Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79233316
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Ngân hàng - Tài chính

   Tình hình huy động vốn và cho vay của Ngân Hàng NN& PTNT Quảng Bình

Số trang: 44 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam là một nước đi lên từ nền Nông nghiệp, những năm trở lại đây Việt Nam đã bắt tay vào việc chuyển đổi nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Tuy nh``iên, tăng trưởng kinh tế còn thấp, sản xuất nông nghiệp vẫn còn là sản xuất nhỏ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn còn chậm, trình độ dân trí thấp do đó việc ứng dụng công nghệ khoa học vào sản xuất còn hạn chế, công nghiệp chế biến các ngành nghề đặc biệt là các ngành nghề truyển thống chưa được  phát triển, số lao động trong nông nghiệp còn dư thừa nhiều, đặc biệt là ở các vùng sâu vùng xa. Sở dĩ có sự hạn chế trên  chủ yếu là do người dân không có vốn để đầu tư vào sản xuất.
Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đã từng bước tăng cường đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn , xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng ở nông thôn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho cho nghề nghiệp nông thôn. Bên cạnh đó phát triển khoa học kỹ thuật hiện đại để tiến tới phát triển nền kinh tế sản xuất hàng hoá.
Với đường lối đổi mới của Đại Hội Đảng lần thứ 6, Nông nghiệp được xác định là mặt trận hàng đầu, tiếp tục đổi mới quản lý kinh tế nhằm giải phóng lực lưọng sản xuất ở nông thôn, chuyển nền kinh tế tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước và để phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá, trong điều kiện hiện nay thì vấn đề huy động vốn và cho vay vốn có hiệu quả cho khu vực nông thôn có ý rất nghĩa quan trọng. Để đáp ứng được điều này thì một tổ chức tín dụng có thể cung cấp vốn cho người nông thôn không thể thiếu đó là Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn .
    Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn phải đặt ra câu hỏi rằng phải làm thế nào để huy động được những đồng vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu cho những người thiếu vốn để họ có được những cơ hội làm ăn, và cach vay vốnthế nào cho hợp lý. Đây là việc làm hết sức cần thiết cho phát triển kinh tế nông thôn, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn. Để làm sáng tỏ hơn chúng tôi tiến hành nghiên cứu để tài “Tình hình huy động và cho vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình .
         MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI :
-    Tập hợp các cơ sở lý luận và phát triển của vốn tín dụng
-   Đánh giá thực trạng huy động và cho vay vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Bình
-  Tìm ra những khó khăn về huy động và cho vay vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Bình
- Đề xuất  một số giải pháp cần hoàn thiện trong việc huy động và cho vay vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Bình.
Luận văn đuợc trình bày theo 3 phần :
PHẦN I :  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN
PHẦN II: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNO&PTNT         QUẢNG BÌNH
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY VỐN CỦA NHNO&PTNT QUẢNG BÌNH.PHẦN I.    CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.    SỰ TỒN TẠI KHÁCH QUAN CỦA TÍN DỤNG TRONG NỀN SẢN XUẤT HÀNG HOÁ.
Tín dụng là phạm trù kinh tế hoạt động rât đa dạng và phong phú, được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau trên có sở tin tưởng và tín nhiệm nó thể hiện được hai mặt cơ bản sau:
Thứ 1: Người sở hữu tiền hay hàng hoá giao cho người sử dụng trong một thời gian nhất định.
Thứ 2: Khi đến thời gian trả, người sử dụng phải trả cho người sở hữu tiền hay hàng hoá một giá trị lớn hơn giá trị ban đầu, phần hơn đó chính là phần lãi hay chính là lãi suất tín dụng.
Từ 2 mặt ta thấy rằng sự ra đời và phát triển của tín dụng gắn liền với sự phân công lao động xã hội và chiếm hữu tư  nhân về lao động sản xuất. Do đó xã hội ngày càng nâng cao việc sản xuất hàng hoá phát triển kéo theo tín dụng ngày một phát triển, nếu sản xuất hàng hoá thấp thì hợp đồng tín dụng rất khó khăn bởi qua thực tế đã chứng mình. Trong nền kinh tế quan liêu bao cấp phát triển theo lỗi tự cung tự cấp sản xuất ra bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, vì lẽ đó mà hoạt động kinh tế kém phát triển ít sử dụng đến tiền tệ, tín dụng từ đó bị kìm hãm. Do vậy đã làm cho hoạt động tín dụng không phát huy được hiệu quả là điều không thể tránh khỏi.
