Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79232182
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tài liệu tổng hợp

   Thực trạng của công tác văn thư tại UBND Quận Đống Đa

Số trang: 40 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
LỜI CẢM ƠN


      Thực tập cuối khóa là một phần quan trọng trong quá trình học tập của mỗi sinh viên trước khi ra trường.Thời gian thực tập giúp các sinh viên tìm hiểu rõ hơn về công việc thực tế mà trong suốt nhiều năm các sinh viên chỉ được biết qua sách vở. Thông qua quá trình thực tập sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong nhiều năm học vào thực tiễn đồng thời các sinh viên có thể rèn luyện kỹ năng và bổ sung một cách đầy đủ hơn những kiến thức đã học ở trường.
      Qua đây tôi xin chân thành cảm ơn Trường Trung học dân lập Công nghệ và Kinh tế đối ngoại, các thầy cô giáo, văn phòng UBND Quận Đống Đa, cô Nghiêm Thị Minh, chị Đỗ Thị Mai Xuyên, chị Nguyễn Thị Thu Hiền ở phòng văn thư Quận Đống Đa đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập tại UBND Quận Đống Đa. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh đã tận tình giúp đỡ tôI hoàn thành tốt bản báo cáo thực tập này.


                                                                       
                                                                 Hà Nội, ngày    tháng    Năm 2004.
                                                                                      Sinh viên                                                                                Phạm Thị Nương.


                                                                                             


                                                                                                                                                                  
MỤC LỤC


Lời nói đầu…………………………………………………………………………..4
Chương I : Khái quát về UBND Quận Đống Đa………………………………...…..6
I.     Khái quát chung………………...………………………………………..6
1.    Tình hình chung……………………...…………………………....6
2.    Về mặt hoạt động……………………………...………………......6
          II.    Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Quận Đống Đa…………… …………8
          III.   Cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND Quận Đống Đa……………………10
1.    Sơ đồ tổ chức của UBND Quận Đống Đa………………………..10
a.    Sơ dồ ban quản lý chung của Quận……………………….10
b.    Sơ đồ tổ chức của văn phòng...............................................11
Chương II : Cơ sở lý thuyết của công tác văn thư……………………………..…...14
          I.     Khái niệm công tác văn thư…………………………………………….14
1.    Khái niệm………………………………………………………...14
2.    Vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác văn thư……………………...14
  a. Vai trò, vị trí của công tác văn thư.................................................14
  b. ý nghĩa của công tác văn thư.........................................................15
3.    Nhiệm vụ………………………………………………………....15
          II. Nội dung công tác văn thư……………………………………………......15
1.    Tổ chức, giải quyết và quản lý văn bản đi………..........................15
a. Khái niệm văn bản đi.................................................................15
b. Quy trình quản lý văn bản đi  ....................................................16
2.    Tổ chức, giải quyết và quản lý văn bản đến……...........................16
a. Khái niệm văn bản đến...............................................................16
b. Quy trình quản lý văn bản đến...................................................16
3.    Lập hồ sơ…………………………………………………………17
a. Khái niệm...................................................................................17
b. Phương pháp lập hồ sơ...............................................................17
c. Các bước lập hồ sơ.....................................................................18
4.    Tổ chức, quản lý và sử dụng con dấu…………………………….18
a. khái niệm....................................................................................18
b. Một số quy định về quản lý và sử dụng con dấu........................18
c. Các loại dấu và nguyên tắc sử dụng...........................................18 
Chương III : Thực trạng của công tác văn thư tại UBND Quận Đống Đa………….19
          I. Cơ cấu tổ chức nhiệm  vụ của phòng văn thư……………………………...19
1.    Tổ chức nhân sự………………………………………………......19
2.    Nhiệm vụ của phòng văn thư tại UBND Quận Đống Đa……........19
a. Nhiệm vụ chung..........................................................................19
b. Nhiệm vụ cụ thể..........................................................................20     
          II. Thực trạng………………………………………………….......................20
1.    Tình hình cơ sở vật chất trang thiết bị trong phòng văn thư............20
2.    Quy trình quản lý văn bản………………………………………...21
a.Tổ chức giải quyết và quản lý văn bản đến…………..................21
b. Tổ chức giải quyết và quản lý văn bản đi……………………....30
c. Lập Hồ sơ và lưu Hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan…………………..32
3.    Bảo quản và sử dụng con dấu……………………………………..33
Chương IV : Kiến nghị và giải pháp………………………………………………..34
          I. Nhận xét chung……………………………………………………………34
1.    Thuận lợi………………………………………………………….34
2.    Khó khăn…………………………………………….....................34
          II. Một số kiến nghị và giải pháp…………………………………………….35
1.    Một số kiến nghị công tác văn thư tại UBND Quận……………...35
2.    Một số giải pháp………………………………………….............35
Kết luận…………………………………………………………………………….37
Tài liệu tham khảo.....................................................................................................38

