Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ tư, Ngày 22/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79139881
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Báo cáo TT, đề án môn học

   Thực trạng của Kiểm toán Nhà nước VN

Số trang: 33 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
lời mở đầu
     Hoạt động kiểm toán ra đời từ rất lâu trên thế giới ,đến nay kiểm toán phát triển mạnh đặc biệt là ở khu vực Tây Âu và Bắc Mỹ bằng sự xuất hiện nhiều loại hình kiểm toán ,nhiều mô hình tổ chức và bằng sự thâm nhập sâu vào đời sống xã hội . Đất nước ta với cơ chế hành chính, bao cấp kéo dài nhiều năm đã để lại hậu quả là:Nguồn ngân sách sử dụng lãng phí, ranh giới giữa lãi và lỗ đối với các tổ chức sử dụng nguồn ngân sách .Không có hoạt động kiểm toán mà nếu có thì nó chỉ được coi theo một nghĩa đơn giản là kiểm tra kế toán . Kiểm toán Nhà nước là một hình thức của hoạt động kiểm toán, là việc kiểm toán do cơ quan quản lí chức năng của Nhà nước tiến hành  nhằm xem xét việc chấp hành các chính sách chế độ nguyên tắc quản lí kinh tế của Nhà nước ở các đơn vị sử dụng vốn nhà nước và kinh phí do nhà nước cấp, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong các hoạt động của đơn vị. Có thể khẳng định cơ quan kiểm toán Nhà nước là một cơ quan công quyền, thực hiện chức năng kiểm tra tài chính công cao nhất của nhà nước ta. Chính vì vậy mà việc nâng cao hiệu quả hoạt động của kiểm toán nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình xây dựng một nhà nước pháp quyền "của dân, do dân, vì dân".         Nay nền kinh tế nước ta đang chuyển đổi mạnh mẽ sang cơ chế mới, cơ chế thị trường với nhiều thành phần tham gia,đồng thời phải nhanh chóng hoà nhập với nền kinh tế giới . Do đó KTNN hình thành ở nước ta là sản phẩm tất yếu của công cuộc đổi mới,đồng thời cũng thể hiện sự gia tăng đáng kể của công tác kiểm tra,kiểm soát trên bình diện vĩ mô của Nhà Nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
       KTNN ra đời trong điều kiện chưa có một  tổ chức tiền thân,hệ thống kiểm tra, kiểm soát của ta đang trong quá trình đổi mới,sắp xếp lại.Vì lẽ đó,công cuộc tạo dựng tổ chức ,cơ chế hoạt động, xây dựng các cơ sở  pháp lý cùng các chuẩn mực  quy trình công nghệ kiểm toán đều như mới bắt đầu.Tuy nhiên từ lúc hình thành cho đến nay KTNN đã khẳng định được vai trò của mình ,là một công cụ quan trọng không thể thiếu trong hệ thống kiểm tra,kiểm soát của nhà nước
Đề tài bao gồm nội dung chính sau.
      CHƯƠNG I  : Sự ra đời của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.
      CHƯƠNG II :Thực trạng của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam
      CHƯƠNG III:Phương hướng nâng cao chất lượng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.                                                                                              

                              