Từ nhận định mới của Đảng và Nhà nước về nền kinh tế của thế giới và trong nước thì nền kinh tế đã được chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường theo định hướng hiện đại hoá và công nghiệp hoá có sự quản lý của Nhà nước đã thúc, đẩy nền kinh tế thoát dần ra khỏi “vòng luẩn quẩn”, sản xuất hàng hoá phát triển kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động tín dụng dưới nhiều hình thức khác nhau.
Xét trên tổng thể nền kinh tế quốc dân, do tính thời vụ và đặc điểm của thị trường sản xuất và quy định mỗi đơn vị kinh tế, mỗi ngành kinh tế có thời gian cơ hội nhất định khi đầu tư và thu hồi đồng vốn là khác nhau. Thực tế này dẫn đến thực trạng tại một thời điểm nào đó một đơn vị kinh tế hay một ngành kinh tế có thể thiếu vốn để đầu tư nhằm đảm bảo quá trình sản xuất được diễn ra thường xuyên và liên tục nhưng cũng có đơn vị kinh tế lại có vốn tạm thời chưa sử dụng. Do đó tín dụng là cầu nối giữa giữa những đơn vị kinh tế hay ngành kinh tế có vốn và những đơn vị kinh tế hay ngành kinh tế thừa vốn lại với nhau nhờ các tổ chức hay cá nhân trung gian nhằm điều hoà vốn, trong đó cơ bản là hoạt động của Ngân hàng.
Việc mỗi đơn vị kinh tế hay mỗi ngành kinh tế tự tích luỹ vốn để xoay vòng và đầu tư là rất khó khăn, vì thế để đáp ứng được nhu cầu Ngân hàng đã đứng ra làm trung gian để huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ người dân, các đơn vị kinh tế có nguồn vốn chưa sử dụng để tạo cơ hội đáp ứng kịp thời cho những đơn vị, ngành kinh tế mở rộng quy mô sản xuất. Mỗi nguồn tiết kiệm chỉ có thể được thông qua hoạt động tín phiếu như cổ phần hóa đơn vị sản xuất của mình.
2. VAI TRÒ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN.
Nước ta là một nước có 80% là nông nghiệp  có rất nhiều các ngành nghề truyền thống, vì lẽ đó nông nghiệp nông thôn là một trong các ngành sản xuất vật chất chủ yếu của xã hội, chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế quốc dân. Do nhận thức được tầm quan trọng của nông nghiệp nông thôn Đảng và chính phủ đã từng bước đầu tư cho nông nghiệp nông thôn.
 Mặc dù vậy, ta chưa thể hài lòng với những gì đã đạt được bởi nông nghiệp nông thôn còn phát triển ở trình độ thấp và sự bất cập của có sở hạ tầng kinh tế xã hội các ngành dịch vụ của khu vực Nhà nước. Trong hổ trợ “đầu ra” cho kinh tế nông nghiệp nông thôn chưa có nhiều khả quan như về cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nông thôn phát triển rộng rãỉ vì thế mà tỷ lệ hộ thuần nông còn lớn, số dân phi nông nghiệp  chiếm tỷ lệ nhỏ trong dân cư nông thôn, mức sống của người nông thôn còn thấp đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng trung du, miền núi, giữa thành thị và nông thôn chưa có sự kết hợp hài hoà. Chính vì lẽ đó, vốn tín dụng Ngân hàng đóng vại trò quan trọng trong việc phát triển nông thôn. Để đạt được những mục tiêu đã đề ra trong những năm tời thì cần phải quan tâm sâu sát hơn tới đâù tư vốn tín dụng cho nông nghiệp nông thôn. Tính chung mức đầu tư vốn cho sản xuất kinh doanh so với thu nhập ở các hộ thuần nông vào khoảng 5-10% còn ở các hộ kiêm ngành nghề và phi nông nghiệp từ 15-20%. Do đầu tư thấp lợi nhuận thu được không cao nên khả năng tích luỹ của nông hộ cũng hạn chế.
Nguồn thu nhập và tích luỹ của đại bộ phận nông hộ chủ yếu vẫn là từ trồng trọt và chăn nuôi. Một số vùng ngành nghề tiều thủ công nghiệp dịch vụ bán buôn phát triển, thu nhập từ ngành nghề phi nông nghiệp là nguồn tích luỹ chủ yếu nhưng chưa nhiều. Thiếu vốn không mở rộng được sản xuất, không phát triển được ngành nghề, thu nhập thấp dẫn đến khả năng tích luỹ còn hạn chế dẫn đến thiếu vốn,  cái vòng luẩn quẩn này làm cho phần đông nông hộ không thoát khỏi cảnh đói nghèo và là mảnh đất cho nạn vay nặng lãi ở nông thôn. Vì thế mà đầu tư hỗ trợ về vốn là rất quan trọng, vai trò trách nhiệm của tín dụng là củng cố phát triển mở rộng hệ thống Ngân hàng nông nghiệp, phát triển đa dạng hoá các hình thức tín dụng nông thôn khai thác mọi nguồn lực, khuyến khích mọi hình thức tín dụng, nhằm hỗ trợ vốn cho các nông hộ, ngoài tỷ lệ số hộ được vay tín dụng Nhà nước từ 23% tổng số hiện nay lên 40-50% trong một vai năm tới. Ngoài việc cho các hộ có khả năng vay để mở rộng sản xuất hàng hoá phải có chính sách cho hộ nghèo vay vốn để sản xuất tự vươn lên để khắc phục nghèo túng. Khuyến khích các hình thức hợp tác xã tự nguyện của nông dân vay theo hình thức tín chấp. Đơn giản hoá các thủ tục vay vốn phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm sản xuất nông nghiệp tập quán địa phương. Nhà nước khuyến khích và hướng dẫn các hình thức huy động vốn trong nhân dân mang tổ chức hợp tác như: các tổ chức tín dụng, các hình thức tín dụng truyền thống trong nhân dân có nội dung lành mạnh hỗ trợ lẫn nhau, từng bước thu hẹp nạn vay nặng lãi ở nông thôn. từ đó nhằm thúc đẩy chuyển dịch Cơ cấu kinh tế nông thôn, phá vở thế độc canh thuần nông mở mang ngành nghề mới.

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long