Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 23/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79188683
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Nông , lâm, ngư nghiệp

   Thực trạng và những giải pháp thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi và phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Chiêm Hoá

Số trang: 66 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC

 
    Trang     

Lời mở đầu:    3
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP    5
I/ Lý luận chung về phát triển kinh tế    5
1. Phát tiển kinh tế và vai trò của phát triển kinh tế    5
2. Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp    10                           
II/ Sự cần thiết phải chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng ...     12  
1. Sự cần thiết phải chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi    12
2. Hình thành vùng chuyên canh tập trung để đảm bảo phát triển
kinh tế bền vững    14
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU
SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN CHIÊM HOÁ    18       
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG    18                          
1. Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Chiêm Hoá    18                  1
1.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên    18                           
1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội    21                             
1.3Điều kiện thị trường- tiềm năng- lợi thế về sản xuất
nông lâm nghiệp của địa phương     27                                                              
2. Đặc điểm chung về phát triển nông nghiệp huyện Chiêm Hoá    29          
2.1 Kết quả sản xuất nông nghiệp 5 năm qua (2001 - 2005)    29         
2.2Cơ cấu sản xuất    32                                                           32
3. Đánh giá kết quả so với tiềm năng    34                     
4. Một số tồn tại của cơ cấu sản xuất hiện tại và nguyên nhân    41`     
5. Bài học kinh nghiệm    43                                 
II/ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG
LÂM NGHIỆP CỦA HUYỆN:    44                                 
CHƯƠNG III:  GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY
 TRỒNG, VẬT NUÔI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG LÂM
NGHIỆP TRONG NHỮNG NĂM TỚI HUYỆN CHIÊM HOÁ
ĐỂ ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG    46             
I/ MỤC TIÊU:    46                                     
1. Mục tiêu chung    46                                     
2. Mục tiêu cụ thể    47                                    
3. Xác định các loại cây trồng, vật nuôi, bố trí thành vùng
chuyên canh tập trung    48                                 
a) Trồng trọt:    48                                     
b) Chăn nuôi:    49                                    
II/ NỘI DUNG QUY HOẠCH    51                             
1. Về trồng trọt    51                                     
2. Về chăn nuôi    52                                     
III/ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN    55                     
1. Công tác chỉ đạo    55                                      
2. Cơ chế chính sách    57                                 
3. Về kỹ thuật    58                                     
4. Các giải pháp khác    62                                 
Kết luận    64
Tài liệu tham khảo    66

LỜI NÓI ĐẦU


    Chiêm Hoá là một huyện vùng cao thuộc tỉnh miền núi Tuyên Quang. Với tổng diện tích tự nhiên của huyện là 145.960 ha, chiếm 20,90% diện tích tự nhiên của tỉnh. Là một huyện có nhiều đặc thù, nhiều tài nguyên phong phú và vị trí quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Chiêm Hoá có nhiều sông, suối lớn, độ dốc cao, hướng chảy khá tập trung, các con suối, ngòi đều đổ dồn về sông Gâm, bắt nguồn từ Trung Quốc. Các suối lớn như Ngòi Đài, Ngòi Đài, Ngòi Quẵng cùng nhiều khe suối nhỏ khác với tổng chiều dài 317 km, tạo thành một nguồn thuỷ sinh phong phú, thuận lợi cho trồng trọt, chăn nuôi, cung cấp nước, thuỷ sản phục vụ đời sống cho nhân dân ... Bình quân cứ 1000 ha đất thì có 130 km suối chảy qua.
    Là một huyện có rất nhiều thuận lợi về phát triển  sản xuất nông lâm nghiệp, nhưng trong quá trình phát triển kinh tế của huyện còn có những hạn chế nhất định: Nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ, tự cấp, tự túc mang nặng dấu ấn của nền kinh tế tự nhiên, năng suất cây trồng, vật nuôi, năng suất lao động và hiệu quả kinh tế thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, tỷ trọng sản xuất nông nghiệp cao hơn tỷ trọng sản xuất công nghiệp, dịch vụ, trình độ dân trí thấp. Cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn chưa thoát khỏi độc canh và thuần nông, chăn nuôi chưa phát triển mạnh, lâm nghiệp còn nặng về khai thác rừng tự nhiên để lại hậu quả nặng nề. Kinh tế phát triển chưa đồng đều giữa các xã vùng cao, vùng sâu, xa. Vì vậy việc chuyển đổi cơ cấu giông cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện là hết sức cần thiết và cấp bách. Chính vì những lẽ đó nên em tiến hành chọn đề tài "Thực trạng và những giải pháp thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi và phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Chiêm Hoá"
    Mục đích nghiên cứu của đề tài là hệ thống hoá một số vấn đề lý luận và phương pháp luận để xem xét đánh giá vấn đề phát triển kinh tế chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện. Phân tích đánh giá thực trạng phát triển kinh tế từ đó rút ra những mặt đã đạt được, chưa đạt được, những hạn chế và những vấn đề đặt ra cần được giải quyết. Trên cơ sở đó đưa ra những phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

