Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79230669
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Số trang: 15 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

15

Mục lục

Phần I: Lời nói đầu…………………………………………………………..    1
Phần II: Nội dung đề tài……………………………………………………...    2
    Chương 1: Lý luận chung…………………………………………………    2
       1.Tính tất yếu khách quan của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở
          Việt Nam ...…………………………………………………………...    2
          1.1.Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về thời kì quá độ……….…    2
          1.2.Tính tất yếu khách quan của thời kì quá độ quá độ lên chủ nghĩa
                 xã hội ở Việt Nam ……………………………………………….    2
       2.Những vấn đề cơ bản về thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua
           chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta……………………………………    3
          2.1.Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóa, hiện đại hoá nền
                kinh tế …………………………………………………………….    3
          2.2.Xây dựng quan hệ  sản xuất  mới theo định hướng xã hội chủ
                 nghĩa……………………………………………………………...    4
          2.3.Mở rộng và năng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại…………………    4
    Chương 2:Thực trạng và giải pháp thực hiện thắng lợi trong thời kì quá
                     độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta……………………………...    5
       1.Công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế……………………………..    5
       2.Đặc trưng cơ bản và chủ yếu của mô hình kinh tế mới……………….    6
       3.Thực trạng phát triển nền kinh tế hiện nay ở Việt Nam trong thời
           kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa……..    7
          3.1.Những thành tựu đạt được………………………………………...    7
          3.2.Những hạn chế và nguyên nhân………………………………….    10
        4.Giải pháp thực tế……………………………………………….……    12
Phần III:Kết luận…………………………………………………………...    13

                                                                      


 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long