Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ tư, Ngày 16/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
34 - 72761269
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Tài liệu tổng hợp

   Thực trạng quản lý và đề xuất mô hình quản lý chất thải y tế của các bệnh viện quy mô cấp huyện tại Quảng Ninh

Số trang: 112 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

LỜI CẢM ƠN    2
LỜI CAM ĐOAN    3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT    4
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ    5
LỜI MỞ ĐẦU    6
1. Tính cấp thiết của đề tài    7
2.Mục đích nghiên cứu    7
3. Phương pháp nghiên cứu    7
4. Phạm vi nghiờn cứu    8
5. Kết cấu của chuyên đề    8
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI Y TẾ VÀ QUẢN Lí    8
CHẤT THẢI Y TẾ    8
I. Chất thải và quản lý chất thải    9
1. Chất thải    9
1.1 Khỏi niệm về chõt thải    9
1. 2 Nguồn gốc phỏt sinh và thành phần của chất thải    9
1.2.1 Chất thải rắn    9
1.2.2 Chất thải lỏng    10
1.2.3 Chất thải khớ    11
2. Quản lý chất thải    12
2.1 Quản lý chất thải rắn    12
2.1.1 Thu gom    12
2.1.2 Vận chuyển chất thải rắn    12
2.1.3 Xử lý CTR    13
2. 2 Quản lý chất thải lỏng    13
2.3 Quản lý khớ thải khớ    13
II. Chất thải y tế    14
1. Tổng quan về chất thải y tế    14
1.1  Khỏi niệm    14
1.2 Phõn loại    15
1.2.1 Chất thải lõy nhiễm. Trong chất thải lõm sàng chia thành 4 loại:    15
1.2.2 Chất thải húa học nguy hại:    16
1.2.4 Bỡnh chứa ỏp suất    17
1.2.5 Chất thải thông thường    17
- Nước thải nhà giặt và nước vệ sinh lau rửa sàn nhà có chứa các hợp chất hữu cơ, các chất lơ lửng và các chất tẩy rửa.    18
1.3 Thành phần    18
1.4 Ảnh hưởng của chất thải y tế    20
1.4.1 Ảnh hưởng của CTYT đối với môi trường    21
1.4.1.1 Môi trường nước    21
1.4.1.2 Ô nhiễm môi trường đất    22
1.4.1.3 Ô nhiễm môi trường không khí    23
1.4.2 Ảnh hưởng của chất thải y tế đối với sức khỏe cộng đồng    24
1.4.2.1 Ảnh hưởng của cỏc chất thải truyền nhiễm và cỏc vật sắc nhọn.    24
1.4.2.2 Ảnh hưởng của các chất thải hóa chất và dược phẩm    27
1.4.2.3 Những ảnh hưởng của chất thải gây độc hại gen    27
1.4.2.4 Những ảnh hưởng của chất thải phóng xạ    28
1.2.4.5 Tính nhạy cảm của cộng đồng    29
2. Qui trỡnh quản lý chất thải y tế    29
2.1 Thu gom    29
2.2 Vận chuyển    30
2.3 Xử lý    31
3. Kinh nghiệm trờn tế giới và Việt Nam về quản lý chất thải y tế    31
3.1 Kinh nghiệm của các nước trên thế giới    31
3.2 Quản lý chất thải y tế tại Việt Nam.    35
3.2.1 Tỡnh hỡnh chung    35
3.2.2 Tại một số bệnh viện    39
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN Lí CHẤT THẢI Y TẾ QUY Mễ CẤP HUYỆN TẠI QUẢNG NINH    41
I. Giới thiệu về các bệnh viện/ cơ sở y tế quy mô cấp huyện tại Quảng Ninh    41
II. Thực trạng quản lý chất thải y tế quy mụ cấp huyện tại Quảng Ninh    45
1. Đặc điểm chất thải phát sinh từ hệ thống các bệnh viện    45
1.1 Đặc điểm của nước thải    45
1.2 Đặc điểm của chất thải rắn y tế    48
2. Đánh giá mô hỡnh quản lý chất thải bệnh viện ở Quảng Ninh    51
2.1 Tỡnh hỡnh quản lý chất thải hiện nay ở cỏc bệnh viện    51
2.1.1 Quản lý nước thải    51
2.1.2 Quản lý CTRYT  của cỏc bệnh viện quy mụ cấp huyện tại Quảng Ninh    53
CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT MÔ HèNH QUẢN Lí CHẤT THẢI Y TẾ    57
QUY Mễ CẤP HUYỆN TẠI QUẢNG NINH    57
I. Căn cứ đè xuất mô hỡnh    57
1 Hệ thống luật phỏp    57
1.1 Luật bảo vệ môi trường    57
1. 2 Chỉ thị số 199/TTg    58
1. 4 Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg    58
1.5 Quy chế quản lý chất thải y tế    59
1.6 Các văn bản pháp luật khác    60
II. Đề xuất mô hỡnh    60
1. Mụ hỡnh quản lý chất thải rắn y tế    60
1.2 Phõn tớch mụ hỡnh    62
1.2.1 Cỏc biện phỏp giảm thiểu, tỏi sử dụng chất thải    62
1.2.2 Xử lý ban đầu    63
1.2.3 Phõn loại chất thải tại nguồn    66
1.2.4 Thu gom, vận chuyển chất thải    67
1.2.5 Xử lý chất thải    70
2. Mụ hỡnh quản lý chất thải lỏng    75
3. Xử lý khớ thải    77
4. Kiến nghị    77
KẾT LUẬN    79
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO    80
PHỤ LỤC    81LỜI CẢM ƠN