    Nội dung của chuyên đề  được thực hiện qua 3 phần:
Chương I: Khái quát chung về phát triển kinh tế và phát triển sản xuất nông nghiệp.
Chương II: Đánh giá trình hình phát triển và cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở huyện Chiêm Hoá.
Chương III: Giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế nông nghiệp trong những năm tới của huyện Chiêm Hoá để đảm bảo phát triển kinh tế bền vững.


CHƯƠNG I:
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
 VÀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

I/ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
    1) Phát triển kinh tế và vai trò của phát triển kinh tế:
    a) Phát triển kinh tế:
    Phát triển kinh tế tạo điều kiện cho con người sinh sống bất kỳ nơi đâu trong một quốc gia hay cả hành tinh này, đều được thoả mãn các nhu cầu sống, đều có mức tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ tốt mà không phải lao động cực nhọc, đều có trình độ học vấn cao, đều được hưởng những thành tựu về văn hoá tinh thần, có đủ tiện nghi cho một cuộc sống sung túc và đều được sống trong một môi trường trong lành, được hưởng các quyền cơ bản của con người và được đảm bảo an ninh.
    Phát triển kinh tế là quá trình lớn lên hay tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế bao gồm tăng về quy mô sản lượng, sự biến đổi về cơ cấu kinh tế - xã hội.
    Một khái niệm ngắn gọn không thể bao hàm hết được nội dung rộng lớn của nó. Song, nhất thiết khái niệm đó phải phản ánh được nội dung cơ bản sau:
    - Sự tăng lên về quy mô sản xuất làm tăng thêm giá trị sản lượng của cải, vật chất, dịch vụ và sự biến đổi tích cực về cơ cấu kinh tế, tạo ra một cơ cấu hợp lý có khả năng khai thác nguồn lực trong và ngoài nước.
    - Sự tác động của tăng trưởng kinh tế làm thay đổi cơ cấu xã hội, cải thiện đời sống dân cư, giảm bớt đói nghèo, rút ngắn khoảng cách giữa các tầng lớp dân cư, đảm bảo công bằng xã hội.
    - Sự phát triển là quy luật tiến hoá, song nó chịu tác động của nhiều nhân tố, trong đó có nhân tố nội lực của nền kinh tế  có ý nghĩa quyết định, còn nhân tố bên ngoài có vai trò quan trọng.
    Phát triển kinh tế  phản ánh sự vân động của nền kinh tế từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn
    Phát triển kinh tế nông nghiệp một cách toàn diện  nhằm từ đó tích luỹ cho công nghiệp và  các ngành khác trong nền kinh tế.
    Phát triển kinh tế nông nghiệp cần phải chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp  với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn là bộ phận cấu thành rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, có ý nghĩa rất to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn là tổng thể của kinh tế bao gồm mói quan hệ tương tác giữa các yếu tố của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất thuộc khu vực kinh tế nông thôn trong những khoảng thờigian và điều kiện kinh tế xã hội nhất định.