                                             


                                              LỜI NÓI ĐẦU


Trong hoạt động lãnh đạo và quản lý của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, kinh tế, xã hội, lực lượng vũ trang… ,hàng ngày đều phảI ban hành các văn bản để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Văn bản là phương tiện truyền đạt thông tin trong xã hội. Nó giữ một vai trò quan trọng trong hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, đoàn thể. Nhưng để đảm bảo các văn bản đó được sử dụng một cách có hiệu quả và thống nhất lại phụ thuộc rất lớn vào công tác văn thư. Mặc dù đây chỉ là một công việc đơn giản song trên thực tế nó lại quyết định quá  kết nối thông tin được thông suốt giữa các cơ quan. Ngoài ra công tác văn thư còn đảm bảo cho việc quản lý văn bản, con dấu được chặt chẽ và có hiệu quả hơn.Trong đó con dấu đóng trên chữ ký của người có thẩm quyền là một đảm bảo cho sự chính xác và giá trị pháp lý của cơ quan, tổ chức làm ra văn bản.Chính vì thế công tác văn thư là một bộ phận không thể thiếu với hoạt động chỉ đạo, điều hành công việc của các cơ quan và các tổ chức trong xã hội.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua Nhà nước ta đã ban hành rất nhiều các văn bản nhằm hướng dẫn tổ chức hoạt động văn thư có hiệu quả hơn như:       Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 142/NĐ-CP ngày 28/9/1993 về công tác văn thư giấy tờ và công tác Lưu trữ, Nghị định của Chính phủ số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư… Nhưng trên thực tế công tác văn thư vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như: quá trình quản lý văn bản chưa chặt chẽ khiến cho một số văn bản có nội dung, thể thức sai mà vẫn được ban hành, quy trình tiếp nhận và sử lý văn bản chưa được thống nhất làm cho hiệu quả công việc bị giảm sút…Thực trạng đó do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra, trong đó không thể không nói đến trình độ của cán bộ văn thư không được đào tạo về chuyên môn và sự nhận thức còn nhiều hạn chế của một số cán bộ công chức trong cách nhìn nhận về hoạt dộng văn thư.
Nhằm tìm hiểu rõ hơn thực trạng của công tác văn thư tại các cơ quan Hành chính Nhà nước nên tôi đã chọn đề tài “Thực trạng công tác văn thư tại UBND Quận Đống Đa” để viết báo cáo thực tập. Đề tài này giúp tôi vạch rõ hơn quy trình của công tác văn thư đối với từng công việc cụ thể trên thực tế như thế nào. Qua đó tôi có thể đúc kết thêm cho mình nhiều kinh nghiệm  thực tế quý báu. Để từ đó tôi có thể  tự đưa ra được các giải pháp tốt nhất cho việc hoàn thiện công tác văn thư sau này khi đi làm.
Do thời gian thực tập ngắn và thiếu kinh nghiệm thực tế  cho nên bài báo cáo này còn nhiều thiếu sót khó tránh. Vì vậy tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và những ai quan tâm  đến đề tài này để tôi có cơ hội học tập thêm kinh nghiệm và có thể vận dụng tốt hơn những kiến thức đã học vào thực tế sau này. Xin chân thành cảm ơn.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long