Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ ba, Ngày 21/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79116018
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Ngân hàng - Tài chính

   Tình hình phát triển của ngân hàng sacombank và kế hoạch phát triển sản phẩm tdtd của chi nhánh đống đa

Số trang: 68 Trang
Loại file: MS word
Phí: 5.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG VÀ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM... 1

I. Tín dụng tiêu dùng và ý nghĩa của việc phát triển thị trường sản phẩm TDTD. 1

1. Khái niệm và đặc điểm của TDTD.. 1

2. Các loại hình tín dụng tiêu dùng. 3

2.1. Căn cứ vào mục đích cho vay. 3

2.2. Căn cứ vào phương thức  hoàn trả. 4

2.2.1. Tín dụng tiêu dùng trả góp. 4

2.2.2. Tín dụng tiêu dùng phi trả góp. 7

2.2.3. Tín dụng tiêu dùng tuần hoàn. 7

2.3 . Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ. 8

2.3.1. Tín dụng tiêu dùng gián tiếp. 8

2.3.2. Tín dụng tiêu dùng trực tiếp. 11

3. Ý nghĩa của TDTD.. 12

4. Sự cần thiết của việc phát triển sản phẩm tín dụng tiêu dung. 13

II. Lý luận về kế hoạch phát triển thị trường sản phẩm.. 15

1. Khái niệm chung về kế hoạch hóa. 15

2. Cơ sở cho kế hoạch phát triển sản phẩm. 17

2.1. Chỉ tiêu phản ánh doanh số TDTD.. 17

2.2. Chỉ tiêu phản ánh dư nợ TDTD.. 18

2.3. Chỉ tiêu phản ánh số lượng và số lượt khách hàng. 19

3. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ph¸t trin th trưng tÝn dông tiªu dïng. 20

3.1.  Những nhân tố vĩ mô. 20

3.2. Những nhân tố vi mô. 21

CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TDTD CỦA CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA   25

I. Một số nét khái quát của Chi nhánh Ngân hàng Sacombank Đống Đa. 25

1. Quá trình hình thành và phát triển. 25

2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 26

2.1. Cơ cấu tổ chức. 26

2.1.1. Mô hình quản lý  theo khu vực. 26

2.1.2. Mô hình quản lý chi nhánh Đống Đa Hà Nội 27

2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban. 27

I. Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong những năm gần đây  31

1. Các sản phẩm chủ yếu của Sacombank. 31

1.1. Sản phẩm tiền gửi 31

1.2. Sản phẩm cho vay. 31

1.3. Dịch vụ chuyển tiền. 31

1.4. Các dịch vụ khác. 32

2. Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong những năm gần đây  32

2.1. Khái quát về tình hình kinh tế-xã hội địa phương. 32

1.2. Kết quả hoạt động của chi nhánh Sacombank Đống Đa trong thời gian gần đây. 33

2.2.1. Công tác huy động vốn. 33

2.2.2. Công tác đầu tư tín dụng. 35

2.2.3. Công tác kinh doanh đối ngoại 35

2.2.4.Các hoạt động dịch vụ khác. 36

2.2.5. Hoạt động tài chính. 37

3.  Tình hình mở rộng loại hình TDTD.. 38

3.1. Số lượng và số lượt khách hàng. 41

3.2.  T×nh h×nh doanh thu tõ  ho¹t ®éng TDTD. 43

3.2.2. Đánh giá chung về mở rộng TDTD tại chi nhánh Sacombank Đống Đa trong thời gian qua. 44

CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG TIÊU DÙNG.. 54

I.   Mục tiêu chung về hoạt động kinh doanh của chi nhành ngân hàng Sacombank Đống Đa trong thời gian tới. 54

1. Đề xuất giải pháp đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển thị trường sản phẩm TDTD tại chi nhánh Đống Đa. 56

1.1. Xây dựng và hoàn thiện danh mục sản phẩm TDTD.. 56

1.2. Đa dạng hoá phương thức TDTD.. 57

1.3. Hoàn thiện quy trình cho vay. 58

1.4. Gắn  mở rộng TDTD đi đôi với việc nâng cao chất lượng TDTD.. 58

1.5. Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng. 59

1.6. Tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất kỹ thuật và các trang thiết bị nhằm hiện đại hoá công nghệ ngân hàng. 60

1.7. Nâng cao trình độ, phong cách phục vụ của các cán bộ nhân viên ngân hàng  61

2.  Kiến nghị về phía Chính phủ và các cơ quan Bộ ngành. 62

3.3. Kiến nghị về phía Chi nhánh Sacombank Đống Đa. 63

KẾT LUẬN.. 64

 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long