    Sau gần 4 năm nghiên cứu và học tập dưới mái trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân là một sinh viên chuyên ngành Môi Trường- Đô thị em đó được các thầy cô cung cấp rất nhiều kiến thức về một nền kinh tế nói chung và kiến thức về chuyên ngành kinh tế môi trường nói riêng. Thầy cô không chỉ cung cấp cho chúng em những kiến thức mà nhà trường và thầy cô trên khoa cũn tổ chức cho chỳng em nhiều buổi học ngoại khúa và chuyến đi thục tế thú vị, bổ ích.
    Trong thời gian thực tập tại Trung tõm Nhiệt Đới Việt Nga em đó nhận được sự giúp đỡ tận tỡnh của cỏc cụ, cỏc chỳ và cỏc anh chi tại Trung tõm đặc biệt là của giám đốc Trung tâm Tiến sỹ Hoàng Anh Phương.
    Qua đây em xin chân thành cảm ơn quý thầy cụ giỏo trong trường nói chung và các thầy cô giáo trong khoa Môi Trường – Đô Thị nói riêng đặc biệt là Th.S Vũ Thị Hũai Thu người đó tận tỡnh giỳp đỡ em trong quá trỡnh làm chuyờn đề tôt nghiệp của mỡnh. Và em cũng xim cảm ơn Trung tâm chuyển giao công nghệ công ty Thái Sơn một chi nhánh của Trung tâm Nhiêt Đới Việt Nga đó cung cấp số liệu cho em thực hiện chuyờn đề.


Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viờn
Trần Thị Lan

LỜI CAM ĐOAN


    Em xin cam đoan những nội dung trỡnh bày trong chuyờn đề của mỡnh là do bản thõn tự nghiờn cứu và làm khụng sao chộp, cắt dán chuyên đề, báo cáo, luận văn của người khác. Nếu sai phạm em xin chịu mọi kỷ luật của nhà trường.


 
Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009
Sinh viờn
      Trần Thị Lan


Các Tags thường tìm kiếm: thực trạng mô hình y tế ; lời mở đầu tiểu luận quan ly chat thai y te ; chất thải rắn ở Quảng Ninh ; đề xuất mô hình xử lý chất thải y tế ; chat thai va quan ly chat thai ; tính cấp thiết của đề tài chat thai y te ; mo hinh quan ly chat thai y te cua benh vien ; thuc trang quan ly chat thai y te ; tiểu luận chất thải y tế ở việt nam ; chất thải y te quy mo cap huyen ; đề tài nghiên cứu về chất thải y tế ; do an quan ly chat thai y te ; hệ thống quản lý ctryt hiện hữu ; tính cấp thiết của đề tài chất thải bệnh viêbj ; quản lý chất thải y tế ở đà nẵng ; pháp luật về quản lý chất thải y tế ; bài tiểu luận xử lý chất thải nguy hại y tế ; lời mở đầu của chất thải y tế ; lời cam đoan trong báo cáo thực tập ; ảnh hưởng của chất thải y tế ; quản lý chất thải rắn ở quảng ninh ; nghiên cứu chất thải y tế ; đề tài thực trạng chất thải rắn tại đà nẵng ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ( cấp Mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) ở huyện Từ Liêm trong điều kiện h

Chưa rõ
2

TỰ ĐỘNG HÓA TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TÀU

173 Trang
3

Giáo trình Nguyên lý máy-đại học bách khoa Đà Nẵng.

170 Trang
4

Cơ sở điều khiển tự động-Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông

152 Trang
5

Giáo trình vật liệu kim loại

195 Trang
6

Giáo trình vật liệu cơ khí

149 Trang
7

Đề cương ,bài giảng tham khảo Môn Lý thuyết tài chính (Dành cho SV chuyên ngành KTNT)

225 Trang
8

The Great Gatsby - By F. Scott Fitzgerald, 1925

193 Trang
1

cải tiến công tác hoạt động văn phòng theo hướng hiện đại hóa của văng phòng Tổng Cty xây dựng công trình giao thông8

70 Trang
2

Thực trạng quản lý quy hoạch & cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Quận Ba Đình

57 Trang
3

Các CTTC và sự ra đêi phát triển các CTTC ở VN

42 Trang
4

Tổng quan kiến trúc hệ thống và mô hinh ứng dụng dịch vụ (web services) trên thé giới

59 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long