    Sau Nghị quyết 10 của Bộ chính trị và nhiều chính sách mới được ban hành đã giải được những khả năng buộc phong kiến phi kinh tế trong nông nghiệp và nông thôn, tạo cho nông nghiệp đạt những thành tựu to lớn góp phần từng bước chuyển nền nông nghiệp tự túc  sang sản xuất hàng hoá. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nói riêng và nông thôn nói chung đã và đang có sự khởi sắc, sản xuất phát triển đời sống nhân dân được cải thiện. Mặt khác, việc chuyển dịch cơ cấu ngành, theo vùng, lãnh thổ, theo các thành phần kinh tế, theo cơ cấu kỹ thuật - công nghệ hướng tới nền sản xuất hang hoá và đạt được nhiều tiến bộ đáng kể.
    Thế nhưng trong phạm vi  cả nước. Ở mỗi ngành, mỗi vùng có cư cấu riêng của mình tuỳ theo điều kiện tự nhiên xã hội, điều kiện kinh tế cụ thể. Trong phạm vi cả nước, cơ cấu kinh tế hợp lý phải phản ánh sự tác động của các quy luật phát triển khách quan bởi nó được hình thành do sự phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động chi phối. Với một trình độ phát triển nhất định của lực lượng sản xuất sẽ có một cơ cấu kinh tế cụ thể tương ứng. Các Mác nói "Trong sự phân công lao động xã hội thì con số tỷ lệ là một tất yếu không trác khỏi mọi sự tất yếu thầm kín, im lặng". Vai trò của yếu tố chủ quan là thong qua nhận thức ngày càng sâu sắc của quy luật khách quan mà phân tích, đánh giá những xu hướng phát triển khác nhau đôi khi còn mâu thuẫn nhau, để tìm ra những phương án thay đổi cơ cấu có hiệu quả cao nhất trong những điều kiện cụ thể của đất nước. Con người có thể tác động góp phần thúc đẩy hoặc hạn chế quá trình hình thành và biến đổi cơ cấu kinh tế ngày càng hợp lý và ngược lại. Mọi ý định chủ quan, nóng vội hay bảo thủ trong việc tạo ra sự thay đổi cơ cấu thường dẫn đến hậu quả đối với nền kinh tế.
    Cơ cấu kinh tế nông nghiệp phản ánh quy luật chung của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, cư cấu này ở mỗi nơi lại khác nhau và trong một nước thì mỗi vùng lại có  một cơ cấu khác nhau, do đó ta thấy cơ cấu kinh tế mang tính vùng rõ rệt. Chính từ việc tôn trọng tính vùng mà việc xây dựng cơ cấu kinh tế không thể theo khuôn mẫu chung mà phải có tính linh hoạt, mềm dẻo thì mới đảm bảo được hiệu quả kinh tế, phát huy được tính vùng.
    b) Vai trò của phát triển kinh tế:
    Nông nghiệp là một trong những ngành sản xuất vật chất quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Hoạt động nông nghiệp không những gắn liền với các yếu tố kinh tế, xã hội mà còn gắn với các yếu tố tự nhiên. Nông nghiệp theo nghĩa rộng gồm có: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản có vị trí hết sức quan trọng nó đáp ứng vào quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của từng địa phương. Đặc trưng trong nông nghiệp ruộng đất là tư liệu sản xuất đặc biệt. Đối tượng của sản xuất là những cây trồng, vật nuôi. Trong sản xuất nông nghiệp, sự hoạt động của lao động và tư liệu sản xuất có tính thời vụ, được tiến hành trên địa bàn rộng lớn và mang tính khu vực. Nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế. Đặc biệt trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp ảnh huởng quyết định đến tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Do đó nghiên cứu mối quan hệ về vai trò nông nghiệp đối với phát triển kinh tế có ý nghĩa quan trọng cả khía cạnh lý thuyết và thực tiễn. Hầu hết các nước đang phát triển rơi vào cái bẫy của tình trạng "vòng luẩn quẩn của nghèo khổ" Các  yếu tố trong sơ đồ vừa là "nhân"
