Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 23/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79182081
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động trong quá trình đô thị hoá của quận Tây Hồ hiện nay

Số trang: 97 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
    MỤC LỤC                                       
                                                                                                                      Trang                                                                          
LỜI MỞ ĐẦU    1
PHẦN THỨ NHẤT    3
Sự cần thiết phải  nâng cao chất lượng nguồn lao động trong quá trình đô thị hoá
I.Các khái niệm và phân loại nguồn lao động     3
1. Khái niệm     3
2. Các tiêu thức đánh giá nguồn lao động     4
2.1 Tiêu thức số lượng NLĐ    4
2.2 Tiêu thức chất lượng NLĐ    4
3.Phân loại nguồn lao động    8
3.1 Nguồn lao động có sẵn trong dân cư    8
3.2 Nguồn lao động tham gia hoạt động kinh tế    8
3.3 Nguồn lao động dự trữ    9
II.Vai trò của chất lượng NLĐ trong qúa trình đô thị hoá    10
1.Khái niệm và xu hướng đô thị hoá hiện nay    10
1.1 Khái niệm đô thị hoá    10
1.2 Xu hướng ĐTH ở nước ta hiện nay    11
2.Vai trò của nguồn lao động trong phát triển kinh tế    12
2.1 Con người là động lực của sự phát triển kinh tế    12
2.2 Con người là mục tiêu của sự phát triển    13
3. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng nguồn lao động trong quá trình
 đô thị hoá    13
3.1 Đáp ứng nhu cầu về lao động cho sản xuất    13
3.2 Đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống    14
3.3 Đáp ứng quá trình CNH- HĐH    14
III.Các yếu tố tác động tới chất lượng nguồn lao động     15
1. Các yếu tố tác động tới số lượng nguồn lao động     15
2.Các yếu tố tác động tới chất lượng nguồn lao động     16
2.1 Nhóm nhân tố liên quan đến chất lượng NLĐ    16
2.2 Nhóm nhân tố liên quan đến trình độ nghề nghiệp    17
2.3 Nhóm nhân tố về tập quán truyền thống văn hóa    19
2.4 Nhóm  nhân tố liên quan đến cơ chế sử dụng và đãi ngộ
 người lao động    20
PHẦN THỨ HAI    22
Phân tích thực trạng chất lượng nguồn lao động ở quận Tây Hồ
 I. Các đặc trưng kinh tế-xã hội và các yếu tố tác động tới chất lượng nguồn lao động của quận Tây Hồ     22
1. Các đặc trưng kinh tế xã hội của quận Tây Hồ    22
1.1 Đất đai và phát triển kinh tế    22
1.2 Đặc điểm văn hoá xã hội    23
1.3 Một số vấn đề xã hội khác    24
2. Các yếu tố tác động tới chất lượng NLĐ trong quá trình đô thị hoá của
quận Tây Hồ    25
2.1 Quá trình ĐTH với di dân tự do ở QTH    25
2.2 Tác động đến tập quán truyền thống văn hoá của quận TH    26
2.3 Phân tích hệ thống giáo dục ảnh hưởng đến chất lượng nguồn
lao động QTH    28
2.4 Phân tích trình độ phát triển của y tế ảnh hưởng đến chất
lượng nguồn lao động QTH    30
I.    II. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT DÂN SỐ- NGUỒN LAO ĐỘNG QUẬN TÂY HỒ    32
1. ĐẶC TRƯNG DÂN SỐ CỦA QUẬN TÂY HỒ    32
2. QUY MÔ CƠ CẤU TỐC ĐỘ TĂNG NGUỒN LAO ĐỘNG QTH    33
III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN LAO ĐỘNG QTH    35
1. THỰC TRẠNG VỀ SỨC KHOẺ CỦA NGUỒN LAO ĐỘNG    35
2. THỰC TRẠNG VỀ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CỦA NGUỒN LAO ĐỘNG    37
3. THỰC TRẠNG TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT NGUỒN LAO ĐỘNG    39
          3.1 CƠ CẤU GIỮA CÁC LOẠI LAO ĐỘNG CÓ TRÌNH ĐỘ CMKT    39
          3.2 CHẤT LƯỢNG NGUỒN LAO ĐỘNG QTH TRONG CÁC NGÀNH KINH TẾ    43
II.    IV. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN LAO ĐỘNG QUẬN TH    53
1. PHÂN TÍCH SỬ DỤNG NLĐ THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN LÀNH NGHỀ    53
          1.1 SỬ DỤNG KHỘNG HẾT LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO    53
          1.2 SỬ DỤNG KHÔNG HỢP LÝ NLĐ, CHƯA GẮN VỚI THI TUYỂN YÊU CẦU
 CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ    53
          1.3 SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐÚNG NGÀNH NGHỀ     54
2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THẤT NGHIỆP VÀ THIẾU VIỆC LÀM CỦA NLĐ
 QUẬN TÂY HỒ    54
          2.1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THẤT NGHIỆP VÀ THIẾU VIỆC LÀM
CỦA NLĐ    59
          2.2 TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP THEO NGÀNH NGHỀ    59
          2.3 TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP THEO GIỚI TÍNH    59
          2.4 Tình trạng thất nghiệp theo trình độ    60
3. Nguyên nhân của tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm của NLĐ
 quận Tây hồ    61
         3.1 Cung lao động vượt quá cầu lao động    61
         3.2 Chất lượng NLĐ chưa đáp ứng được yêu cầu công việc    61
         3.3 Thất nghiệp do không thu hút được vào hoạt động kinh tế    62
          3.4 Nguyên nhân tâm lý xã hội    62
III.    V. NHỮNG NHẬN XÉT RÚT RA TỪ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NLĐ
IV.    QUẬN TÂY HỒ    62
1. ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG NGUỒN LAO ĐỘNG QUẬN TH    62
2. NHỮNG HẠN CHẾ VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN LAO ĐỘNG    63
3. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG YẾU KÉM VỀ CHẤT LƯỢNG NLĐ    64
         3.1 CHƯA CÓ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN     64
         3.2 LAO ĐỘNG KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU CÔNG VIỆC    64
         3.3 CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI DÂN CÒN LỎNG LẺO    65
         3.4 HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ LAO ĐỘNG CNKT
 CHƯA THOẢ ĐÁNG    65
         3.5 HỆ THỐNG Y TẾ, GIÁO DỤC CỦA QUẬN CÒN NHIỀU YẾU KÉM    65
PHẦN THỨ BA    67
   Phương hướng và các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động quận TH trong quá trình ĐTH
V.    I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI    67
1. DỰ BÁO VỀ DÂN SỐ VÀ XU HƯỚNG ĐÔ THỊ HOÁ CỦA QTH    67
2. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU TỔNG QUÁT    67
3. MỤC TIÊU CỤ THỂ    68
II. CÁC PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LAO ĐỘNG    69
VI.    III. CÁC GIẢI PHÁP    71
1. GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH TRẠNG SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG    71
2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÌNH ĐÔ VĂN HOÁ CHO NGUỒN LAO ĐỘNG    71
3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT     72
         3.1 GIẢI PHÁP Ở PHÍA NHÀ NƯỚC    74
         3.2 GIẢI PHÁP Ở QUẬN TÂY HỒ    78
KẾT LUẬN    83
TÀI LIỆU THAM KHẢO    85

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long