Gia su | day kem |   xây nhà  | Hoan thien nha

    Thứ bẩy, Ngày 25/10/2014
Trang chủ Hướng dẫn Đăng ký thành viên  
 
TÀI KHOẢN
Username
Password
 Đăng ký thành viên
 Quên mật khẩu
 Báo cáo TT, đề án môn học
 Bảo hiểm, bảo hành
 Cạnh tranh, thương mại
 Chất lượng sản phẩm
 Chi phí, giá thành
 Chuyên đề kỹ thuật
 Du lịch, Khách sạn
 Hoạt động đấu thầu
 Huy động và sử dụng vốn
 Kế toán, Kiểm toán
 Kinh tế đầu tư
 Lao động, tiền lương
 Luật , thuế, hợp đồng
 Marketing, Quảng cáo
 Ngân hàng - Tài chính
 Nguyên vật liệu
 Nông , lâm, ngư nghiệp
 Quản trị kinh doanh
 Quản trị nhân lực
 Tài liệu tổng hợp
 Thể loại khác
 Thống kê , kiểm kê
 Tiểu luận KTCT, Triết ..
 Tiêu thụ sản phẩm
 Tin học, Ứng dụng
 Triết học, CNXH, Đảng
 Xuất nhập khẩu
1 - 79217606
 
Loading

Khuyến mại đặc biệt điện thoại tại duylongmobile.net

  • Điện thoại  sky A870 Hàn Quốc giá chỉ còn 4 triệu
  • Điện thoại  Samsung galaxy S2 hd Hàn Quốc giá chỉ còn 2,6 triệu
  • Điện thoại Sky A830 màn hính lớn giá chỉ còn 2 triệu
  • Điện thoại  LG Optimus G giá chỉ còn 3,2 triệu
  • Điện thoại LG Optimus LTE 2 giá chỉ còn 2,3 triệu

Tiểu luận KTCT, Triết ..

   Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung đường lối của cách mạng VN trong giai đoạn mới do Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Cộng Sản VN đề ra

Số trang: 15 Trang
Loại file: MS word
Phí: 3.000 Xu
Download
  Thông tin chi tiết
ĐỀ BÀI:
Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung đường lối của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới do Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Cộng Sản Việt Nam đề ra.

Phần I : Mở Bài
“Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cách mạng đúng đắn, phương pháp cách mạng sáng tạo, khoa học đó gú phần làm nờn những chiến thắng vĩ đại của Cách mạng Việt Nam”
Cách mạng tháng Tám nǎm 1945 là một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân oanh liệt của nhân dân nước Việt Nam. Nó đó xoỏ bỏ chớnh quyền Nhà nước của thực dân và phong kiến, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là Nhà nước độc lập, dân chủ thật sự của nhân dân, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của nước ta. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là thành công rực rỡ của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vô cùng anh dũng gần một trǎm nǎm của nhân dân ta. Đó là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở Việt-nam, là thắng lợi của đường lối cách mạng dân tộc dân chủ đúng đắn do Đảng ta vạch ra và lónh đạo nhân dân cả nước thực hiện.
Thắng lợi của Cỏch mạng tháng Tám đó tạo ra một nguồn phấn khởi cỏch mạng mới trong nhõn dõn ta. Khớ thế cỏch mạng dõng lờn mạnh mẽ như sóng lớn của biển cả. Nhưng bọn đế quốc xâm lược và thế lực phản cách mạng trong nước không can tâm chịu thất bại. Chúng câu kết với nhau hũng đánh đổ chính quyền cách mạng của nhân dân ta, lập lại ách thực dân và phong kiến trên đất nước ta. Không đầy một tháng sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, thực dân Pháp bắt đầu gây chiến tranh xâm lược ở miền Nam nước ta. Đảng ta đó kiờn quyết lónh đạo đồng bào miền Nam đoàn kết với đồng bào cả nước chiến đấu chống bọn xâm lược, làm cho chúng vấp phải nhiều khó khǎn. Tháng chạp 1946, cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp lan rộng trong cả nước. Để giữ vững độc lập và dân chủ vừa mới giành được, theo lời kêu gọi cứu nước của Đảng và của Hồ Chủ Tịch, nhân dân ta đó đứng lên, triệu người như một, kiên quyết tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến cứu nước, nhân dân ta không những phải chống thực dân Pháp xâm lược, mà cũn phải chống õm mưu của chủ nghĩa đế quốc thế giới muốn thôn tính nước ta, gạt bỏ vai trũ lónh đạo của giai cấp công nhân và của Đảng ta, tiêu diệt phong trào cách mạng ở nước ta và phá hoại phong trào cách mạng thế giới. Dưới sự lónh đạo sỏng suốt của đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân ta kiên quyết tiến hành kháng chiến và đưa kháng chiến đến thắng lợi, nhân dân Việt Nam không những làm nhiệm vụ dân tộc, mà cũn làm nhiệm vụ đối với phong trào cách mạng quốc tế.
Thớch ứng với những thay đổi của hoàn cảnh lịch sử là một trong những yếu tố quan trọng mang lại thắng lợi trong đường lối lónh đạo của đảng. Điều đú thể hiện ở việc đảng ta tổ chức thành cụng cỏc đại hội I (3/1935), đại hội II (2/1951)... Năm 1960, giữa lỳc cụng cuộc cải tạo xó hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế ở miền Bắc đang giành được những kết quả to lớn và cách mạng ở miền Nam đó tiến lờn một bước phát triển mới. Để cú những chỉ đạo đỳng đắn cho những tỡnh huống mới Ban chấp hành trung ương đảng đó quyết định tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (Từ 5 đến 12-9-1960).
Để làm rừ hơn về đaị hội chỳng ta cựng nhau làm rừ hoàn cảnh lịch sử, nội dung đường lối chung của cỏch mạng Việt Nam trong giai đoạn mới do đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng Cộng Sản Việt Nam đề ra.


 
 
 

Copyright © 2011  KHODETAI.COM  All rights reserved.

cung cấp iphone cudien thoai sky |   thiet ke web gia re son nha | Thi cong ep coc be tong | cho thue xe cau tại hà nội | xu ly nuoc thai  | website mien phi

(Những tài liệu có được từ website chỉ có tính chất tham khảo để nhận xét, rút kinh nghiệm và rút ra cách thức cho công việc của mình, yêu cầu không sao chép. Website  đang trong quá trình thử nghiệm mong nhận được sự góp ý của các bạn.)

 

Thu nhỏ
xe cau tu hanh
duy long