Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ năm, Ngày 23/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79186909
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Luật , thuế, hợp đồng

   Tìm hiểu về chế độ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa theo luật TM VN

Số trang: 47 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU    3
PHẦN I:    KHÁI QUÁT CHUNG  VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM    4
I.    HOÀN CẢNH  VÀ MỤC ĐÍCH RA ĐỜI    4
1.    Hoàn cảnh ra đời của Luật thương mại Việt Nam.    4
2.     Mục đích ra đời của Luật thương mại Việt Nam    5
II.    VAI TRÒ CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM    6
1.     Bảo đảm quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại.    6
2.      Thực hiện quyền tự do kinh doanh của công dân trên lĩnh vực thương mại.    6
3.     Thực hiện quyền bình đẳng trước pháp luật của thương nhân thuộc
mọi thành phần kinh tế trong các hoạt động thương mại.    7
4.     Qui định những điều kiện đối với thương nhân trong
các hoạt động thương mại    7
III.     PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VỚI TƯ CÁCH LÀ NGUỒN LUẬT ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG MUA BÁN GIỮA THƯƠNG NHÂN VIỆT NAM VỚI THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI.    8
PHẦN II:    CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG    9
I.     CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG.    9
1.     Thụ trái có hành vi vi phạm pháp luật    9
2.     Phải có lỗi của bên vi phạm hợp đồng.    10
3.     Trái chủ bị thiệt hại vật chất, thiệt hại về tài sản hoặc
các quyền có giá trị tài sản.    11
4.     Có mối quan hệ trực tiếp giữa hành vi vi phạm hợp đồng
và thiệt hại vật chất.    12
II.     CÁC CHẾ TÀI ÁP DỤNG CHO VIỆC VI PHẠM HỢP ĐỒNG
TRONG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA THEO
LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.    12
1.     Buộc thực hiện đúng hợp đồng    13
2.    Phạt vi phạm    15
3.     Bồi thường thiệt hại.    17
4.     Chế tài hủy hợp đồng.    21
5.     Mối quan hệ giữa các chế tài theo Luật thương mại Việt Nam.    25
III. CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG
TRONG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA CỦA THỤ TRÁI.    27
1.     Miễn trách khi gặp các trường hợp đã được thỏa thuận trong hợp đồng.    27
2.      Miễn trách khi gặp bất khả kháng.    27
PHẦN III:    HẠN CHẾ CỦA CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG MUA BÁN THEO LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP    31
I.    NHỮNG HẠN CHẾ CỦA CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẾ TÀI THƯƠNG MẠI THEO LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP.    32
1.     Về mối quan hệ giữa chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng
và các chế tài khác.    32
2.     Về chế tài phạt vi phạm    37
3.     Về chế tài bồi thường thiệt hại.    39
4.     Về chế tài hủy hợp đồng.    40
II.    NHỮNG HẠN CHẾ CỦA CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG THEO LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP.    42
1.     Cần quy định một số trường hợp phổ biến như đình công, lệnh cẫm
xuất nhập khẩu của Nhà nước là những trường hợp bất khả kháng để làm căn cứ miễn trách nhiệm.    42
2.     Giấy chứng nhận bất khả kháng như thế nào được coi là hợp lý.    44
3.     Cần quy định thêm trường hợp miễn trách khi người thứ ba có quan hệ hợp đồng với bên vi phạm gặp bất khả kháng.    45
KẾT LUẬN    46
TÀI LIỆU THAM KHẢO    47

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long