Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ sáu, Ngày 25/04/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
29 - 73139156
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.com

Luật , thuế, hợp đồng

   Tìm hiểu về chế độ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa theo luật TM VN

Số trang: 47 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU    3
PHẦN I:    KHÁI QUÁT CHUNG  VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM    4
I.    HOÀN CẢNH  VÀ MỤC ĐÍCH RA ĐỜI    4
1.    Hoàn cảnh ra đời của Luật thương mại Việt Nam.    4
2.     Mục đích ra đời của Luật thương mại Việt Nam    5
II.    VAI TRÒ CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM    6
1.     Bảo đảm quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại.    6
2.      Thực hiện quyền tự do kinh doanh của công dân trên lĩnh vực thương mại.    6
3.     Thực hiện quyền bình đẳng trước pháp luật của thương nhân thuộc
mọi thành phần kinh tế trong các hoạt động thương mại.    7
4.     Qui định những điều kiện đối với thương nhân trong
các hoạt động thương mại    7
III.     PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VỚI TƯ CÁCH LÀ NGUỒN LUẬT ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG MUA BÁN GIỮA THƯƠNG NHÂN VIỆT NAM VỚI THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI.    8
PHẦN II:    CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG    9
I.     CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG.    9
1.     Thụ trái có hành vi vi phạm pháp luật    9
2.     Phải có lỗi của bên vi phạm hợp đồng.    10
3.     Trái chủ bị thiệt hại vật chất, thiệt hại về tài sản hoặc
các quyền có giá trị tài sản.    11
4.     Có mối quan hệ trực tiếp giữa hành vi vi phạm hợp đồng
và thiệt hại vật chất.    12
II.     CÁC CHẾ TÀI ÁP DỤNG CHO VIỆC VI PHẠM HỢP ĐỒNG
TRONG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA THEO
LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.    12
1.     Buộc thực hiện đúng hợp đồng    13
2.    Phạt vi phạm    15
3.     Bồi thường thiệt hại.    17
4.     Chế tài hủy hợp đồng.    21
5.     Mối quan hệ giữa các chế tài theo Luật thương mại Việt Nam.    25
III. CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG
TRONG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA CỦA THỤ TRÁI.    27
1.     Miễn trách khi gặp các trường hợp đã được thỏa thuận trong hợp đồng.    27
2.      Miễn trách khi gặp bất khả kháng.    27
PHẦN III:    HẠN CHẾ CỦA CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG MUA BÁN THEO LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP    31
I.    NHỮNG HẠN CHẾ CỦA CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẾ TÀI THƯƠNG MẠI THEO LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP.    32
1.     Về mối quan hệ giữa chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng
và các chế tài khác.    32
2.     Về chế tài phạt vi phạm    37
3.     Về chế tài bồi thường thiệt hại.    39
4.     Về chế tài hủy hợp đồng.    40
II.    NHỮNG HẠN CHẾ CỦA CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNG THEO LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP.    42
1.     Cần quy định một số trường hợp phổ biến như đình công, lệnh cẫm
xuất nhập khẩu của Nhà nước là những trường hợp bất khả kháng để làm căn cứ miễn trách nhiệm.    42
2.     Giấy chứng nhận bất khả kháng như thế nào được coi là hợp lý.    44
3.     Cần quy định thêm trường hợp miễn trách khi người thứ ba có quan hệ hợp đồng với bên vi phạm gặp bất khả kháng.    45
KẾT LUẬN    46
TÀI LIỆU THAM KHẢO    47

Các Tags thường tìm kiếm: loi do trach nhiem vi pham hop dong ; tim hieu ve hop dong van chuyen ; trường hợp miễn trách theo thương mại việt nam ; vi phạm hợp đồng xuất nhập khẩu ; trách nhiện pháp lý do vi phạm hợp đồng ; miễn trách nhiệm hợp đồng ; HINH THUC TRACH NHIEM DO VI PHAM HOP DONG? ; PHẠT VI PHẠM TRONG HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG ; trachnhiemdo ; vi pham hop dong mua ban hang hoa ; Ví dụ hành vi vi phạm hợp đồng ; ví dụ về vi phạm hợp đồng mua bán ; trách nhiệm do vi phạm howpjd dồng ngoại thương ; vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa ; che tai buoc thuc hien hop dong ; trách nhiệm do vi phạm hợp đồng ; CHE DO TRACH NHIEM ; CHẾ TÀI PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG ; trách nhiệm tài sản do vi phạm hợp đồng kinh tế ; trach nhiem phat vi pham hop dong ; trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán ; Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng tín dụng ; cac hinh thuc trach nhiem do vi pham hop dong ; khi nào áp dụng chế tài thương mại ;
Bookmark and Share

Các tài liệu khác

TT Tiêu đề Trang Download
1

Phương pháp tính giá vốn thành phẩm là phương pháp bình quân gia quyền tính NVL xuất kho là phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ . Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ .

130 Trang
2

ĐỒ ÁN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ-ĐỀ TÀI: “ Bản chất của thuế giá trị gia tăng”

46 Trang
3

Luận văn: "Sửa đổi và hòan thiện pháp luật tài chính nâng tầm hiệu quả trong quản lý hoạt động này"

60 Trang
4

Luận văn: "Bước đầu áp dụng luật sở hữu trí tuệ trong lộ trình hội nhập của Việt Nam"

65 Trang
5

Luận văn: "Trình bày trình tự , thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự"

33 Trang
6

Luận văn: Quy định về hôn nhân của luật Hồng Đức và luật hôn nhân và gia đình Việt Nam (2000) – sự kế thừa và phát huy

21 Trang
7

Tiểu luận: "XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN A ĐÃ VI PHẠM BÁN THUỐC Y DƯỢC KHI CHƯA ĐƯỢC CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ"

20 Trang
8

Luận văn tốt nghiệp :“Giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế Hai Bà Trưng"

101 Trang
1

Luận án ngành luật - Án lệ với pháp luật Việt Nam

63 Trang
2

Luận văn: "Trình bày trình tự , thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự"

33 Trang
3

Chế độ pháp lý về hợp đồng đại lý và thực tiễn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Xuân Hoà

77 Trang
4

Sử dụng quy luật giá trị thặng dư trong quản lý doanh nghiệp

35 Trang

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |  dịch vụ sua chua laptopchuyên cửa cuốn  tại Hà Nội | son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
cua cuon
duy long