Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Chủ nhật, Ngày 20/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
23 - 72930991
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động & người sử dụng lao động về các điều khoản

Số trang: 16 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

Lời mở đầu

 Đối với các nước có nền kinh tế thị trường thì thuật ngữ “Thoả ước lao động tập thể” hết sức quen thuộc. Thoả ước lao động tập thể thực chất là việc thương lượng tập thể được áp dụng cho mọi cuộc thương lượng ở mức độ khác nhau giữa một bên là một người, một nhóm người, hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động với một bên là một hay nhiều tổ chức của người lao động để giải quyết những mối quan hệ giữa những người sử dụng lao động với những người lao động. Việc tiến hành thương lượng tập thể áp dụng trong phạm vi, đối tượng cũng như nội dung và biện pháp cụ thể được qui định trong công ước 154 - Công ước về xúc tiến thương lượng tập thể đã được hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thông qua ngày 19/6/1981 và có hiệu lực từ ngày 11/8/1983.

Ở Việt Nam việc ký thoả ước lao động tập thể không còn là một vấn đề mới mẻ. Ngay sau khi Cách mạng Tháng 8 thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, năm 1947 Hồ Chủ Tịch đã ký sắc lệnh Số 29/SL - nội dung của sắc lệnh đề cập đến việc điều chỉnh mối quan hệ lao động làm công ăn lương, và Điều 44 Bộ Luật Lao động ghi rõ: “Thoả ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều khoản lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động”.
Nội dung

I. NỘI DUNG CỦA THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ.
1. Những quy định chung:
 1.1 Đối tượng và phạm vi áp dụng thoả ước lao động tập thể là các doanh nghiệp, tổ chức có tổ chức công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời, bao gồm:
- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, chính trị- xã hội.
- Hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
- Các cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao ngoài công lập thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa.
- Các cơ quan, tổ chức quốc tế hoặc nước ngoài đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động hợp đồng là người Việt Nam, trử trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.
1.2 Đối tượng và phạm vi không áp dụng thoả ước lao động tập thể:
- Công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước.
- Những người làm việc trong các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội.
- Những người làm việc trong các doanh nghiệp đặc thù của lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân.


Các Tags thường tìm kiếm: van ban thoa thuan tap the ; thoa uoc lao dong tap the ; tieu luan thoa uoc lao dong tap the ; tieu luan ve thoa uoc tap the ; thỏa ước lao đông tập thể trương học công lập ; tiểu luận luật lao động thỏa ước lao động tập thể ; tiểu luận vể thỏa ước lao động tập thể ; luận văn thỏa ước lao động ; thuc trang thoa uoc lao dong tap the o viet nam ; tiểu luận thỏa ước lao động trong doanh nghiệp ; quy dinh cua cong doan ve thoa uoc tap the ; thỏa ước lao động tập thể ở việt nam hiện nay ; tieu luan thuc trang thoa uoc lao dong tap the ; tieu luan thuc trang thoa uoc lao dong o viet nam ; thỏa ước lao động tập thể là ; tiểu luận thương lượng tập thể ; tiểu luận thỏa ước lao động tập thể ; tieu luan quan tri nhan luc ve thoa uoc lao dong ; thoa ươc lao đông tâp thê ; thuc trang ap dung thoa uoc lao dong o viet nam ; thoa uoc lao động tap the truong tiêu hoc ; thoa uoc lao dong o truong hoc ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại cty Sông Đà 2

166 Trang
2

Nguồn gốc của gia đình của chế độ tư hữu của nhà nước

172 Trang
3

Kỷ yếu hội thảo khoa học - Kinh tế tri thức

173 Trang
4

Economic Development of the Mekong Delta in Vietnam

292 Trang
5

Sự bí ẩn của Tư Bản

304 Trang
6

Kinh tế vĩ mô - TS Lê Xuân Nghĩa

137 Trang
7

Suy nghĩ lại sự thần kì Đông Á

189 Trang
8

Kinh tế quốc tế

145 Trang
1

Quan điểm toàn diện về triết học Mác - Lênin & sự vận dụng nó vào quá trình xây dựng nền KTTT ở VN hiện nay

16 Trang
2

Thực trạng của nạn ùm tắc giao thông ở hai đô thị lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí minh

10 Trang
3

Phân khúc thị trường trong nền KTTT

12 Trang
4

LLSX, QHSX & mèi liªn hÖ gi÷a 2 yÕu tè nµy, tõ ®ã ¸p dông vµo m« h×nh Tæng CTy NN hiÖn nay

12 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long