Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 25/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
29 - 73139158
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Báo cáo TT, đề án môn học

   Thực trạng chỉ đạo giáo dục thẩm Mỹ thông qua hoạt động Văn Hóa nghệ thuật ở trường Tiều học số 1 Quảng Châu - Quảng Trạch- Quảng Bình

Số trang: 30 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

LỜI CẢM ƠN
Đề tài:  "Hiệu trưởng chỉ đạo nâng cao hiệu suất giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động văn hoá nghệ thuật ở trường tiểu học" Được thực  hiện trong thời gian thực tập sư phạm và quản lý giáo dục ở trường tiểu học số 1 Quảng Châu- Quảng Trạch - Quảng bình.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc cô giáo: Thạc sĩ Đỗ Thị Thanh Thuỷ, người đã giúp đở tận tình và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài. Xin cảm ơn các thầy cô giáo trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo đã trang bị những lý luận giúp cho việc nghiên cứu đề tài.
Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu tập thể giáo viên, học sinh trường TH số 1 Quảng Châu  và các bạn đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện giúp đở cho đề tài được hoàn thành. Do điều kiện thời gian có hạn, bước đầu tập nghiên cứu khoa học nên không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong sự góp ý của các thầy giáo, cô giáo và các bạn để đề tài được hoàn thiện và hữu ích hơn.
Xin chân thành cảm ơn !
                                Tác giả
                            Đặng  Văn  Duận

MỤC LỤC
Phần mở đầu    4
-    Lý do chọn đề tài    5
-    Mục đích nghiên cứu    5
-    Nhiệm vụ nghiên cứu    5
-    Phương pháp nghiên cứu    5
-    Phạm vi nghiên cứu    5
-    Thời gian nghiên cứu    6
Phần nội dung    7
Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chỉ đạo nâng cao hiệu suất giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động văn hoá nghệ thuật ở trường TH    7
I. Một số vấn đề về giáo dục thẩm mỹ    7
o    Khái niệm về thẩm mỹ    7
o    Cơ sở lý luận giáo dục thẩm mỹ     9
o    Vai trò của hoạt động văn hoá nghệ thuật    10
o    Những nguyên tắc giáo dục thẩm mỹ cho học sinh tiểu học    11
Chương II: Thực trạng chỉ đạo giáo dụcthẩm mỹ thông qua hoạt động văn hoá nghệ thuật ở trường Tiều học số 1 Quảng Châu - Quảng Trạch- Quảng Bình.    13
2.1. Vài nét về tình hình địa phương nhà trường     13
2.2. Thực trạng chỉ đạo hoạt động văn hoá nghệ thuật của nhà trường    16
2.3. Thực trạng chỉ đạo giáo dục thẩm mỹ     17
Chương III: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu suất giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động văn hoá nghệ thuật ở trường tiểu học    18
3.1. Nhóm các biện pháp nâng cao nhận thức    18
3.2. Biện pháp chỉ đạo tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về các hoạt động văn hoá nghệ thuật hàng năm học     20
3.3. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động văn hoá nghệ thuật ở trường tiểu học
3.4.Coi trọng công tác tổng kết, kiểm tra đánh giá trong việc tổ chức giáo dục thẩm mỹ cho học sinh thông qua hoạt động văn hoá nghệ thuật      21
Kết luận và khuyến nghị    28
Tài liệu tham khảo    30
   
CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

GD & ĐT        : Giáo dục và đào tạo
CNH - NĐH        : Công nghiệp hoá, hiện đại hoá
THCS            : Trung học cơ sở
CBQL            : Cán bộ quản lý
TPTĐ            : Tổng phụ trách đội
GV            : Giáo viên
ĐH            : Đại học
CĐ            : Cao đẳng
THSP            : Trung học sư phạm
TB            : Trung bình
SL            : Số lượng
CCG            : Cần số gắng
GDTH        : Giáo dục tiểu học
BGH            : Ban giám hiệu
NXB            : Nhà xuất bản
KHGD        : Kế hoạch giáo dục

