Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 31/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79380285
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Báo cáo TT, đề án môn học

   Thực tiễn áp dụng luật phá sản ở Việt Nam hiện nay

Số trang: 27 Trang
Loại file: PDF
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC
 
 
Lời cảm ơn   .....................................................................................   Trang 3
Mục lục   ............................................................................................ Trang 4
Lời mở đầu  ....................................................................................... Trang5
Nội dung
  CHƢƠNG I: THỰC TRẠNG PH Á S ẢN HI ỆN NAY C ỦA DOANH
NGHIỆP TRONG NƢỚC VÀ NƢỚC NGOÀI....................... Trang 6
  CHƢƠNG II: KHÁI QUÁT VỀ PHÁ SẢN  ............................ Trang 13
  CHƢƠNG III :  LUẬT PHÁ SẢN NĂM  2004 ĐÃ CÓ NHỮNG SỬA ĐỔI
TIẾN BỘ.  ............................................................................... Trang 15
  CHƢƠNG IV: THỰC TIỄN ÁP DỤNG LUẬT PHÁ SẢN Ở VIỆT NAM
  ............................................................................................... Trang 18
  CHƢƠNG V: MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT PHÁ SẢN 2004 CẦN SỬA ĐỔI.
  ............................................................................................... Trang 21
Kết luận  ............................................................................................ Trang 26
Nhận xét của giáo viên..................................................................... Trang 27
Tài liệu tham khảo  ........................................................................... Trang 27


LỜI MỞ ĐẦU
Nƣớc ta đangchuyển sang nền kinh tế thị trƣờng, phá sản doanh nghiệp là hiện
tƣợng kinh tế - xã hội tồn tại khách quan. Tính tất yếu khách quan cuẩ hiện tƣợng phá
sản doanh nghiệp đƣợc lý giải bằng các lý do cơ bản sau:
Thứ nhất, về thực chất doanh nghiệp cũng chỉ là thực thể xã hội và nhƣ vậy,
cũng nhƣ các thực thể khác, doanh nghiệp cũng ć quá trình sinh ra, phát triển và diệt
vong.
Thứ hai, trong nền kinh tế thị trƣờng, lợi nhuận luôn là mục đích tối cao mà mọi
doanh nghiệp đều hƣớng tới, là cơ sở cho sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp, đồng thời
là động lực cơ bản thúc đẩy họ lao vào quá trình cạnh tranh nhằm tối đa hoá lợi nhuận.
Do vậy cạnh tranh là một quy luật khách quan. Khi tồn tại quyền tự do cạnh tranh, các
doanh nghiệp ć cơ sở pháp lý để tham gia vào các cuộc cạnh tranh nhằm dành dựt thị
trƣờng, khách hàng, lợi nhuận. Trong cuộc chiến trên thƣơng trƣờng đ́, ć sự phân
hoá kẻ mạnh, ngƣời yếu và do đ́ kẻ mạnh vƣơn lên chiếm lĩnh thị trƣờng, phát triển;
những doanh nghiệp khác kinh doanh kém hiệu quả, không đảm bảo thực hiện các
nghĩa vụ tài chính buộc phải chấm dứt hoạt động, rút khỏi thị trƣờng.
Thứ ba, kinh doanh là chấp nhận rủi ro, vì trong kinh doanh rủi ro là rất lớn.
Thậm chí ć những doanh nghiệp chịu sự rủi ro ngay khi mới thành lập và bị phá sản.
Hơn nữa, sự đa dạng của các lý do thất bại trong kinh doanh còn thể hiện ở việc: sự
yếu kém về năng lực tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh, sự thiếu khả
năng thích ứng với những biến động trên thƣơng trƣờng; vi phạm các chế độ, thể lệ
quản lý…
T́m lại, phá sản luôn là một hiện tƣợng tất yếu trong nền kinh tế thị trƣờng, ń
hiện hữu nhƣ là một sản phẩm của quá trình cạnh tranh, chọn lọc và đào thải tự nhiên
của nền kinh tế thị trƣờng. Tuy nhiên để luật phá sản thật sự đƣợc thực thi trong các vụ
phá sản của các doanh nghiệp Việt Nam thật sự là 1 câu hỏi lớn cho các nhà làm Luật
ở Việt Nam.
 

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long