Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 23/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79187729
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Nông , lâm, ngư nghiệp

   Thực trạng & Giải pháp phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi ở tỉnh Phú Thọ

Số trang: 109 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

61

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU    1
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI    3
I. Khái niệm, bản chất của kinh tế trang trại    3
1. Khái niệm    5
2. Bản chất của kinh tế trang trại nói chung và kinh tế trang trại chăn nuôi nói riêng    5
II. Vai trò, đặc trưng của kinh tế trang trại    6
1. Vai trò của kinh tế trang trại    6
2. Đặc trưng của kinh tế trang trại nói chung và kinh tế trang trại chăn nuôi nói  riêng    7
III. Điểu kiện ra đời và phát triển kinh tế trang trại nói chung và trang trại chăn nuôi nói riêng    10
1. Điều kiện ra đời và phát triển kinh tế trang trại nói chung    10.
2. Điều kiện ra đời và phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi nói riêng    10
IV. Các loại hình kinh tế trang trại nói chung và chăn nuôi nói riêng    11
1. Xét về tính chất sở hữu    11
2. Xét về loại hình sản xuất    12
V. Tình hình phát triển kinh tế trang trại nói chung và trang trại chăn nuôi nói riêng ở nước ta và một số nước trên thế giới    13
1. Tình hình phát triển kinh tế trang trại nói chung ở nước ta    13
2. Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở một số nước trên thế giới    17
VI. Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế trang trại hiện nay ở Việt Nam    19
PHẦN II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI Ở TỈNH PHÚ THỌ    25
I. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội ở Tỉnh Phú Thọ ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi nói chung và chăn nuôi trang trại nói riêng    25
1. Đặc điểm tự nhiên    25
2. Điều kiện kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng    29
2.1. Điều kiện kinh tế - xã hội    29
2.2. Về cơ sở hạ tầng    30
II. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi ở tỉnh Phú Thọ.    31
1. Số lượng các loại hình trang trại chăn nuôi ở tỉnh Phú Thọ.    31
2. Tình hình về chủ trang trại chăn nuôi ở Phú Thọ    33
3, Các yếu tố sản xuất trong các trang trại chăn nuôi ở tỉnh Phú Thọ    33
4. áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong các trang trại chăn nuôi ở tỉnh Phú Thọ    35
5. Thị trường    36
III. Kết quả sản xuất và hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các trang trại chăn nuôi ở tỉnh Phú Thọ.    36
1. Kết quả sản xuất kinh doanh của các trang trại chăn nuôi trong địa bàn tỉnh Phú Thọ.    36
2. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của trang trại chăn nuôi trong địa bàn tỉnh Phú Thọ    42
3. Đời sống và khả năng tái sản xuất của các trang trại chăn nuôi trong địa bàn tỉnh Phú Thọ    43
4. Hiệu quả xã hội của các trang trại chăn nuôi    43
IV. Đánh giá về sự phát triển các trang trại chăn nuôi ở tỉnh Phú Thọ    43
1. Ưu điểm    43
2. Nhược điểm    44
PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI Ở TỈNH PHÚ THỌ    45
I. Quan điểm phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi Tỉnh Phú Thọ    45
II. Phương hướng phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi ở tỉnh Phú Thọ    49
1. Phân vùng sinh thái để phát triển kinh tế trang trại nói chung và trang trại chăn nuôi nói riêng ở tỉnh Phú Thọ    49
2. Xu hướng hình thành và phát triển kinh tế trang trại nói  chung và trang trại chăn nuôi nói riêng của tỉnh Phú Thọ    50
3. Một số mô hình chăn nuôi trang trại đã thành công ở nước ta.    50
4. Đề xuất phát triển mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi phù hợp    52
III. Các giải pháp phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi ở tỉnh Phú Thọ    53
1. Giải pháp về đất đai     53
2. Giải pháp về vốn đầu tư    54
3. Giải pháp về lao động    54
4. Giải pháp về công nghệ    55
5. Giải pháp về thị trường    55
6. Giải pháp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng    55
7. Hoàn thiện hệ thống khuyến nông    55
8. Nâng cao trình độ dân trí chuyên môn cho các chủ trang trại    56
9. Tăng cường công tác quản lý của Nhà nước đối với kinh tế trang trại chăn nuôi    56
KẾT LUẬN    57
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO    59
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long