Phần i
Một số khái niệm về kiểm toán nhà nước và sự ra đời của kiểm toán nhà nước ở việt nam
I. Khái quát chung về Kiểm toán Nhà nước.
1. Khái niệm và đăc điểm chung:
            1.1. Khái niệm:
        Kiểm toán là một hoạt động kiểm tra tài chính, là hoạt động quản lý và kiểm soát về tài chính do một cơ quan Nhà nước lập ra, một tổ chức, một cá nhân mà pháp luật cho phép thưc hiện. Thông qua việc kiểm tra và xác nhận tính trung thực họp pháp của chứng từ, sổ sách báo cáo tài chính của một cơ quan, môt tổ chức, một dơn vị  KTNN theo luật định.
        Như vậy KTNN là hoạt động kiểm tra, kiểm soát tài chính từ phía Nhà nước đối với các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước, công trình xây dựng cơ bản của Nhà nước, ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng chuyên doanh thuộc sở hữu Nhà nước, các lực lượng vũ trang, các chương trình dự án quốc gia.             
    1.2. Chủ thể Kiểm toán Nhà nước
 Các kiểm toán viên Nhà nước không bắt buộc phải có bằng CPA, kiểm  toán viên công chức và được phân ngạch theo ngạch của công chức Nhà nước .
    1.3. Mô hình tổ chức.
    + KTNN độc lập với bộ máy Nhà nước: nhờ quan hệ này mà KT phát huy được tính độc lập trong việc thực hiện các chức năng của mình.
    + KTNN trực thuộc quốc hội: mô hình này giúp chính phủ điều hành nhanh nhạy quá trình thực hiện ngân sách và các hoạt động khác.
    + KTNN chính phủ: Với mô hình này, KTNN trợ giúp đắc lực cho Nhà nước không chỉ ở kiểm tra thực hiện pháp luật mà cả trong việc soạn thảo xây dựng luật cụ thể.
      1.4. Chức năng chính của KTNN
          Là kiểm toán các đơn vị, các tổ chức hoạt động bằng vốn và kinh phí từ ngân sách Nhà nước như :
          + Kiểm toán ngân sách nhà nước
       

           + Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình ,dự án vay nợ ,viện trợ chính phủ
+ Kiểm toán doanh nghiệp nhà nước .
           + Kiểm toán chương trình đặc biệt (về an ninh quốc phòng ,dự trữ quốc gia ).
1.5. Đặc trưng của KTNN:
    + Khách thể của kiểm toán Nhà nước: các ban Quốc hội, ngành toà án, các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cá nhân hoạt động bằng vốn và kinh phí của Nhà nước.
    + Loại hình chủ yếu của KTNN: Kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ.
    + KTNN là cơ quan quản lý Nhà nước nên tiến hành kiểm toán theo kế hoạch và mang tính bắt buộc đối với khách thể của mình.
    + Báo cáo kiểm toán của KTNN có giá trị pháp lý rất cao.
2. Vai trò của KTNN trong nền kinh tế chuyển đổi.
    Sự yêu cầu khách quan của việc kiểm tra, kiểm soát chi tiêu công quỹ quốc gia, đảm bảo sử dụng hợp lý, đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn lực tài chính của các cơ quan công quyền.
    Trên thực tế, Kiểm toán Nhà nước thường tiến hành xem xét việc chấp hành các chính sách, luật lệ và chế độ của Nhà nước tại các đơn vị sử dụng vốn và kinh phí của ngân sách Nhà nước. Đồng thời kiểm toán Nhà nước còn thực hiện các cuộc kiểm toán hoạt động nhằm đánh giá và góp phần nâng cao tính kinh tế, tính hiệu lực và tính hiệu quả trong các tổ chức công quyền, các đơn vị có sử dụng vốn và kinh phí của ngân sách Nhà nước. Như vậy Kiểm toán Nhà nước được coi là công cụ kiểm tra tài chính công cao nhất, đảm bảo tình hình kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả trong quá trình quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và công quỹ quốc gia; giữ vững trật tự kỷ cương trong quản lý kinh tế  tài chính, góp phần đấu tranh chống gian lận và tham nhũng.
    Trong cơ chế Nhà nước pháp quyền hiện đại, cơ quan Kiểm toán Nhà nước với tư cách là một cơ quan kiểm tra tài chính công tối cao, mọi hoạt động của cơ quan kiểm toán Nhà nước đều phải tập trung giải quyết 4 nhiệm vụ quan trong.
    ∙ Báo cáo và tư vấn cho quốc hội, trực tiếp là uỷ ban kiểm toán và ngân sách những vấn đề liên quan đến việc ban hành các đạo luật thuộc lĩnh vực Kinh tế và Ngân sách Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật có tính chuyên môn và hiệu lực tài chính.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long