Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79229522
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Bảo hiểm, bảo hành

   Thực trạng phân phối sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ của Bảo Việt HN qua hệ thống đại lý & môi giới bảo hiểm

Số trang: 76 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
 
76

    
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU    1
Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ    3
I. Vai trò của hệ thống phân phối sản phẩm trong kinh doanh bảo hiểm    3
1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm    3
a. Đối tượng kinh doanh đa dạng    3
b. Bảo hiểm là ngành kinh doanh có nguồn vốn lớn    4
c. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm luôn luôn phải có dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm - là nguồn vốn đầu tư sinh lời    4
d. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm vừa hợp tác vừa cạnh tranh    5
e. Hoạt động kinh  doanh bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế có liên quan    5
2. Sự cần thiết của hệ thống phân phối sản phẩm bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm    6
a. Khái niệm hệ thống phân phối    6
b. Sự cần thiết của hệ thống phân phối sản phẩm bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm    6
II. Hệ thống phân phối sản phẩm bảo hiểm    7
1. Đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm    7
a. Đặc điểm chung của sản phẩm dịch vụ    7
b. Đặc điểm riêng của sản phẩm bảo hiểm    10
2. Các loại hệ thống phân phối sản phẩm bảo hiểm    12
a. Hệ thống đại lý chuyên nghiệp    12
b. Các mạng lưới phân phối kết hợp    13
c. Các văn phòng bán bảo hiểm    13
d. Môi giới bảo hiểm    13
e. Các hệ thống phân phối khác    13   
3. Lựa chọn hệ thống phân phối sản phẩm bảo hiểm    14
III. Đại lý và môi giới bảo hiểm trong hệ thống phân phối sản phẩm bảo    hiểm    15
1. Đại lý bảo hiểm    15
a. Khái niệm đại lý    15
b. Chức năng của đại lý    16
c. Nhiệm vụ của đại lý    17
d. Quyền lợi của đại lý    18
e. Phân loại đại lý    19
2. Môi giới bảo hiểm    20
a. Khái niệm môi giới bảo hiểm    20
b. Chức năng của môi giới bảo hiểm    21
c. Nhiệm vụ của môi giới    22
d. Quyền lợi của môi giới    23
e. Phân loại môi giới bảo hiểm    
3. So sánh đại lý và môi giới bảo hiểm    23

Chương II: THỰC TRẠNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CỦA BẢO VIỆT HÀ NỘI QUA HỆ THỐNG ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM    26
I. Giới thiệu về công ty Bảo Hiểm Hà Nội    26
1. Quá trình hình thành và phát triển    26
2. Cơ cấu tổ chức    27
3. Các sản phẩm Bảo Việt Hà Nội đang triển khai    27
4. Kết quả kinh doanh giai đoạn 1999-2003    30
II. Hệ thống phân phối sản phẩm tại Bảo Việt Hà Nội    32
1. Sự hình thành hệ thống phân phối    32
2. Cấu trúc và sự hoạt động của hệ thống phân phối của Bảo Việt Hà Nội  34
III. Kết quả phân phối sản phẩm qua hệ thống đại lý và môi giới bảo hiểm      40
1. Đại lý bảo hiểm    40
2. Môi giới bảo hiểm    47
3. So sánh kết quả phân phối sản phẩm của đại lý và môi giới bảo hiểm ở Bảo Việt Hà Nội trong những năm qua    51

Chương III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Ở BẢO VIỆT HÀ NỘI    54
I. Phương hướng hoạt động của Bảo Việt Hà Nội trong thời gian tới    54
II. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước    55
1. Nhanh chóng triển khai có hiệu quả luật kinh doanh bảo hiểm    56
2. Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý    57
3. Hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm    58
III. Giải pháp từ phía công ty    59
1. Chính sách với hệ thống đại lý    59
2. Chính sách với môi giới bảo hiểm    62
3. Với các văn phòng bán bảo hiểm    63
4. Chính sách với các kênh khác    65
5. Các giải pháp khác    66
KẾT LUẬN    70

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

1. Biểu số 1: Doanh thu phí của Bảo Việt từ năm 1999-2003    31
2. Sơ đồ 1 : Hệ thống phân phối sản phẩm của Bảo Việt Hà Nội    34
3. Sơ đồ 2 : Mô hình tổ chức mạng lưới đại lý của Bảo Việt Hà Nội    35
4. Bảng 1 : Số lượng đại lý chuyên nghiệp ở các tổ đại lý quận huyện của Bảo Việt Hà Nội năm 2002-2003    36
5. Biểu số 2: Số lượng công ty môi giới bảo hiểm làm việc với Bảo Việt Hà Nội từ năm 1999-2003    38
6. Bảng 2 : Kết quả phân phối sản phẩm qua các kênh ở Bảo Việt Hà Nội trong năm 2003    40
7. Biểu số 3 : Doanh thu phí qua hệ thống đại lý chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp ở Bảo Việt Hà Nội từ năm 1999-2003    41
8. Bảng 3 : Kết quả công tác phân phối qua đại lý bán chuyên nghiệp và đại lý tổ chức ở Bảo Việt Hà Nội từ năm 1999-2003    42
9. Bảng 4 : Kết quả phân phối qua đại lý chuyên nghiệp ở Bảo Việt Hà Nội từ năm 1999-2003    44
10. Bảng 5 : Doanh thu các tổ đại lý quận huyện của Bảo Việt Hà Nội năm 2003    45
11. Bảng 6 : Kết quả tổng hợp phân phối qua môi giới tại Bảo Việt Hà Nội từ năm 1999-2003    48
12. Bảng 7 : Kết quả thu phí bảo hiểm gốc qua môi giới tại Bảo Việt Hà Nội năm 2003    50
13. Bảng 8: Kết quả phân phối sản phẩm của đại lý và môi giới bảo hiểm ở Bảo Việt Hà Nội từ năm 1999-2003    52
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.    Giáo trình Kinh tế Bảo hiểm (Đại học KTQD)- Chủ biên PGS. TS Hồ Sĩ Sà
2.    Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm (Đại học KTQD)
                                                                    - Chủ biên TS. Nguyễn Văn Định      
3.    Marketing trong kinh doanh bảo hiểm  - Trung tâm đào tạo của Bảo Việt
4.    Giáo trình đào tạo đại lý cấp I               - Trung tâm đào tạo của Bảo Việt
5.    Luật kinh doanh bảo hiểm
6.    Tạp chí bảo hiểm
7.    Tạp chí thời báo kinh tế
8.    Báo cáo kết quả kinh doanh của Bảo Việt Hà Nội năm 2003

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long