Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ tư, Ngày 22/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79160719
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Xuất nhập khẩu

   Thực trạng về bảo hiểm hàng hoá XNK bằng đường biển ở VN.

Số trang: 93 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN. 3

I.      Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm hàng  hoá xuất khẩu bằng đường biển. 3

II.    Vai trò của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu. 5

1.  Khái niệm bảo hiểm. 5

1.1. Định nghĩa. 5

1.2. Phân loại bảo hiểm. 5

2.  Vai trò của ngành bảo hiểm. 6

3. Vai trò của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển.. 8

III. Những nội dung cơ bản của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển  9

1. Đặc điểm và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá vận chuyển bằng đường biển. 9

1.1. Đặc điểm quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá vận chuyển bằng đường biển. 9

1.2. Trách nhiệm của các bên liên quan. 10

2. Các loại rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu  bằng đường biển. 13

2.1. Rủi ro trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển. 13

2.2. Tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển. 14

3. Điều kiện bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. 15

3.1. Điều  kiện bảo hiểm C ( ICC – C ). 16

3.2. Điều kiện bảo hiểm B ( ICC- B ) 18

3.3. Điều kiện bảo hiểm A ( ICC- A ) 18

3.4. Điều kiện bảo hiểm chiến tranh. 19

3.5. Điều kiện bảo hiểm đình công. 20

3.6. Trách nhiệm của bảo hiểm về mặt không gian và thời gian. 20

4. Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. 21

4.1. Khái niệm. 21

4.2. Các loại hợp đồng bảo hiểm. 21

4.3. Nội dung hợp đồng bảo hiểm. 23

5. Khiếu nại dòi bồi thường trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển. 27

5.1. Nghĩa vụ của người được bảo hiểm khi xảy ra tổn thất. 27

5.2. Thủ tục khiếu nại đòi bồi thường. 28

6. Giám định và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển. 30

6.1.  Giám định tổn thất. 30

6.2.     Bồi thường tổn thất. 32

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Ở VIỆT NAM. 33

I.      Thực trạng  bảo hiểm ở Việt Nam. 33

II.Thực trạng ngành bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam. 40

III.  Đánh giá dịch vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển ở Việt Nam    44

1.Thực trạng. 44

1.1. Tăng trưởng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển . 49

1.2. Công tác khai thác bảo hiểm:. 53

2.     Lợi thế của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu. 58

3.     Tồn tại và khó khăn. 61

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN DỊCH VỤ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Ở VIỆT NAM. 67

I.      Định hướng. 67

1. Định hướng phát triển dịch vụ bảo hiểm. 67

1.1.  Phát triển sản phẩm bảo hiểm. 67

1.2. Phát triển công tác tiếp thị. 67

1.3. Phát triển thương hiệu bảo hiểm:. 68

1.4. Chăm sóc khách hàng:. 68

1.5. Bồi thường:. 69

1.6. Tình hình sử dụng vốn:. 70

1.7. Phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam hội nhập sâu - rộng vào thị trường bảo hiểm thế giới :  70

2. Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển. 71

2.1. Công tác chăm sóc khách hàng:. 71

2.2. Mức phí bảo hiểm:. 74

2.3. Về công tác tổ chức kinh doanh. 75

2.4. Về phòng và hạn chế tổn thất:. 78

2.5. Về công tác bồi thường:. 80

2.6. Về công tác cán bộ:. 80

2.7. Liên kết các doanh nghiệp bảo hiểm với các tổ chức ngân hàng. 83

2.8. Một số vấn đề khác. 83

II.        Kiến nghị 85

KẾT LUẬN.. 89

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 90

 

 

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long