết quả đó.
    Nếu xét theo quá trình phát triển thì ta có thể chia, thế giới quan thành 3 loại: Thế giới quan huyền thoại, thế giới quan triết học.
Khi nói về thế giới quan huyền thoại đó là phương thức cảm nhận thế giới của người nguyên thuỷ, ở thời kỳ này, tri thức còn mông muội vì thế các yếu tố tri thức,  cảm xúc, lý trí và tín ngưỡng, hiện thực và tưởng tượng, cái thật cái ảo, cái thần và cái ảo, cái thần và cái người…của con người hoà quyện vào nhau thể hiện quan niệm về thế giới. Một thế giới đầy bí ẩn, của những điều mà họ không biết, không thể hiểu nổi, họ chỉ nhìn thấy một hiện tượng quen thuộc mà dần dần thành niềm tin là dấu hiệu của một hiện tượng sự vật thì sẽ phát sinh ra sự vật hiện tượng đó. Tri thức của con người ở thời kỳ này rất hạn chế họ không giải thích nổi và dần dần viện vào thần linh để giải thích.
    Ví dụ: Thần sấm sét khi nổi giận sẽ tạo ra sấm sét vì thế khi có nhiều sấm sét họ nghĩ rằng thần sấm sét nổi giận và phải cống nạp lễ vật cho thần nguôi giận.
    Trong thế giới quan tôn giáo, niềm tin tôn giáo đóng vai trò chủ yếu, tín ngưỡng cao hơn lý trí, cái ảo lấn cái thực, cái thần vượt trội cái người.
    Ví dụ: Như phật giáo, đạo giáo, nho giáo. Chúng ta lấy ví dụ tiêu biểu là phật giáo. Phật có nghĩa là giác ngộ, phật giáo là hình thức giáo đoàn được xây dựng trên niềm tin từ đức phật, tức từ biến lớn trí tuệ và từ bi của Siddhaita. Người theo phật giáo tin vào thuyết luân hồi và nghiệp, tin vào sự “giải thoát” ra khỏi vòng luân hồi.
    Mọi chúng sinh đều tin mình có thể được giải thoát.Theo phật giáo nhân quả là một chuỗi liên tục không gián đoạn và không hỗn loạn có nghĩa là nhân nào của ấy. Và gọi đó là nhân duyên. Phật giáo cho rằng không tìm đựơc, một nguyên nhân đầu tiên cho vũ trụ tức là không có một đấng tối cao sáng tạo ra vũ trụ. Hai quan điểm trong phật giáo được coi là quan trọng: quan điểm “vô thường” cho rằng vạn vật trong vũ trụ chỉ là do sự giả hợp do hội tụ đủ nhân duyên nên thành ra có.
    Quan điểm “vô thường” cho rằng vạn vật trong vũ trụ chỉ là do sự giả hợp do hội tủ đủ nhân duyên nên thành ra có. Quan điểm “vô thường” cho rằng vạn vật biến đổi vô cùng theo chu trình: sinh – tử – dị – diệt.
    Qua ví dụ đã hiểu rõ đựơc thế giới quan tôn giáo: niềm tin tôn giáo đã đóng vai trò chủ yếu.
    Trong thế giới quan triết học: Diễn tả các quan niệm của con người dưới dạng hệ thống các phạm trù, quy luật đóng vai trò như những bậc thang trong quá trình nhận thức thế giới. Với ý nghĩa như vậy, triết học được coi như trình độ tự giác trong quá trình hình thành và phát triển của thế giới quan. Nếu thế giới quan được hình thành từ toàn bộ tri thức, kinh nghiệm sống của con người, trong đó tri thức của khoa học cụ thể là cơ sở trực tiếp cho sự hình thành những quan niệm về từng mặt, đường bộ phận của thế giới. Thì triết học với phương thức tư duy đặc thù đã tạo nên hệ thống lý luận bao gồm những quan niệm chung nhất về thế giới với tư cách là một chỉnh thể. Như vậy, triết học là hạt nhân lý luận của thế giới quan, triết học giữ vai trò định hướng cho qúa trình củng cố và phát triển thế giới quan của mỗi cá nhân mỗi cộng đồng trong lịch sử.
    Để hiểu hơn về thế giới quan triết học người ta chia thế giới quan triết học thành: Thế giới quan duy tâm, thế giới quan duy vật.
    Đối với thế giới quan duy tâm (hay chủ nghĩa duy tâm triết học) cho rằng ý thức tinh thần là cái có trước và sản sinh ra giới tự nhiên, như vậy là bằng cách này hay cách khác đã thừa nhận sự sáng tạo ra thế giới, về phương diện nhận thức luận, sai lầm của chủ nghĩa duy tâm bắt nguồn từ cách xem xét phiến diện, tuyệt đối hoá, thần thánh hoá một mặt, một đặc tính nào đó của quá trình nhận thức mang tính biện chứng của con người.
    Trong lịch sử đã có rất nhiều nhà triết học duy tâm: Plantôn, Giôcgiơ Béc Li, Hêghen,…Ta lấy triết học của Platôn làm ví dụ điển hình:
Platôn đưa ra quan niệm về hai thế giới:
    Thế giới các sự vật cảm biến và thế giới ý niệm. Theo ông thế giới các sự vật cảm biến là không chân thực, không đúng đắn vì các sự vật luôn luôn sinh ra và mất đi, trong chúng không có gì bền vững hoàn thiện, còn thế giới ý niệm là thế giới của cái phi cảm tính, phi vật thể, là thế giới của đứng đắn chân thực và các sự vật cảm biến chỉ là cái bóng của ý niệm. Thế giới ý niệm có trước và sinh ra thế giới các sự vật cảm biến.
    Lý luận nhận thức của Platôn cũng có tính duy tâm theo ông nhận thức của con người không phải là phản ánh các sự vật của thế giới khách quan mà chỉ là quá trình nhớ lại, hồi tưởng lại của linh hồn, những cái đã lãng quên trong quá khứ…
    Như vậy qua ví dụ Platôn đã cùng khẳng định được những bất luận đẫ được nêu ở trên của thế giới quan duy tâm: Sản sinh ra giới tự nhiên (thế giới thực tại chỉ là cái bóng của ý niệm, tri thức chỉ là sự hồi tưởng của linh hồn mà thôi)
    Còn trong thế giới quan duy vật nó lại được chia ra thành các loại thế giới quan duy vật:
- Thế giới quan duy vật chất phác
- Thế giới quan duy vật siêu hình
- Thế giới quan duy vật biện chứng.
    Khi nói đến thế giới quan duy vật chất phác nó xuất hiện trong điều kiện hầu như tri thức còn hạn chế, con người vẫn chìm đắm trong thời kỳ mông muội ở nhiều dân tộc trên thế giới, như các nước: Ấn Độ, Trung Quốc và Hy Lạp
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long