Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79230681
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Báo cáo TT, đề án môn học

   Thực trạng về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

Số trang: 30 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC

A. LỜI  NÓI  ĐẦU    1
Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI  HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI    2
I. Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI)    2
1.    Khái niệm và tính tất khách quan của FDI    2
1.1.    Khái niệm    2
1.2    Tính tất yếu khách quan của đầu tư trực tiếp nước ngoài    2
2.    Vai trò của FDI đối với các nước đang phát triển.    4
2.1    Các tác động:    4
2.2    Các tác động đặc biệt    8
II.Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài    10
1.    Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nói chung    10
1.1.    Khái niệm.    10
1.2.    Sự cần thiết phải có sự quản lí của nhà nước đối với hoạt động đầu tư nói chung và các dự án nói riêng.    10
2.    Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài    ..11
2.1.    Vai trò của quản lý nhà nước với FDI    11
2.2.    Chức năng quản lý nhà nước với FDI    13
2.3.    Nội dung của quản lý nhà nước với FDI    15
2.4.    Hệ thống tổ chức  quản lý hoạt động FDI    16
3.    Kinh nghiệm quản lý nhà nước với FDI của một số nước trên thế giới    16
3.1.    Thái Lan    16
3.2.    Trung Quốc    17
Chương II THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI    19
I.    Thực trạng về hoạt động FDI tại Việt Nam trong thời gian qua.    19
1.    Thực trạng thu hút FDI    19
2. Tình hình thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam    23
II. Thực trạng về việc thực hiện vai trò quản lý nhà nước với FDI    24
1.    Nhà nước tạo lập môi trường đầu tư    24
1.1.    Tạo lập môi trường chính trị ổn định.    24
1.2.    Môi trường pháp luật    24
1.3.    Môi trường kinh tế vĩ mô    27
1.4.    Xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho sự vận động FDI    29
2.    Quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện dự án FDI    33
2.1.    Giai đoạn chuẩn bị đầu tư    33
2.2.Điều hành của nhà nước trong giai đoạn thực hiện dự án .    35
2.2.Điều hành của nhà nước khi dự an FDI đi vào hoạt động.    37
3.    Đánh giá về việc thực hiện vai trò quản lý nhà nước với FDI    43
3.1.    Thành tựu    43
3.2.    Hạn chế    43
3.3.    Nguyên nhân    44
Chương III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG THỜI GIAN TỚI    46
I.    Quan điểm và phương hướng nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước đối với FDI    46
1.    Quan điểm.    46
2.    Phương hướng.    47
II.    Giải pháp nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước đối với FDI ………………………………………………………………………….50
1.    Đề ra các biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài hợp lý.    50
2.    Cải cách hành chính và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư nước ngoài.    51
2.1.    Đơn giản hoá các thủ tục hành chính.    51
2.2.    Hoàn thiện hệ thống pháp luật    52
3.    Nâng cao năng lực của các cán bộ quản lý.    53
III.    Một  số kiến nghị với nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý FDI         54
C. KẾT LUẬN    56
Tài liệu tham khảo:    57


 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long