vừa là "quả" đã hình thành một vòng luẩn quẩn làm cho nhiều quốc gia khoa thoát khỏi tình trạng nghèo đói - kém phát triển. Khía cạnh kinh tế xuất phát từ mức thu nhập bình quân đầu người thấp dẫn đến tích luỹ, đầu tư và năng suất thấp rồi trở lại thu nhập thấp. Khía canh xã hội xuất phát từ sinh đẻ nhiều, dân số tăng nhanh - dẫn đến dinh dưỡng thấp, bênh tật cao, đông con dẫn đến tình trạng dốt nát, rồi lại trở lại sinh đẻ nhiều. Kết hợp với thu nhập thấp làm cho tình trạng nghèo đói trở nên trầm trọng hơn.
    Để thoát khỏi tình trạng nêu trên trong chiến lược phát triển kinh tế của các nước đang phát triển thường chọn các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, vận tải, thông tin, thương mại - du lịch là những mục tiêu tác động để đẩy nhanh mức tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt đối với những nước có ưu thế về tiềm năng tự nhiên gắn với nông nghiệp thì nông nghiệp có vai trò quan trọng trng việc thực hiện mục tiêu này. Vai trò của nông nghiệp được thể hiện chủ yếu qua 2 khía cạnh: Kích thích sự tăng trưởng nền kinh tế và đóng góp vào mức tăng trưởng GDP của nền kinh tế.
    Nông nghiệp giữ một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, đặc biệt đối với các nước đang phát triển. Bởi các nước này đa số người dân sống dựa vào nghề nông. Để phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi cho nhân dân, Chính phủ cần có chính sách tác động vào khu vực nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất cây trồng và tạo ra nhiều việc làm ở nông thôn.
    Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản giữ vai trò to lớn trong việc phát triển kinh tế ở hầu hết các nước, nhất là ở các nước đang phát triển. Ở những nước này còn nghèo, đại bộ phận sống bằng nghề nông. Tuy nhiên, ngay cả những nước có nền công nghiệp phát triển cao, mặc dù tỷ trọng GDP nông nghiệp không lớn, nhưng khối lượng nông sản của những nước này khá lớn và không ngừng tăng lên, đảm bảo cung cấp đủ cho đời sống con người những sản phẩm tối cần thiết đó là: Lương thực, thực phẩm. Những sản phẩm này cho dù trình độ kha học - công nghệ phát triển như hiện nay vẫn chưa có ngành nào có thể thay thế được. Lương thực, thực phẩm là yếu tố đầu tiên, có tính chất quyết định sự tồn tại, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước . Qua các vấn đề nêu trên đã chứng minh vai trò quan trọng của nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân nó là một ngành không thể thiếu trong cơ cấu kinh tế của mỗi quốc gia và nhất là đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
    Vai trò của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đáp ứng sự phát triển của kinh tế thị trường, đáp ứng về yêu cầu nông sản phẩm xã hội, nhu cầu tiêu dung của dân cư, là điều kiện để mở rộng thị trường, tạo cơ sở thay đổi bộ mặt nông thôn nói chung và bộ mặt nông nghiệp nói riêng, đồng thời tạo ra một nền sản xuất chuyên môn hoá, thâm canh tiên tiến và các ngàn liên kết với nhau chặt chẽ hơn.
    Phát triển kinh tế nhằm tạo ra của cải, vật chất, tạo ra nguồn thu nhập cao để thoả mãn các nhu cầu ngoài nhu cầu ăn như: Nhà ở, mặc, văn hoá, y tế, giáo dục, phương tiện đi lại ...
 
 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long