MỞ ĐẦU
1/ Lý do chọn đề tài:
Trong hệ thống giáo dục quốc dân, tiểu học là bậc học nền tảng nhằm: giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn, lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học THCS.
Ở nước ta vấn đề GD & ĐT đã được đề cập một cách toàn diện trong các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Phát triển GD - ĐT là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH - HĐH, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.
Như vậy, cùng với truyền thụ tri thức. Nhà trường tiểu học phải chú ý giáo dục: Đức - Trí - Thể - Mỹ và lao động cho học sinh. Trong đó giáo dục thẩm mỹ có tầm quan trọng và giũ vị trí đặc biệt trong việc hướng học trò tới giá trị "Chân - Thiện - Mỹ"( Sống đúng - sống tốt - sống đẹp)
Để đạt được mục tiêu giáo dục thẩm mỹ, các nhà trường thực hiện qua hai con đường cơ bản:
-Dạy học trên lớp.
          -Dạy học thông qua hoạt động giáo dục NGLL
      Trong thực tế, giáo dục thẩm mỹ thông qua các hoạt động văn hoá nghệ thuật ở nhà trường tiểu học đã có nhiều nỗ lực đáng kể. Tuy vậy, khách quan mà xét thì kết quả của việc giáo dục chưa cao trong giáo dục thẩm mỹ nói chung, giáo dục văn hoá nghệ thuật nói riêng đã có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều nét bất cập trong việc dạy và học.
     Một điều dễ nhận thấy: Cùng với việc giáo dục qua môn học và hoạt động giáo dục thẩm mỹ thông qua văn hoá nghệ thuật khác cũng là một giải pháp hữu hiệu góp phần nâng cao hiệu suất giáo dục thẩm mỹ cho học trò.
     Qua hoạt động văn hoá nghệ thuật học sinh được bồi dưỡng những tình cảm trong sáng, lành mạnh, phát triển các năng lực cảm thụ trong cuộc sống.
     Với mong muốn nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động văn hoá nghệ thuật nhằm hình thành phát triển hoàn thiện năng khiếu thẩm mỹ tiềm tàng trong học sinh. Đồng thời giúp các em nâng cao năng lực cảm thụ cái đẹp cái đúng và cái tốt trong cuộc sống.
Để góp phần nhỏ bé của mình vào thành tích chung của nhà trường đã thôi thúc tôi chọn đề tài:" Hiệu trưởng chỉ đạo nâng cao hiệu suất giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động văn hoá nghệ thuật"
2- Mục đích nghiên cứu:
 “Nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mỹ và giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học”.
3- Nhiệm vụ nghiên cứu:
3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc giáo dục thẩm mỹ và các hoạt động văn hoá nghệ thuật ở trường tiểu học.
3.2. Tìm hiều đánh giá thực trạng giáo dục thẩm mỹ ở trường tiểu học.
3.3. Đề xuất một số biện pháp chỉ đạo giáo dục thẩm mỹ thông qua các hoạt động văn hoá nghệ thuật cho học sinh tiểu học.
4. Phương pháp nghiên cứu:
4.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận .
4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
-    Phương pháp quan sát.
-    Phương pháp điều tra.
-    Phương pháp phỏng vấn.
4.3. Phương pháp nghiên cứu hỗ trợ:
-    Phương pháp thống kê toán học.
-    Phương pháp phân tích số liệu.
5.Phạm vi nghiên cứu
Do thời gian và điều kiện nghiên cứu có hạn, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp chỉ đạo giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động văn hoá nghệ thuật ở trường tiểu học số 1 Quảng châu - Quảng Trạch - Quảng Bình trong năm học 2005 - 2006.
6. Thời gian nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu từ 1/ 2/2006 đến 1/4/2006


Các Tags thường tìm kiếm: công tác giáo dục thẩm mỹ ; văn hóa trong việc giáo dục thẩm mỹ ; giáo dục thẩm mỹ nghệ thuật ; thuc trang hoat dong van hoa nghe thuat ; hoạt động giáo dục NGLL ở tiểu học ; ke hoach giao duc tham my ; nâng cao hiêu quả giáo dục thẩm mỹ ; thuc trang giao duc tham mi o thcs ; quản lý hoạt động giáo dục thẩm mỹ ; thuc trang hoat dong van hoa o nha truong ; Thực trạng hoạt động văn hóa ở nhà trường THCS ; quản lý giáo dục thẩm mỹ cấp tiểu học ; tho ve giao duc van hoa tham my ; nội dung giáo dục thẩm mỹ ở tiểu học ; khái niệm về giáo dục thẩm mỹ ; kết quả của hoạt động giáo dục thẩm mỹ ; giải pháp giáo dục thẩm mỹ ; mục tiêu giáo dục thẩm mỹ thời trang ; thực trạng giải pháp thẩm mỹ ; Thuc trang cong tac gd tham my trong truong tiueu hoc ; cơ sở lý luận giá trị thẫm mỹ ; thực trạng thẩm mỹ ; hoat dong tham my o truong tieu hoc ; giao duc nang luc tham mi cho hoc sinh tieu hoc ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

179 Trang
2

đề án: Soạn giáo trình môn Kỹ Thuật Truyền Thanh

206 Trang
3

Quản lý điểm Trương Trọng Ánh Foxpro

134 Trang
4

Thiết kế, lắp đặt mạng LAN và quản trị E-mail nội bộ với Exchange Server

151 Trang
5

Thiết kế và thi công máy chấm điểm trắc nghiệm giao tiếp máy tính cá nhân

144 Trang
6

The Merry Adventures of Robin Hood - By Howard Pyle, 1883

395 Trang
7

Tiểu thuyết nổi tiếng "Vô gia đình"

208 Trang
8

Thượng kinh ký sự

152 Trang
1

Định giá quyền chọn vàng – thêm một công cụ để phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh vàng

62 Trang
2

Tổng quan về công ty cổ phần bài tho Rosa-chi nhánh H Nội

32 Trang
3

Luận văn: "NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ"

97 Trang
4

giới thiệu khái quát về Cty cổ phần đại lý ford thủ đô

30 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long